Magyar Sakkélet, 1981 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1981-05-10 / 5. szám

108 MAGYAR SAKKELET Játszmák az 1980. évi csapatbajnokságról BENŐNI, VÉDELEM R 77/c Portisch L. Rajna (MTK-VM) (Volán) 1. (14, Híd 2. c4, c5 3. d5, ed 4. Hc3, ed: 5. cd:, dd d. e4, gd 7. Hf3, Fg7 8. Fe2, 0-0 9. 0-0, Be8 10. Hd2, Had 11. f3, He7 12. a4, bd 13. Hc4, Fad 14. Fg5, hd 15. Fe3, Hh5!? Új lépés! Eddig 15. —, Fc4:?!-et húztak, majd sötét az a6 és a b5 lépésekkel vezérszárnyi játékra törek­szik. E terv ellen azonban igen egysze­rű és hatásos ellenszert talált Polu- gajevszkij nagymester a rigai zónaver­senyen a tunéziai Bouaziz-szal vívott mérkőzésük során: az a6 lépésre Vd3- at válaszolt (igaz, ott eggyel - Khl és Bb8 is megtörtént — többet lép­tek), és sötét képtelen volt hozzájut­ni a b6 — b5 gyalogtoláshoz. Ez az egyszerű folytatás is demonstrálja, hogy világos nagyobb erőkkel rendel­kezik a vezérszámyon, itt tehát egye­lőre nem lehet hatásos akcióba kezde­ni. Nem úgy a királyszámyon! Sötét utolsó lépése ezeket a lehetőségeket igyekszik feltárni. ld. Vd2, g5 17. g4!? Világos azonnal elejét veszi sötét királyszárnyi akciójának, ugyanakkor a f5 mező egy huszár számára kitűnő támaszpontnak Ígérkezik. Ez azonban bizonyos átcsoportosítást kíván, ami viszont erőket von el a vezérszárny­ról, és ezt sötét kihasználhatja. 17. -, Hfd 18. Ff2, Fc4: 19. Fc4:, Hd7 20. Hdl, Vfd! Erős lépés, amely szemügyre veszi a világos tábor két gyengéjét: az 13 és a b2 gyalogokat, emellett késlelteti a He3 — Hf5 manővert. 21. Fe2, ad 22. Ba2, ba 23. He3, ba:! 24. Hfá, Bal>8 A huszár tehát célba ért, de meg­erősödött a támadás a b2 gyalog ellen. Portisch nagymester most úgy hatá­roz, hogy „tisztára söpri” az a- és a b-vonalat. 25. Bbl, Bb4 2d. Fg3, He5 27. Vdl, Beb8 28. Ba4:, Bb2: 29. Bb2:, Bb2: 30. Fad:, Vd8! Világos tehát végrehajtotta tervét, az ár azonban túl magas. Királyának helyzete labilissá vált, a második sorra behatolt a sötét bástya, a világos ve­zér az f3 gyalog'védelméhez van kötve. 31. FII, Vb8*32. Bal?! Világos gyalog- majd minőségáldo- zatra szánja el magát, hogy ellen já­tékhoz jusson. Látja ugyanis, hogy 32. Hg7:, Kg7: 33. Fe5:f, de: 34. dü?, c4! 35. de:, VbOf 36. Khl, Vf2 után a vesztés elkerülhetetlen. A d-gyalog lépése nélkül pedig hátránya egyértel­mű. Ugyanakkor nem megy 32. Hdö: ? sem, mert Bbl 33. Ve2, vb3 34. Ba7, Hf3:f35. Khl Hd2! - +. Pl. 36. Fel, Hfl: 37. Bc7: Bel:! 38. Vf2, Hd2f 39. Kg2 Bfl vagy 37. Vf2 (37. Vfl: Bel: 38. Vei:, Vf3f 39. Kgl, Fd4f) 37. -, Bel: 38. Vf7:f, Kh8 39. Ba8f, Ha8: 40. Ve8f, Kh7 vezet sötét győzelméhez. 32. -, Bd2! 33. Vei A bástya természetesen tabu a Hf3: sakk-sekk miatt. Most Vb 1 is jöhetett volna (elkerülve a minőségáldozatot), de 33. -, Hf3:f 34. Khl, Vb2! 35. Vb2:, Fb2: 36. Bbl (Az alapsort véde­ni kell.) 36. —, Fe5 37. Fg2, Fg3: 38. hg:, He5 után jelentős sötét előnye. 33. -, Hí3:f 34. Khl, Fal: 35. Val:, Hd4! Csak így lehetett elfogadni a minő­séget. Hiba lett volna 35. —, Vb2?, mert 36. Vb2:, Bb2: 37. Hh6:f, Kg7 38. Hf5f, Kf6 39. Hd6: következhet világos kitűnő ellenesélyével. Fenye­get pl. 40. eöf, He5: ? 41. He4f tiszt­nyerés. ' 3d. Hlid:f, Kh7 37. Vei! Egyetlen esély az ellenjátékra. 37. -, Hb3 38. Vc3!, Ve8! 38. —, Kh6:-ra 39. Vf6f után nem lehet kibújni az örökös sakkból. 39. Vf3, Hd4! 40. Vf7:f, Klid: Világosnak nem volt más választása, (minthogy a d4 huszár elvette az f5 pontot vezérétől, s így nincs örökös sakkfenyegetés), de még mindig van töltény a tarsolyában. 41. Vfdt, Kli7 4L -, Vg6? 42. Vh8f =. 42. e5! Bástyaelőny van, de a sötét király helyzete csiklandós, és kellemetlen gyalogáttörés fenyeget a centrumban. 42. —, Vgd 43. Ve7t, Kg8 44. ed: 44. -, Hce6ü A védekezés csattanója! Világosnak egy sakkja nincs, míg őt matt fenye­geti. Pl.: 45. de:, Ve4f 46. Kgl, Hf3f 47. Khl, Hh4ff 48. Kgl, Bg2f 49. Khl, Bg3:f és matt a következő lépés­ben. 45. Kgl Az egyetlen! Most hogyan kell folytatni? 45. —, He2f 46. Fe2:, Be2: 47. Kfl!, Ve4-re 48. Ve6:f jöhet, 47. —, Vd3-ra pedig 48. Ve8T, Kh7 49. Ve7f és a huszárt nem lehet közbe­húzni az e2 bástya lógása miatt. Mégis van megoldás! 45. -, Ildii! 46. (le: Más lépés sem keresztezi sötét matt­támadását. 4d. -, Bfl:f! 47. Kg2 47. Kfl:-re Vd3f 48. Kg2, Vf3f nyer. 47. -, Ve4f! 48. Kh3, Hed: És világos feladta (0:1). Rajna Oyörgy NIMZOINDIAI VÉDELEM I) 53/a Pintér Horváth Oy. (Bp. Spartacus) (Zalaegerszeg) I. d4, Hfd 2. c4, ed 2. Hc3, Fb4 3. Hf3, c5 4. e3, 0 - 0 d. Fd3, bd 7. 0-0, Fb7 8. Ha4, cd: 9. a3, Fe7 10. cd:, Ff 3: Az a3 — Fe7 lépéspárral ritka folyta­tás, nélküle gyakrabban előfordult, pl. Portisch és Lengyel között 1965-ben Be verw i j kban. II. Vf3:, Hcd 12. Fe3, (15 13. Bad, e5 14. cd:, Hd4: 15. Fd4:, ed: 16. Bfel! íme a különbség az előbb említett játszmához képest, mivel ott világos nem tudta az e-vonalat elfoglalni, hi­szen a sötét futó b4-en állt. ld. -, Vd7 17. Ff5, Va4: 18. Be7:, Bad8 19. Bee7. Bd5: 19. —, Hd5:-re 20. Ba7:, Vc6(c4) 21. Bel +=. Hiba lenne 20. —, Vb5? 21. Bf7:! miatt. Érdekes 19. —, Bfe8 is. Következhet: 20. h3!, Be7: 21. Be7:, Bd5: 22. Fc2!, Vc2: (Vb5 23. Fb3 ±) 23. Vd5:, Vf4f 24. g3, Vf2:f 25. Vg2 ±. 20. Ba7:. Vb5? Döntő hiba! A legjobb védekezés 20. —, Ba5! volt, erre Bab7 jöhetett volna világos kis előnyével. A bástya ütésére, Bf7:-re 22. Ba8t, lle8 23. Fe6ü nyer. Pl.: 23. —, Bdfö 24. Vf5:!, Vf5: 25. Be8f és matt. 22. Bg7:f, Kh8 23. Vl>7!, Bh5 24. Vc7! És sötét feladta (1:0), mert 24. —, Vc5-re vagy Ve8-ra 25. Bg8f! mattra vezet. Pintér József SZICÍLIAI VÉDELEM E 59/a Kállai Bakó (MTK-VM) (KGM Vasas) 1. e4, c5 2. Hf3, ed 3. (14, cd: 4. Hd4:, ad 5. Hc3, Vc7 d. g3, b5 7. Fg2, Fb7 8. 0-0, Hfd 9. Bel, b4!? Ez talán már túl éles, de 9. —, d6 lí­ra 10. a4, b4 11. Hd5! még erősebben jöhet a hatodik sor és az f8F elzártsága miatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék