Magyar Sakkélet, 1984 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1984-07-10 / 7. szám

MAGYAR SAKKÉLET | 167 LEVELEZÉSI VERSENYEK Fábri Ferenc harmadszor bajnok Jó előjelekkel indult a 22. bajnoki döntő. Három korábbi bajnok: Fábri Ferenc, Fodor Mihály és Veress Róbert, három kitűnő levelezési sakk­mester: Monostori Lajos, dr. Kárpáti Zoltán és Katona Antal, valamint az élmezőnyt ostromló három Sándor: dr. Túri, Dobsa és dr. Frivaldszky találkozása nagy küzdelmet ígért. Nem is csalódtunk. Noha a mesterek egy része ezúttal nem érte el a várt teljesítményt, ezt a kiesést pótolta az, hogy a többi résztvevő (az utolsó he­lyezett kivételével) jó elméleti fel- készültséggel, bátor kezdeményezés­sel játszott. így érdekes, jó színvonalú játszmák jöttek létre. Külön ki kell emelni a verseny példás sportszerű­ségét, amelyet csak dr. Bencze László visszalépése zavart meg. A bajnoki címet Fábri Ferenc sze­rezte meg 87,5%-os kimagasló ered­ménnyel, játszma vesztés nélkül. El­sősége már hónapokkal a befejezés előtt kétségtelen volt. Némi kezdeti bizonytalanság után sorra nyerte játszmáit: egyeseket kitűnő pozíció- játékkal, másokat erélyes, kezdemé­nyező stílusban. Csűri ellen értékes elméleti újítást alkalmazott. Elsősé­gét meglepetésre dr. Túri Sándor ve­szélyeztette legtovább, aki ezen a döntőn érte el eddigi legnagyobb si­kerét. Kedvelt megnyitásait játszva gyakran talált alkalmat esélyes tá­madásra, amelyeket korát meghazud­toló fiatalos lendülettel vezetett. Ugyanannyi győzelmet aratott, mint a bajnok. Biztosan érte el a második helyet. Alig fél-fél pont különbséggel követi őt a 3. helyen Monostori Lajos és a 4. helyen dr. Kárpáti Zoltán. Több értékes játszmát alkotva mind­ketten túlszárnyalták előző teljesítmé­nyüket. Ezzel az eredményével dr. Kárpáti is felzárkózott levelezési sakk­versenyzőink élvonalába. Fél ponttal elmaradva a mesteri normától következik az 5 — 6. helyen dr. Nagy Róbert és Kalmár László. A jövőben mindketten eredményük további javítására törekednek. Veress Róbertneh ezúttal a 7. hellyel kellett megelégednie. Igaz, két döntetlenre álló játszmát vesztett a nyerés túlsá­gos erőltetése miatt, de mostani telje­sítménye ezzel a két döntetlennel is csupán az 5. helyhez lett volna ele­gendő. Az utána következők nem ját­szottak egyenletesen, de fel-felvillan- tottak olyan értékeket, amelyek arra mutatnak, hogy kedvező körülmé­nyek közt többre lennének képesek. Mesteri címet szerzett dr. Túri Sándor, mesterjelöltit dr. Nagy Ró­bert, Kalmár László, dr. Klimó Péter és dr. Bodnár Ákos. Azzal búcsúzunk a 22. döntőtől, hogy sok ilyen szép döntőt kívánunk. Dr. Négyesy György kezdődik. 4. Fg2 FgT 5. 14 d(> (i. H13 e5 7. c3 Hge7 8. 0—0 0—0 9. Fe3 Fd7 Megfontolást érdemel 9. — b6, hogy fxe5 esetén gyaloggal lehessen vissza­ütni, majd lehetőleg f5-tel folytatni. Sötét azonban vezérszárnyi gyalogjai előnyomulásával keres ellenjátékot. 10. Hbd2 1)5 11. fxe5 Hxe5 12. Hxe5 Fxe5 13. H13 Fg7 14. d4 cá A vezér- szárnyi gyalogelőnyomulás következe­tes folytatása. Árnyoldala lehet a d4 pont ellenőrzésének feladása. 15. Vd2 Fel»?! Világos most tempónyeréssel szállhatja meg a d4 pontot. 10. d5 FI) 7 Csakhamar kiderül, hogy a futóra a c8 — h3 átlón nagyobb szükség lesz. 17. Hd4 ali 18. ÍS12 Fc8 Hogy az f-gyalog lépése után védje az e6 pon­tot, 19. Bafl !6 20. Fht» Bl)8 21. h4 Fd7 22. VÍ4 Vbti 23. Kh2 Í5? Jobb későn, mint soha!? Igaz, hogy 23. — b4 sem tartalmazott veszélyes fenye­getést, de világos támadását is nehe­zebb volt fokozni, amíg vezére nem juthat a g-vonalra. 24. Fxg7 Kxg" 25. Vg5 Itt nemcsak a huszárt támadja a vezér, hanem a g6 gyalogot is leköti. Emiatt bajba kerül az f5 gyalog. 25. Biti 20. <‘xí'5 hö Ebben bízott sötét. 27. VxfO-j-ü KxfO 28. fxgti-j- Hf5 A többi változat: I. 28. — Kxg6 29. Bf6| Kg7 (29. - Kh5-re 30. Ff3f Fg4 31. Fxg4f Kxg4 32 B1 f4f Kh5 33. Kh3! nyer.) 30. Bf7f Kg8 31. Bxe7 és a) 31. — Fe8 32. He6 Fh5 33. Bg7f Kh8 34. g4; b) 31. - Bd8 32. Blf7 és akár Vb7-re, akár Fc8-ra 33. Hc6 nyer; c) 31. — Vd8 32. BH7 Bb7 33. Bg7f Kf8 34. Bef7f Ke8 35. Bg8f Kxf7 36. Bxd8 nyer. II. 28. - Kg7 29. Bf7f Kxg6 (29. — Kg8-ra 30. Bxe7 az I. alatt is­mertetett nyerő változatokkal, azzal a különbséggel, hogy itt világosnak g6-on is van gyalogja.) 30. BlfOf Kh5 31. Ff3f Fg4 32. Fxg4f Kxg4 33. Bg7f Kh5 34. g4f Kxh4 35. Bxhtif és matt. 29. Hxí5 Fxí5 29. - Kxg6 30. He7f Kh7 31. Bf7f Kh8 32. Hg6t Kg8 33. Bxd7 + -. 30. Bxföf KxgO 31. Bf7! tét feladta (1:0). Elemezte: Dr. Négyesy György A 22. I)ÖNT() 1982-84 Fábri dr. Túri Monostori d r. Kárpáti > > te cö Kalmár Veress I o s 5 N 0 0 2 2 fc Fodor M. dr. Bodnár á Katona 3 0 0 Szabó J. a > N c « £ SÍ J. Fábri Ferenc 1 i i J 1 1 i í 1 j 1 i 1 1 1 1 14 dr. Túri Sándor 0­0 0 1 1 1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 12* Monostori Lajos i 1- i 1 1 1 0 0 1 1 i 1 1 1 1 12 dr. Kárpáti Zoltán | 1 1 0 1 1 1 1 1 i 1 1 í 1 ni dr. Nagy Róbert i 0 i i­1 0 0 0 1 1 1 i 1 1 1 1 10 Kalmár László 0 0 0 i 0­1 1 0 1 1 í 1 1 1 1 10 Veress Róbert 0 i J 1 1 0­0 1 1 i A 0 1 A 1 1 n Dobsa Sándor 2 0 0 i 1 0 1­1 1 i 1 a 0 A 1 1 8} dr. Klimó Péter 0 0 1 0 1 1 0 I­1 j 0 A 1 1 i 1 8i dr. Frivaldszky Sándor 0 0 1 1 5 1 0 0 0­i 1 A 1 A 1 1 7| Fodor Mihály 0 0 0 0 0 0 J A 1 1 0 1 1 1 1 <H dr. Bodnár Ákos 0 0 0 0 0 0 A 1 1 4 0 _ 1 1 A 1 «4 Dobák Sándor 0 0 0 0 0 0 1 1 I A 1 0 _ x j J 1 6 Katona Antal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 A­1 A ‘ 5 Csűri László 0 0 0 0 0 0 1 I 0 A 0 0 A 0­1 1 4 Szabó János 0 0 0 l 0 0 0 0 1 0 0 i 0­A 3 dr. Bencze László 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 A 1 Az ICCF versenyeken Játszmák és hadállások játszók figyelmébe! Az eredmányközlő lap küldésében hosszabb idő óta tapasztalt zavarokat Hans Rabold betegsége, műtéttel járó kórházi kezelése okozta. Amint most közölte, gyógyultan hazaérkezett és megkezdte működését. SZICÍLIAI VÉDELEM dr. Nagy R. -Dobák A 22. döntő, 1982 — 84. E 50/1) 1. e4 c5 2. d3 HcO 3. g3 gO A másik lehetséges ellenjáték e6-tal és d5-tel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék