Magyar Sakkélet, 1983 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1983-06-10 / 6. szám

MAGYAR VERSENYSIKEREK Érsek Tibor Sinfonie Scacchistice, 1979. II. díj Szabadmatt 2 lépésben a) ábra b) VK aG-ra helyezendő a) 1. He5 Ff3 2. Kf4 Bf8 m. b) 1. Be5 Fg4f 2. Kf4 Bd4 m. Megoldások 1982. évi 12. szám 4643. (Petkov): I. 1. Fh6 Fg3 2. Fd7 Vhl m. II. 1. Bd3 Fc3 2. Hd7 Vbl m. Szűcs Sándor: „Művészet ennyi vonalzárást összehoz­ni.” (2+2 pont) 4644. (Korponai): I. 1. Bxd4 Vh8 2. Bd2 Ha2 m. II. 1. Hxc4 Yc8 2. Hd2 He2 m. Mészáros József: „Kép- zőművészi alkotás!” (2 + 2 pont) í * * A hónap legjobb fej tőjé­nek (sorsolással) Teöke László (Bp.) bizonyult. Ezért a Ma­gyar Sakkélet 1 évi előfize­tését tőlünk kapja. 1983. évi 1. szám 4645. (Érsek): e2-re VH pótlandó! A) 1. d8V? Fgl! 1. d8H! B) 1. d8H? Bg7! 1. d8V! (2+2 pont) 4646. (Verheye): 1. 0-0-011. - Hc5-re 2. Fc7 és 2. Ve5 m. (duál). (2 pont + a duál jelzéséért 1 pont) 4647. (dr. Németh): 1. Hxe6! (fény. 2. Hxf4 m.) 1. - Bxe6 2. Hf6f; 1. - Hxe6 2. Bxd3f; 1. - Bxgl/ He3/e5 2. IIxf4f. (6 pont) 4648. (Szerjozskin): 1. Fal c3 2. Kd6 4. Kxb4 5. Kxc3 8. Kf6 9. Kf7 m. 1. — cxb3 2. Hd8 b2 3. Fxb2 alV 4. Fxal b3 5. Fe3 6. Hdf7 7. Hh6 m. Mmf.: 1. Fg7!, ami után a fő változat 1. — alV 2. Fxal c3 3. Fxc3! bxc3 4. b4 Kh8 5. bö axbö 6. Kf8! (5. — Kg8-ra 6. b6 stb.) (9+9 pont) 4649. (Fillery): 1. Fd7f 2. e6f 3. Fe7| 4. 0-0f 5. Bxf5f 6. Vxföf. Dr. Karádi László: „Szépen építi be a sánc-sakkot!” (6 pont) 4650. (Szabó László): A feladvány követelménye he­lyesen: önmatt 19 lépésben, í. Kc4 2. Vd5f 3. Vd6f 4. Istokovics Ferenc l’Bchiquier Beige, 1981 —82. III. díj Matt 2 lépésben 1. Vgö ? 1 Bxd2, He5, Bxc3, c4, Be7! 1. Vf3! (fény. 2. Vxe3 m.) 1. - Hc4, Ff2, Fxf4, exd2, Be7 2. Hb5, He6, Vxf4, Vxd3, Vxd5 m. b8H 5. Vd3f 6. Vd2f 7. Ha6 8. Vd5f 9. Vd6f 10. Hb4 11. Vd3f 12. Vd2f 13. Ha2 14. Vd5| 15. Vd6f 16. Hc3 17. Vd3f 18. Vd4f 19. Kb4 Bxd4 m. Kovács János 17 lépéses mmf.-t talált: 1. Vd6f 2. a4 3. VxeSf 4. Ka3 5. Ka2 6. b8B 7. Bd8 után világos mindkét királylépésre ki­kényszeríti a l7. — a2 mat­tot. (19 + 17 pont) 4651. (Lundström — Jons- son): I. 1. Vd6 dxc3 2. Belf Bxel m. II. 1. Bd6 d3 2. Hd5 d4 m. III. 1. Vf5 d4f 2. Ke4 H7g5 m. IV. 1. Kd4 dxe3 2. Bf4 exf4 m. Kovács János: „Aranyba foglalt gyalogkereszt.” (2 + 2 + 2 + 2 pont) 4652. (Bakcsi): A) 1. Fxd8 cxd8F 2. Kd6 Fe7 m. B) 1. Bxd8 cxd8B 2. Kf6 Bd6. Raisz Iván: „Szép szimmet­ria a vezért ütő sötét, és a mattot adó világos tisztek között.” (2 + 2 pont) A 4645. sz. és a 4650. sz. feladványoknál elkövetett sajtóhibákért elnézést ké­rünk. Fejtőink zöme egyéb­ként megbirkózott ezzel az akaratlan újraszerkesztési feladattal is, sőt a 4650. szá­mút még így is „megfúr­ták”! * * * A hónap legjobb fejtőjé­nek Kovács János (Óriszent- péter) bizonyult, ezért a Magyar Sakkélet 1 évi elő­fizetését tőlünk kapja. Magyar versenysikerek A Sinfonie Scacchistice 10. téma versenyén, amelyet kétlépóses szabadmatt-fel- adványokra írtak ki, Apró László I. díjat, Mikitovics János 4. elismerést nyert. Mikitovics: Kh7 Ve7 He4 a6 b4 — Kd4 Vh5 Ba7 Bc8 Fbl Fb6 Hd6 a3 b5 h6. A) az ál­lás B) SK a4-re helyezendő. Laborczi Zoltán Rjazanyszkij komszomolec témaversenye, 1982.1. díj Szabadmatfc 2 lépésben A) ábra B) VH cG-ról d5-re helye­zendő A) 1. Hla2t Fel 2. He2t Hfe5 m. B) 1. H3a2f Fb2 2. He2f Hel m. A) 1. Hfö Hf2 2. Fc7 Vc5 m. B) 1. Fc7 Vh4 2. Hf5 Hc5 m. A U. S. Problem Bulletin 1982. évi, „ideálmattokat” tartalmazó feladványokra kiírt szabadmatt-versenyén Laborczi Zoltán 2. dicsére­tet, Bakcsi György 3. elisme­rést nyert. Laborczi: Khl Bb8 Bh8 Fe8 d3 - Kh3 Vh7 Hh4. Szabadmatt 2 lépés­ben. A) az állás B) a VG d3- ról f5-re helyezendő. A) 1. Vxd3 Bb3 2. Vg3 Fd7 m. B) 1. Vxf5 Fd7 2. Vg4 Bb3 m. Bakcsi: Kf7 Ve5 d3 — Ke3 Ba6 Be4 Hd5 d4 f5. Szabad­matt 3 lépésben. 1. Bd6 Vxd4| 2. Kf4 Ve3f 3. Ke5 d4 m. A Schweizerische Arbeiter Schachzeitung 1980 — 81. évi szabadmatt-versenyén Bene­dek Attila 2. dicséretet ka­pott. Kh5 Ba6 Fe2 Hc2 Hf7 c6 f5 - Kd5 Ve7 Be4 Fc5 Fdl. Szabadmatt 2 lépésben (2 ikermegfejtéssel). I. 1. Fd4 Ba5f 2. Vc5 Hb4 m. II. 1. Bd4 Ff3t 2. Ve4 He3 m. A Kutna Hora-i Sakk-klub jubileumi versenyén, amely­re az 50-es számjegyet ábrá­zoló feladványokat kellett beküldeni, Bajtay József 3., Mikitovics János 5., Bakcsi György 8. elismerést kapott. Bajtay: Kg6 Bf7 a3 a6 b3 e6 g4 g5 — Kb5 Fb7 He4 a7 b4 e5 f3. Szabadmatt 2 lépésben. A) az állás B) a két király he­lyet cserél. A) 1. Fxa6 Bb 7f 2. Ka5 axb4 m. B) 1. Hf6 Bf8 2. Hh7 Bg8 m. Mikito­vics: Kgl Bg5 Bh7 Fc7 a3 a6 b3 b5 c4 f2 h2 h4 - Kc5 a7 e5 f3 f4 h3. Matt 2 lépésben. A) az állás B) SK és f4 SGy helyet cserél. A) 1. Fxe5! B) 1. Bxe5! Bakcsi: Ka5 Bb6 Hb8 b5 - Ka7 Ha8, illetve Kg5 Bf7 Ff6 - Kg8 Hh6 h7. Mindkét szám: szabad­matt 2 lépésben, látszólagos játékkal. „5”: 1. — Hc6 m. l. He7 Hc6t 2. Ka8 Bb8 m. „0”: 1. - Bg7t 2. Kh8 Bg6 m. 1. Hf5 Fe7 2. Hg7 Bf8 m. Bakcsi György Rjazanyszkij komszomolec téma versenye, 1982. II. díj Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) SH h4-ről g5-re helye­zendő A) 1. Hxe6ff Ke3 2. Hg5 Hg3 m. B) 1. Hxfött Kc5 2. Hh4 Fg4 m. Kezdők versenye A Magyar Sakkszövetség kezdők részére 1982-ben ki­írt szabadmatt-versenyének eredménye: I. díj: Kóczián János, II. díj: Csák János. Különdíj: Majoros Béla. Di­cséretek: 1. Majoros Béla, 2. Kóczián János, 3. Hutya József. Elismerések: 1. Csák János, 2. Molnár József. 13 szerző pályázott 36 felad­vánnyal. A versenybíró Ér­sek Tibor volt. I. ülj Kóczián János Szabadmatt 3 lépésben A) ábra B) c6 SH és h2 SB helyet cserél A) 1. Kc8 Bc2 2. Bg2 Fc4 3. Hd8 Fe6 m. B) 1. Hf3 Bh2 2. Kc8 Bxh8 3. Bc7 Fe6 m. Új könyvek, cikkek Fritz Oiegold: 200 proble­matische Einfälle und Ideen. A gusztusos, 126 oldalas könyv Fritz Giegoldnak, a közelmúltban elhunyt jeles NSZK-beli szerzőnek 200 vá­logatott feladványát tartal­mazza, mindenekelőtt há­rom- és többlépéses mattfel­adványokat. A kötetet a fá­radhatatlan Peter Kniest je­lentette meg. Godehard Murkisch: Rät­selvolle Schachaufgaben. A 300 népszerű mattfeladványt tartalmazó kötet, amelyről korábban már beszámol­tunk, 2., javított kiadásban is megjelent.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék