Magyar Sakkélet, 1983 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1983-12-10 / 12. szám

286 MAGYAR SAKKÉLET Versenyhír A 22. döntő élcsoportja: Monostori 12 (végeredmény), dr. Túri 11 (2 befe­jezetlen játszma), Fábri 10 (4), dr. Kárpáti 9,5 (3), dr. Nagy Róbert 9 (2), Veress 8 (6), Kalmár 8 (2). Játszmák és hadállások OROSZ VÉDELEM E 13/e dr. Bocsi — Szabó B. A 22. döntő, 1982-83. 1. e4 e5 2. HÍ3 Hf6 3. Hxe5 d6 4. HÍ3 Hxe4 5. d4 d5 6. Fd3 Fe7 7. 0-0 Hc6 8. Bel Fg4 9. c4 Hf6 10. cxdő Hxd5 11. Hc3 0-0 12. Fe4 Sötét kö­vetkező lépésével együtt ez a megnyi­tás egyik fő változata. A Pszahisz — Karpov játszma (Szovjet bajnokság, 1983) 12. h3 Fe6 13. a3 Ff6 14. Ha4 Hxd4 15. Hxd4 Fxd4 16. Fxh7f Kxh7 17. Vxd4 b6 18. Hc3 után döntetlen­nel ért véget. 12. — Fe6 Ez jobb Fxf3- nál. 13. a3 Ff6 14. Vd3 Döntetlenhez vezetett 14. Ha4 Fg4 15. Vd3 Fxf3 16. Vxf3 Hee7 17. Hc5 b6 18. Vh3 Hg6 19. Hd7 Be8 20. Fd2 c6 21. Fxd5 Bxelf 22. Bxel cxdö 23. Hxf6f stb. az Adorján — Juszupov (Vrbas, 1980) játszmában. A játszmalépés és sötét válasza is gyakori. 14. — h(i 15. Fd2 Hce7 16. h3 c6 17. Badl Vd6 18. Fxd5 Világos Hf4-től tartva ütötte a hu­szárt, másrészt esetleges Hxd5 utáni Fb4-re is gondolt. 18. — Hxd5 19. He5 Hxc3 Jó állásba juttatja világos futóját, de megakadályozza He4-et. 20. Fxc3 Bíe8 21. Vg3 A terv 22. Hg4 Vxg3 23. Hxf6j-kal gyengíteni sötét gyalogállását. 21. — Yd5 22. Bd3 Bad8 23. Bde3 hő ?! Kérdés, hogy ér­demes volt-e Hg4-et a királyállás la­zítása árán akadályozni. 24. f4 c5? Döntő hiba, sötét elnézi a csinos meg­döntést. Világos már előnyösen állt, de a nyerés kidolgozása még nem lett volna könnyű feladat. 25. dxc5 Vxc5 26. Hd7! „Csak” cserét kényszerít ki, de ezzel futóját olyan jó helyzet­be juttatja, amelyet nem bír ki a meg­gyengült sötét királyállás. 26. — Bxd7 g7. Fxf6 g6 28. K'h2 Bd2 A bástya védtelen helyzete miatt gyorsan dönt a következő viharos támadás. De más lépésre sem volt mentség: 28. — Kh7 29. Be5 Vf8 (Védi a g7 pontot. 29. — Bd5-re 30. Bxd5 Vxd5 31. Be5 és bár­melyik vezérlépésre 32. Bxh5f nyer.) 30. f5 gxf5 31. Bxf5! Vh6 (31. - Fxf5-re 32. Bxe8) 32. Bxh5!; 28. - Bd5 29. Be5! és fenyeget f5, illetve Vg5 -h6. 29. Bxe6! Bxe6 30. Bxe6 fxe6 31. Vxg6f Kf8 32. Vg7f Ko8 33. Vg8f Sötét feladta (1:0). Elemezte: dr. Négyesy György SPANYOL MEGNYITÁS E 38/c Kóti — Biszt 1/278. csoport, 1981 —83. 1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 HÍ6 5. 0-0 b5 6. Fb3 Fe7 7. Bel 0-0 8. c3 d5 9. exd5 Hxd5 10. Hxe5 Hxe5 11. Bxe5 c6 12. d4 Fd6 13. Bel Vh4 14. g3 Vh3 15. Fe3 Fg4 16. Vd3 15 Ritkább lépés, 16. — Bae8 a gyakori. 17. Í4 Kh8 18. Fxd5 cxd5 19. Hd2fg5 20. Vfl Vh5 21. fxgöH Az Enciklopédia — lépéscseré­vel — eddig tárgyalja a változatot. A lépést !-lel adja és ± értékelést ad. Az ügy azonban még nem egyszerű. 21. - f4 22. Fxf4 Bxf4 22. - Bf5-re 23. Vg2 Fxf4 24. gxf4 Bxf4 25. Vxdö! Baf8 26. Bfl B8f5 27. Vd8f jön, míg 22. - Fxf4-re 23. gxf4 Fh3 24. Ve2 Vxe2 25. Bxe2 Bxf4 26. Hfl Bg4f 27. Hg3 Bxg5 28. Bael Bag8 29. Be5 után világosnak döntő előnye van. 23. gxf4 Bf8 24. Be5! Itt Szuetyin is befejezi az elemzést az új NDK- sorozatban a spanyol megnyitásról írott kötetében. 24. — Fxe5 25. dxe5 25. — h6! Ezt a lépést még 1967- ben vetették fel a Fernschachban, majd 1971-ben ugyanott újabb elem­zésekről és játszmákról számoltak be. Az elméleti munkák szerzői figyelmét azonban szinte kivétel nélkül elkerül­ték ezek a cikkek. 26. Bel! Valószí­nűleg a legjobb. 26. g6-ra vagy 26. gxh6-ra 26. — Bg8 jön, erős fenye­getésekkel a g-vonalon. Nem vált be 26. Vd3 sem hxg5 27. Vxd5 (27. Bfl gxf4 28. Vd4 Fh3! 29. Bf3 Vh4 30. e6| Kh7 31. Hfl Vg4| 32. Bg3 fxg3 33. Vxg4 Bxflf és matt, Wikman — Lindroos, finn levelezési bajnokság, 1969.) 27. - gxf4 28. Vd6 Bg8 29. Vf6f Bg7 30. h4 Fdlf 31. Khl Vg4 32. Vd8f Bg8 33. Vf6f Kh7 34. Vf7f Bg7 és világos feladta (0:1), Roselli — Lindroos (Lev játszma, 1971). 26. — hxg5 27. f5!? Bxf5! \ Harding ajánlja- további elemzés nélkül — a Mar- shall-támadásról írt monográfiájában, míg 27. — Fh3-ra 28. Ve2 Fg4 29. Vd3 Fh3 30. f6! világosnak jó játékot adott egy Lundblad — Lindroos leve­lezési játszmában. 28. Vd3 Fh3 28.- Bf2! ? 29. Kxf2 ? ? Vxh2f mattra vezet, világos azonban 29. Hfl-gyei folytathatja. 29. e6 Bf4 30. Ve2! Vh4! 30. - Bg4f 31. Khl Fg2f 32. Vxg2! Bxg2 33. Kxg2 Ve8 34. e7 vagy 30.- Fg4 31. Ve3 Ff5 32. e7 Fe4 33. Hxe4 Bxe4 (33. - dxe4 34. Bfl) 34. Vd4f! Bxd4 35. e8Vf világos nyer. 31. Khl Bf2 32. Vc5f Kh7 33. o7! Fd7! 33. - Bxd2-re 34. Vh8fü (34. e8V? Fg2f 35. Kgl Vf2j- és matt!) 34. - Kxh8 35. e8Vf Kg7 36. Be7f-I----. 34. HÍ3Ü Most a lebonyolítás k ényszer a 35. Hxgöf fenyegetés mi­att. Világos feláldozza ugyan e7 gya­logját, de vezére és bástyája akcióba léphet a sötét király ellen. 34. — Bxf3 35. e8V Fxe8 36. Vxe8 Bf6 37. Be7f Kh6 38. Vh8f Kg6 39. Vg7f Kf5 40. Be2! Fenyeget 41. Kgl, majd 42. Bf2f, illetve 41. Vd7|, majd 42. Vxd5 is. 40. - g4 40. - Vh6 41. Vd7f Kg6 (41. - Kf4 42. Vxd5) 42. Ve8f Kf5 43. Bf2f Kg4 44. Ve2f Kh4 45. Bg2 Bf4 46. h3 nyer. 41. Vg8 Bd6 41. - g3 42. Vxd5f Kg4 43. Be4f Bf4 44. Bxf4f Kxf4 45. Vd4f Kg5 46. Vxh4 Kxh4 47. Kg2! gxh2 48. Kxh2 nyer. 42. Vf7f Bf6 43. Vxd5-j- Iíg6 44. Vg8j- Kf5 45. Vg7 Ismét létrejött a 40. lépés utáni állás, azzal a különb­séggel, hogy most már nincs a táblán a d5 sötét gyalog. 45. - Kf4 Más sem jobb. Pl: 45.' - Bh6 46. Vd7f Kf4 47. Vf7f Kg5 (47. - Bf6 48. Vxf6f) 48. BeSfnyer. 46. Vxf6f! Vxf6 47.BÍ2f Kg5 48. Bxf6 Kxf6 49. Kg2 és világos a 61-ik lépésben nyert (1:0). Elemezte: Bottlik Iván->» «í- Vé- ->» «<• -»> «<- V» «í- ú» «X­I $ $ $ $ $ $ $ $ DCdJbwwj kaj'ái'jLOfu/L ÜJW.tpjtk.(± éj IwLcL&g. ói éoet kío/ui mindéit kedv ej Oloaju&nak. $ $ $ * * ¥ * a szetkeizt&ség. $ «<- -j» <«• «<- ->» <í:- ->»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék