Magyar Sakkélet, 1975 (25. évfolyam 1-12. szám)

1975. szeptember / 9. szám

MAGYAR SAKKELET 211 Levelezési versenyek Esztrin a világbajnok! A VII. Levelezési Világbajnokság döntőjében a szovjet Jakov Esztrin nagymester szerezte meg az első he­lyet. Néhány sorban bemutatjuk ő* olvasóinknak: 1923. április 21-én született. Első sikerét 1941-ben aratta: első a moszkvai iskolások között. 1946 és 1947-ben a moszkvai katonák bajnoka. Neves teo­retikus, az egyetemisták, s most a Moszkvai terület edzője. Bár egyéni versenyeken is indul, elsősorban leve­lezési téren tudja képességeit kifejteni. 1963-ban a Szovjetunió bajnoka leve­lezésben, 1966-ban a Bagozin-emlékver ■ seny második-harmadik helyezettje, s megkapja a nagymester címet. Harmincéves levelezői pályafutásá­nak legszebb eredményét érte el most, mi is gratulálunk! Játszmák, hadállások Az alábbi játszma, amely újabb ada­tot szolgáltat Haág Ervin: „Az orosz védelem” című tanulmányához, dön­tő jelentőségű volt a 14. 1 íazai bajnok­ság végeredménye szempontjából. OROSZ VÉDELEM E 13/b Rövid A.—Glatt G. 14. lev. bajnokság, 1973—75. 1. e4, e5 2. Hf3, Hf6 3. d4, ed: 4. e5, He4, 5. Vd4:, d5 6. ed6: e.p., Hd6: 7. Fd3, Hc6 8. Vf4, g6 9. Hc3, Fg7 10. Fe3, Fe6 11. 0—0—0, Vf6 12. Va4, h6 13. Hd4, Fd7 ? A bevezetésben említett cikk az MSÉ idei 7. számának 153. oldalán, az utolsó hasábon foglalkozik ezzel a változattal. Ugyanezt lépte Dely Bogdanovies elleni játszmájában (1964), és hátrányba került. Amint a cikkíró megjegyzi, ezt a változatot alaposan megjavították 13. —, 0—il­eal. 14. Hdb5, Hb5: 15. Fb5:, Bd8 16. Va3 Eddig ismerteti az említett tanul­mány a Bogdanovies—Dely játszmát-j----értékeléssel, amelyet ez a játszma i s igazol. Sötét nem jut sáncoláshoz, és ez jóvátehetetlen hátrány. 16. —, Fe6 17. Kbl, Bdl:f 18. Bdl:, Vf5 19. Fc5, a6 20. Fc6:f, be: 21. Vb4!, f6 Utat nyit a királynak, de közben tönkremegy a vezérszárny. 22. VöSj", KT7 23. Vc7:f, Kg8 24. Vc6:. Világos nyert az 58. lépésben (1:0). Dr. Négyesy György jegyzetei. NIMZOINDIAI VÉDELEM D 44/c H. Walter—R. Wanke 11. NSZK lev. bajnokság, 1968—71. 1. d4, Hf6 2. c4, e6 3. Hc3, Fb4 4. a3, Fc3:f 5. be:, c5 6. f3, d5 7. cd:, Hd5: 8. de: Kérész lépése a korábban legin­kább szokásos 8. Vd2 helyett. Alap- gondolata nyílt állás elérése, amelyben a futópár jól érvényesülhet. Ezt több­nyire el is éri, ha sötét a c3 gyalog le- nyerésére játszik. Ha azonban sötét a c5 gyalogot veszi célba, az eddigi ta­pasztalatok szerint világos nem szá­míthat előnyre. Véleményem szerint sötét legjobb ellenjátékát Lepsényi Lóránt lev. mester mutatta be az A. M. Gilman elleni játszmájában (MSÉ 1969. 60. oldal): 8'. —, f5 9. e4, fe: 10. Vc2, Hd7! stb. után világos kimutat­ható hibája nélkül előnybe került. Er­ről a játszmáról megfeledkeztem, ami­kor a most folyó Egyetemi Városok versenyén Brilla-Bánfalvi mester és a jelen játszmában játszó Walter ellen világossal ezt a változatot választot­tam. Bár ellenfeleim sem követték a Gilman—Lepsényi játszma menetét, mindkét játszmában örülhettem a döntetlennek. 8. —, Va5 9. e4, Hc7 10. Vd4! A Schacharchiv 1969 decemberi kiadványában megjegyzi, hogy való­színűleg erősebb a Szmiszlov által ajánlott 10. Fe3. Ezt léptem Walter elleni játszmámban, de 10. —•, e5! vá­lasz után még az egyensúly fenntartá­sa is nagy gondot okozott. H. Walter e játszma elemzésénél megjegyzi a Fernschach ban, hogy alapos tanulmá­nyozás után választotta ezt a lépést. 10. —, f6 Ha sötét f7—f6-ra „csábít- tatja el magát”, akkor ez a gyalog már nem ellenőrzi az eö pontot. De mit lépjen sötét fö helyett ? A kézenfekvő 10. —, 0—0 a Schacharchiv szerint hiba 11. Vb4, Hcli 12. Va5:, Ha5: 13. Ff4 miatt. 11. Fe3, e5 12. Vb4, Hc6 13. Vb3! Ez a lényeges javítás! Az elmé­Bánfalvi Sándor kitüntetése A levelezési bizottság előterjesztése alapján az IB hozzájárult Bánfalvi Sándor levelezési nemzetközi mester­nek a kitüntetéséhez. Érdemeiért a Magyar Népköztársaság Kiváló Sporto­lója címet k"pta. Bánfalvi mesternek jó kívánságainkat küldjük ebből az alkalomból. leti munkák e játszmáig csak a vezér­cserével foglalkoztak, amire a c5 gya­log nem tartható. 13. —, Fd7 Walter megjegyzése szerint 13.—, Fe6-ra egy­szerűen 14. Fc4 jöhet, de a vad 14. Vb7:, Vc3:t 15. Kf2, Val : 16. Vc6:f, Kd8 17. Vd6f, Kc8 18. Fa6f, Kb8 19. He2, Vhl: 20. Hc3, majd Hb5 is jó. 14. Fc4, Ke7 15. He2, Bab8 16. 0—0—0!, Ha6 17. Bd5!, Vc7 18. Bhdl, Bhd8 19. Vc2, Fe6 20. f4!, Va5 Walter már 17. lépésnél számolt a minőségáldozattal. Most Fd5: nem is megy, mert 21. ed: után döf is fenyegetne. 21. a4, Vc7 22. Fa2, Fg8 23. g4, h6 24. h4, Bbc8 25. g5, hg: 26. hg:, b6 27. gf:f, gf: 28. Bgl, Bf8 29. Hg3!, Fe6 30. Hf5f, Ff5: Walter megjegyzi, hogy 30. —, Ke8-ra 31. Hg7f, Ke7 32. He6:, Keli: 33. f5f, Ke7 34. Bg7f nyert volna. 31. Bg7^" — sö­tét feladta (1:0). A Fernschachból átvett játszmát elemezte dr. Négyesy György. E. Ziems—W. Heide NSZK-bajnokság, mester osztály 1. Ba6:!, Ba6: 2. Fe5:!, de: 3. Bc8f, sötét feladta, mert 3. —, Fd8-ra 4. Va6:!, Ke8 4. Va3! nyer (1:0). (A Fernschacliból átvéve.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék