Magyar Sakkélet, 1983 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1983-09-10 / 9. szám

Versenybírói jelentés a Magyar Sakkélet 1982. évi három- és többlépéses mattfeladvány-versenyéről I. díj Strí;i mi Marian] (Olaszország) 1. e7! (fény. 2. Ff7f) 1. - Hb4 2. Bc5t; 1. - IíeO 2. He5f;l. - Hd5 2. cxd3f. Hét ország 21 szerzője vett részt 1—1 feladvánnyal. Ki­esett: a 4560. sz. duálok, a 4584. sz. mmf. miatt, a 4576. sz. feladvány időközben más­hol megjelent. Kiemelkedő feladványok hiányában a sorrendet hosszas töprengés után döntöttem el. I. díj: 4608. Stefano Márt­ani. Furfangos indokolású ciklikus játék. A világos foly­tatások körforgása elmé­lyült elemzést kíván. A téma akkor látványosabb, ha az indokolás egységes, de a szer­ző ennek híján is jól oldotta meg feladatát. II. díj: 4592. Bakcsi György. A szerző által szá­mos műben népszerűsített, hatásos téma újabb darabja. A sötét ellensakkok és vilá­gos ütegmattok egybefűzése — úgy érzem — már rutin kérdése, ám a két kísérővál­tozat jelzi, hogy az alkotó akkor is jelen van, ha ihlet nélkül ül a táblához. A szer­kezet kifogástalan, a kettős sakkok fokozzák a hatást. III. díj: 4639. Szöghy Jó­zsef. A kiváló kettes szerző kirándulása a hármasok te­rületére. A kulcslépósben, a fenyegetésben és a két fóvál- tozatban 4 W-áldozatot mutat be. Az 1. — exfö utáni kurtamatt elárulja a szerző igazi műfaját. Különdíj: 4567. Andrej Lobuszov. A reciprok más­mattok új köntösben mutat­ják be a rá-, illetve elterelést. Hatásos mű, bízom benne, hogy eredeti. Különdícséret: 4615. Franz Lustenberger (NSZK). Kelle­mes miniatűr, üde szín­foltja a versenynek. Öt vál­tozat lépéskényszerben, szép negatív játékkal, főleg 1. — Hf3 után. Kg8 Vg3 Fa7 Hb4 f4 - Ke4 Hh4. 1. Kf7! Hf5 2. Vg2; 1. - Hf3 2. Vg6f; 1. - Hg2 (Hg6) 2. Kf6; 1.- Kf5 2. Fb8. I. dicséret: Baldur Koz- don (NSZK). A szerző a sakk- feladványt inkább rejtvény­II. díj Itakcsi György (Budapest) 1. Bxc3! (fény. 2. Bf3 m.) 1. — Hd4tt 2. Kxb4; 1. — HdGft 2. Kb6; 1. - bxc2 2. Hh7f. nek tekinti. Műveit — bár fonalasak — élvezettel fej­tem. Ez a műve is logikus, szép felállítású, valódi fej­törő. Kgl Vc5 Bdl Bf3 d7 - Kd8 Ff6 Hbl Hg6 b2 b7 c6 c7 e5 e6 g5 g7. Matt 4 lépésben. 1. Ba3! Hxa3 2. Va5 He7 3. Vxc7f. 2. dicséret: Valentyin Ru- gyenko (Szovjetunió). A lát­szólagos játékban két sötét vonalbáb helyzárását hasz­nálja ki a VH két sakkadó lépése. E lépések fenyege­tésként visszatérnek. A meg­oldás 1—1 csonka félkötósbe torkollik, és a szóban forgó két világos lépés mattként újra megjelenik. Szép kidol­gozású feladvány, de szem­fényvesztés, hiszen a fenye­getést sötét a látványos já­ték során valójában ki sem védte. Ka7 Vg5 Bb6 Bdl Fc5 Fg8 Hd2 h6 — Ke5 Ba4 Fhl He3 Hf5 a5 b3 d7 h2 h3. Matt 3 lépésben. 1. — Be4 /Fe4 2. Hf3f/Hc4f. 1. Bel! (fény. 2. Bxe3f) 1. — Be4 2. Bb8; 1. - Fe4 2. h7! 3. dicséret: 4631. Szabó Ti­bor. A megtévesztő játék két kulcslépése mattként vissza­tér, s ekkor már bekapcsol a sötét félkötés is. Kai Va2 Be6 Bf6 Fa8 Fel Hd8 Hf5 b2 f2 g3 g5 - Ke5 Vc6 Bb* Bh3 Fb5 Fh2 c4 c5 d6 e4 f3. Matt 3 lépésben. 1. Ff4? Bh6! 1. Fe3? Fxg3! 1. Va3! (fény. 2. He3f) 1. - Ba7 2. Bxd6t; 1. - Va6 2. He7j\ 4. dicséret: 4559. Claude Goumondy (Franciaország). Három Plachutta szimmetri­kus szerkezetben. Kel Be7 Bg7 Fh4 Hd6 Hf7 d2 d4 f3 g2 - Kf4 Vc8 Fh2 Fh7 Hf8 Hhl c2 h6. Matt 3 lépésben. 1. - Vf5/Bf5 2. Be4t/Bg4f. 1. Hg5 ? Hf2! 1. He5! (fény. 2. Bf7 m.) 1. - Vf5 2. Hd3f; 1. - Ff5 2. Bg4f. 5. dicséret: 4575. Érsek Tibor. Három sötét tiszt azo­nos ponton világos vonalat nyit, majd visszatér, mind­három változatban azonos mattal. Kh8 Va4 Be3 Bf6 III. díj Szöghy József Budapest 1. Vf5! (fény. 2. Vxe5t) 1. — Fxf4 2. Vxe4f: 1. — FfC 2. VxeOf. Fg5 Hh3 Hf5 c3 c4 c5 f2 g4 — Ke5 Ve2 Ha5 Hd6 c7 d4 dö f3 f7 g6. Matt 3 lépésben. I. Hf4! (fény. 2. Bxe6f) 1. — Haxc4 2. He 7; 1. - Hdxc4 2. Hh6; 1. - Vxc4 2. Hh4. 6. dicséret: 4607. H. P. Rehrn (NSZK). Logikai fel­advány 3 ön vonalzárással, 1 helyzárással. Túl száraz. Kbl Vc8 Bd5 Fc6 Fel a6 c2 — Kc4 Bg5 Fg8 Fh8 a4 c5 c7 e2 f3 f7 g6. Matt 3 lépésben. A verseny mennyiségileg és minőségileg felülmúlta az előző minősítő versenyeket: 13 szerző 58 feladvánnyal pályázott. I. díj Csák János (Békéscsaba) helyezendő A) 1. Ve3? Bxb4! 1. Bxd6! B) 1. Bxd6? Bc5! 1. Ve3! II. díj: Hutya József (Penc). Kg5 Vb2 Bdl Bf4 Fe7 Fg8 He4 c3 — Ke5 Va7 Ba5 Bd8 Fa2 Fb6 Hb3 Hd7 c7 e2 g6 h5. 1. Hc5! III. díj: Molnár Pál (Gal- gagyörk). Kc8 Vg5 Bd3 Fa3 Haő He7 d5 — Kd6 Vei Bbl Hb4 Hc5 c7 e6 h7. 1. Kd8 ? exd5! 1. Vf6? Vf4! 1. Hec6! Dicséretek: 1. Zelend István (Kaposvár), 2. Csák Különdíj Andrej Lobuszov Szovjetunió 1. - Vxe6 (Hxe6 2. Hxc4|) Hxe4f. 1. Vg4! (fény. 2. fxeöt) 1- — Vxe6 2. Hxe4f,‘ 1. - Hxe6 2. Hxc4f. Be5 2. Vd7; 1. — Fe5 (Bg4) 2. Vb8; 1. - f5 2. Ve3; 1. - Bxd5 2. Fb5f. Külön elismerés: 4616. V. I. Lebegyev (Szovjetunió). Elismerések (sorrend nél­kül): 4551. S. Brüchner (NDK), 4568. J. Burda (Csehszlovákia), 4623. Fleck Ferenc 4543. Gombos Vik­tor, 4583. V. Kicsigin (Szov­jetunió). Budapest, 1983. március Molnár Árpád m. versenybíró János, 3. Molnár Pál, 4. Ba­jusz László (Békéscsaba). Elismerések (sorrend nél­kül) : Csajági Sándor (Szent- gál), Majoros Béla (Korlát), Markó Miklós (Sárvár), ifj. Schüll Gyula (Bp.), Pásztó György (Los Angeles). Bp. 1983. március Szöghy József nk. versenybíró Új könyv Bedrich Forrná nek: A kompozieny sack. A hazánk­ban is jól ismert csehszlovák mester 50. születésnapja al­kalmából kiadott könyvecs­ke Formánek 107 művét (ja­varészt tündérfeladványo­kat) mutatja be részletes elemzéssel. Új minősítések A Sakkszerzemény Bizott­ság — elért versenyeredmé­nyeik alapján — Istokovics Ferencnek, Koder Gábornak és Laborczi Zoltánnak a sakk- szerző mesterjelölt; Riczu Lajosnak az I. osztályú sakk- szerző ; Szabó Lászlónak a II. osztályú sakkszerző minősí­tést adta meg. 1. Vb8? Bxd5! 1. Vd7? Fc3! 1. Ve8! (fény. 2. Ve4f) 1. — Versenybírói jelentés a kezdők versenyéről (kétlépéses mattfeladványok)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék