Magyar Sakkélet, 1975 (25. évfolyam 1-12. szám)

1975. december / 12. szám

MAGYAR SAKKELET 287 A II. Grób Gedeon-emlékverseny MTK-VM vegyes mester versenye Budapest 1975. VII. 29—VIII. 27. Titkos Grács Bauer Széli Erős Zentay 4 > S3 0Q Jancsek Révész Sziklai Sillye Budinszky Csiszár Pontszám Ért ékszám- I változás T itkos Jenő m. 2350 i 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 101 +29 Grács Pál m. 2360 1 i i 1 1 1 1 i 1 i i 1 9 + 12 Bauer Péter mj. 2210 0 i i t 1 1 i 1 1 i 1 1 8 +29 Széli Lajos m. 2350 0 i i 1 0 1 i i 1 i 1 1 71 — 2 Erős László mj. 2265 0 0 1 0 1 1 1 i * 1 1 1 61 + 4 Zentay Gyula mj. 2220 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6} + 17 Stugel József m. 2245 0 0 i 0 i 0 — 1 i 1 1 1 1 6 + 3 Jancsek Antal mj. 2190 0 0 i I i 1 i — 0 i 1 i * 5 + 7 Révész Tamás mj. 2245 0 1 0 1 i 0 1 1 — 0 0 i 1 41 —12 Sziklai Szabolcs m. 2230 0 0 0 0 i 1 0 1 1 1 0 1 41 —10 Sillye Jenő m. 2160 0 1 i 1 0 0 0 0 1 1 ■ 1 0 4 + 3 Budinszky András m. 2290 0 1 0 0 0 1 0 1 i 1 0 0 31 —30 Csiszár Ferenc m. 2245 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 1 1 — 21 —32 Kitüntetés Dr. Beckl Sándor államtitkár, az OTSH elnöke a Nagy Októberi Szo­cialista Foriadalom tiszteletére kitün­tetéseket nyújtott át azoknak, akik az elmúlt években, évtizedekben a testnevelés és a sport területén ki­emelkedő munkát végeztek. A kitün­tetettek között volt lapunk tanul­mányrovatának vezetője dr. Bán Jenő sakkmester, aki a Magyar Népköztár­saság Sportérdemérem bronz fokozatát kapta. Kitüntetéséhez szívből gratu­lálunk. Új mester A 31. magyar bajnokság középdöntő­jén új mestert avattunk Emődi Gyula személyében, aki 15 játszmából 9 pont­tal másodszor teljesítette a mesteri nor­mát. (Először az 1973. évi IX. Kossa- emlékversenyen.) A következőkben mu­tatkozik be lapunk olvasóinak. EMŐDI GYULA. 1950. szeptember 30-án Békéscsabán születtem, itt él­tem 18 éves koro­mig. Gyermekéve­imben minden já­ték érdekelt, min­dent szerettem ját­szani. A sakkj átélt- kai hét évvel idő­sebbbátyám ismer­tetett meg 5 éves koromban. Szenve­délyesen játszot­tunk, mindig királycselt, mert csak ezt ismerte. Később bátyám elke­rült Békéscsabáról, s ezután ritkán akadt ellenfelem. Iskolatársaim biztatására 1966 őszén ismét intenzívebben kezdtem a sakkal foglalkozni, és a helyi VTSK csapatának tagja lettem. Itt a java­részt idősebb játékosokból álló sakk- körbe hamar befogadtak, segítettek fejlődésemben. Különösen szeretet­tel gondolok Mecskó Gyurka bácsira — szakosztályvezetőnkre —, aki békés természetével, emberszeretetével, oda­adó gondoskodásával otthonos légkört teremtett a szakosztályban. 1967. decemberében indultam elő­ször minősítő versenyen, és a követke­ző évben megszereztem a mesterjelölti címet. Ezen időszak eredményességé­re, játékomra Aljechin 300 váloga­tott játszmája jelentette a legnagyobb hatást. Az érettségi után felvettek a buda­pesti Műszaki Egyetemre, és a BEAC játékosa lettem. Egyetemi tanulmá­nyaim kevés lehetőséget adtak a ver­senyzésre, ezért a játékhiányt elméle­ti felkészüléssel, kevéssé ismert meg­nyitások tanulásával igyekeztem pó­tolni. Ennek is része lehet abban, hogy előbb a IX. Kossa-emlékversenyen, majd idén ősszel a magyar bajnokság középdöntőjén sikerült teljesítenem a mesteri normát. Jelenleg ötödéves egyetemi hallgató vagyok. Célom, hogy a jövőben jó sakkozó legyek, és szeretnék még sok érdekes játszmát váltani. Másodízben került megrendezésre a Vörös Meteor elhunyt versenyzőjének tiszteletére kiírt vegyes mesterver­seny, ezúttal az új egyesület, az MTK- VM égisze alatt. 8 mester és 6 mes­terjelölt indult, de a negyedik forduló­ban Kertész István megbetegedett, és visszalépni kényszerült. A győztes Titkos mester magas százalékkal, fölényesen ért célba. Hét játszmából' hét ponttal kezdett, és ekkor már lényegében el is dőlt az első hely sorsa. Ugyanilyen biztosan szerezte meg a második helyet e ver­senyek specialistája, Grács mester is. A harmadik helyre, nagy meglepe­tésre, Bauer mesterjelölt került, aki először teljesítette a mesteri normát. A legjobban szereplő MTK-VM-ver- senyző — Széli mester — csak a ne­gyedik helyet tudta megszerezni. Ki Budapesti hírek — BKV ELŐRE ez évben is meg­rendezte a közlekedési dolgozók üzemi csapatbajnokságát, három osztályban, mintegy 150 résztvevővel. Az I. o. bajnokságát a HÉV Csepel nyerte, a Zugló és a Száva előtt. A II. osztály­ban bajnok a Ferencváros, második a Mező-forg., harmadik Trolibusz, míg a III. o. győztese a Metró lett. Össze­sen 22 csapat indult. — A GANZ-VILLANY hagyomá­nyos november 7-iki villám csapatver­senyét ez évben a Vasas SC nyerte 28 ponttal. A Ganz Vili. I. 26, az FTC I. 25, a Volán SC 24,5 ponttal végzett az élmezőnyben. — A KGM VASAS „tiszta” mes­terjelölt versenyét nagy harc jelle­mezte, szoros végeredménnyel. Bacsó Gábor 2185 ( + 18) 7,5, Orsó Miklós 2250 ( + 1) 7, Horváth Lajos 2180 ( + 10) 6,5, Pottomyay László 2245 (—2) 6,5, Czár János 2175 ( + 5) 6, Dános László 2095 ( + 18) 6, Orsó János 2190 (—-9) 5, Fődre Sándor 2125 (—3) 4,5, Herendi Zoltán 2145 (—5) 4,5, Katona Antal 2180 (—11) 4,5, Ormos Gaszton 2145 (—5) 4,5, Sturm Gyula 2155 (—18) 3,5 ponttal. szeretném emelni Zentai Gyula telje­sítményét, aki csak a hajrában vesz­tette el a norma megszerzésének esé­lyét; valamint Csiszár mester küzdő- szellemét : kilenc vereség után az utolsó három játszmából 2,5 pontot szerzett, nem adva fel a reményt. Végezetül megköszönném Langer Gábor bíró kifogástalan működését, és Takács Endre bácsinak, az MTK-VM szertárosának önzetlen segítségét, aki folyamatosan biztosította, hogy min­dig minden a helyén legyen. Még akkor sem jött zavarba, amikor egy kerületi szintű rövidzárlat következtében sö­tétség borult a versenyteremre. Pilla­natok alatt kellő számú gyertyát „varázsolt” elő, és a forduló kissé romantikus megvilágításban, hangu­latban tovább folytatódott. Jancsek Antal — A VOLÁN SC mesterjelölti címre is minősítő versenyt rendezett, és amely a következő végeredménnyel zárult: dr. Szász Miklós 9,5, Limbrun- ner Tibor 8, Konecsny Tibor, Magyar Ottó, dr. Mandel Péter, Mészáros András, Keményffi Imre, Tichy-Rács József 7,5, Cuibus János 6,5, Albert János 6, Pollák Gábor, Beszterczey László 5,5, dr. Péchy József 3,5, dr. Vágfalvi Béla 1,5 pont. — November 7. tiszteletére 6 fős csapatokkal villám­versenyt bonyolítottak le. Első lett a Volán I. 45,5, második a Vasas SC 36, harmadik a Volán II. 33,5 ponttal. — BUDAPEST 1975. évi I. o. bajnokságának győztese: Frey Gyula 9,5 ponttal. A további sorrend: Kul­csár Tamás 9, Badacsonyi Sándor 8.5, Patyi Sebestyén 7,5, Hornyák János, Ánda Géza, Kovács Attila 6.5, Jancsó Barna, Margittal Sándor 5, D’Albini Géza 4,5, Szolnoki Mi­hály, Vékony László 4, Selmeczi Miklós 2,5 ponttal. — A II. o. bajnok­ság a következő eredménnyel zárult: Fekete Zoltán 9,5, Horváth Zoltán, Domsitz Lajos 7, Szauer Ferenc, Ga­lambos Ferenc 6, Pallósi Rezső 5,5, Tóth Antal 4, Holló Géza, Mitzki János 3, Kóti Béla 2,5, Korhecz László 1,5 pont.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék