Magyar Sakkélet, 1983 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1983-06-10 / 6. szám

XXXIII. ÉVFOLYAM magyar “ ^ élet íííííííííííí >AWíx'x*:’ ft'íír'ííí:":*’ !vX;!v!;!y wv>. iPb illll •ÍXWX,,| .-.-.•íííííííS v>\í>£>>v ivXvXv.;. A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG FOLYÓIRATA 1983. JÚNIUS 10. Megjelenik havonta FSzerkesztő bizottsági elnök: Flórián Tibor elelős szerkesztő: dr. Földi József Szerkesztőség: Budapest V., Néphadsereg utca 10. Levélcím: Budapest, Pf. 52. 1363 Telefon: 312-790 Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 1374 Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660 Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál, a kézbesítőknél, a]Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-855) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-961 62 pénz- forgalmi jelzőszámlára. A Posta Központi Hírlap Iroda levélcíme: Budapest, 1900 Előfizetési díj évi 108,— Ft. Fél évre 54,— Ft. INDEX: 25 556 ISSN 0464—4689 Kéziratot nem érzünk megI A szerkesztő bizottság tagjai: Bakcsi György, Barcza Gedeon, Bitek István, Csőm István, Eperjesi László, Forintos Győző, Földeák Árpád, Gábor Zoltán, Haág Ervin, Hajtun József, Lilienthal Andor, Makai Zsuzsa, Meleghegyi Csaba, Ozsváth András, Petronicsné Verőd Zsuzsa, Szilágyi Péter 83.0250 Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató TARTALOM 121-144. OLDAL Ozsváth András: Szmiszlov—Hübner 7:7 Benkő-Dr. Földi: Korcsnoj-Portisch 6:3 Petronicsné Verőci Zsuzsa: Női világbajnokjelölti párosmérkőzések Kállai Gábor: Lukács győzött Bukarestben Dr. Földi József: Szovjet siker a teleolimpia döntőjében Szilágyi Péter: Kérész nyomdokain Tallinnban Meleghegyi Csaba: Játszmák a csapatbajnokságról Az OTSH minősítései a sakksportban Molnár Károly: Tíz hét sakk Varnusz Egon: Középfokú iskolák országos bajnoksága Dr. Földi József: A hallássérültek Európa-bajnoksága Földeák Árpád: Kóródy Keresztély Imre Levelezés - Feladványok - Tanulmányok Lapunk a Szovjetunióban, a Német Demokratikus Köztársaságban, Cseh­szlovákiában, Lengyelországban, Ro­mániában és Bulgáriában megrendel­hető a helyi postahivataloknál. Más országok részére vagy a „KULTÚ­RA” Külkereskedelmi Vállalanál (H- 1389 Budapest, Postafiók 149), vagy a következő címeken vesznek fel ren­delést: ANGLIA: THE DANUBIA BOOK COMPANY, 58 Chatsworth Road LONDON NW2 4DD - AUSZTRÁLIA: COSMOS BOOK AND RECORD SHOP, 145 Acland St. KILDO, Vie. 3182 és GLOBE AND CO., 694-696 George St. SYD­NEY NSW 2000 - AUSZTRIA: LIBRO-DISCO Ungarische Bücher und Schallplatten aus Wien. Dom­gasse 8. A-1010 WIEN - BEL­GIUM: „DU MONDE ENTIER” S. A. Rue du Midi 162 B — 1000 BRU­XELLES - BRAZÍLIA :LIVRARIA D. LANDY LTDA. Rua 7 de Abril, Caixa Postal 7943, 01000 SAO PAULO - CANADA: DÉLIBÁB FILM AND RECORD STUDIO, 19. Prince Arthur Street West, MONTREAL P.Q. H2X, 154, PANNÓNIA BOOKS, P. O. Box 1017 Postal Station „B” TORONTO, Ontario M5T 2T8 és a HUNGARIAN IKKA AND TRAVEL SERVICE, 1234 Granville Street, VANCOUVER, 2B.C. V6Z IM - FINNORSZÁG: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, Keskuskatu 2. SF 00100 HELSINKI 10. - FRANCIAORSZÁG: SOCIÉTÉ BALATON, 12. Rue de la Grange Ba- teliére 75 PARIS IXe - HOLLAN­DIA: CLUB QUALTTON, Prinsen- straat 26. AMSTERDAM - IZRAEL: „HADASH” kölcsönkönyvtár, Nesz Óiona St. 4. TEL-AVIV (Kod No. 63904) és GONDOS SÁNDOR, Béth Hakranot, Herzl 10 HAIFA - JU­GOSZLÁVIA: FORUM, Vojvode Mi- sicabroj 1. 21000 NÖVI SAD - NOR­VÉGIA: A/S NARVESENS LITTE- RATUR TJENESTE, P. 0. Box 6140 Etterstad OSLO 6. - NÉMET SZÖ­VETSÉGI KÖZTÁRSASÁG: ÜJVÄ- RY-GRIFF, 8000 MÜNCHEN 81. Titurelstr. 2. és HARRY MÜNCH­BERG, Wissenschaftliche Versand­buchhandlung Postfach 3394 LAN­GELSHEIM 2. - SVÁJC: MAGDA SZERDAY Teichweg 16. CH—4142 MÜNCHENSTEIN - SVÉDOR­SZÁG: Esselte Tidskriftscentralen P. 0. Box 62. S - 101 20 STOCKHOLM­USA: SÁNDOR PUSKI C/O COR­VIN 1590 2nd Ave. New York, N. Y. 10029 és CENTER OF HUNGARIAN LITERATURE, 4418 — 16th Ave. Brooklyn N. Y. 11204 - VENE­ZUELA: LOUIS TARCSAY, Calle Ig- lesia Ed Villoira, Apt. 21 - 105. C. 24. CARACAS.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék