Magyar Sakkélet, 1984 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1984-12-10 / 12. szám

FELADVÁNYOK MAGYAR VERSENYSIKEREK Korponai .lózseí' S.E.P. A. verseny, 1978 — 79 I. díj Szabadmatt 2 lépésben A) ábra fi) VB e4-ről f5-re A) 1. Hd7 Kd8 2. Hd5 Be6 m. B) 1. Hc6 Kb6 2. He6 Bd5 ni. Az Elliniko Skaki 1980 — 81. évi kétlépéses matt felad- vány-versenyón Szabó Tibor 1. dicséretet, Benedek Attila 1., Istokovios Ferenc 2. el­ismerést kapott. Szabó: Kb8 Ba3 Bh5 Fh6 Hd3 Hd6 c2 eö - Kd4 Bbl Fh3 Hal Hfl b2 c5 d5 e4. A) az állás B) SH fl-ről gl-re helyezendő. A) 1. Hf4! B) 1. He5! Bene­dek: Kc8 Yg4 Bg5 Fgl Hb5 Hf5 c2 d2 f4 g2 - Ke4 Vc3 Bh3 Fh8 He2 c7 d5. 1. Hg7 ? Vf6! 1. He3! ístokovics: Kf7 Va6 Bc2 Be4 Fg6 Hb5 Hd3 cö 06 e2 — Kd5 Vei Ba8 Bfl Fgl He8 Hhl b7 d6 f4 g3. 1. Bec4! Ugyanitt a szabad- matt-osztályban Benedek Attila és Szabó Tibor dicsé­retet kapott. Benedek: Ka5 Bc7 Bd6 Fe3 Fe4 — Ke5 Vd8 Bc8 Bf3 Fd7 Ff2 Hf4 Hg7 e6. Szabadmatt 2 lé­pésben. A) az állás B) VK a7-re helyezendő. A) 1. Kxd6 Fd4 2. Kxc7 Fe5 m. B) 1. Kxe4 Bc5 2. Kxe3 Beö m. Sza­bó : Kg6 Ba8 Bg4 Fgl - Khl Bh5 Bh7 Fc6 a7 b6 c5 d5 e7 f5 h2 h4. Szabadmatt 2 lépés­ben A) az állás B) VB a 8-ról b8-ra C) a8-ról c8-ra D) a8- ról d8-ra B) a8-ról e8-ra F) a8-ról f8-ra G) a8-ról h8-ra H) g4-ről f2-re helyezendő. A) I. c4 Fb6 2. axbé Bal m. B) 1. b6 Fxc5 2. bxc5 Bbl m. C) 1. Fd7 Fd4 2. cxd4 Bel m. D) 1. d4 Fe3 2. dxe3 Bdl m. E) 1. e5 Fd4 2. exd4 Bel m. F) 1. f4 Fe3 2. fxe3 Bfl m. G) 1. Bf7 Bxh5 2. hxglB Bxh4 m. H) 1. Kxgl Bxa7 2. Khl Bal m. A Sächsische Zeitung 1982. évi kétlépéses mattfelad- vány-versenyón ístokovics Ferenc és Csák János el­ismerést nyert. ístokovics: Fleck Ferenc Szachy.1982 II. díj 1. - Hd5 2. Hc5 m. 1. - Bd5 2. Hg5 m. Khl Ve 7 Bd7 Bfl Fa2 Fh6 Hc4 Hf3 c6 d4 e2 g4 - Ke4 Bb3 Be8 Fe6 Ff2 Hg2 Hg6 a4 c3 e3 h4 h7. 1. Vd6?! Bbő! I. Vg5 ?! Fg3! 1. Vf6 t ! Fxd7! 1. Vc5! Csák: Kb6 Vh2 Bb2 Fe4 Hd5 d3 f2 - Kd4 Fg4 Ha2 d2 g6 h5. 1. Vb8? Fc8! 1. Vc7? Fd7! 1. Vd6? Fe6! 1. Vf4? Ff5! 1. Vh4? g5! 1. Bc2? Hc3! 1. Hc7 7 Fd7! 1. f4í dlH! 1. Hc3! A MAT 1981. évi kétlé­péses szabadmatt-versenyén Szabó Tibor III. díjat, Bak- csi György 1. dicséretet, Benedek Attila elismerést kapott. Bakcsi: Kai Be5 Bhl Fgl Fh3 Hfl d2 - Kf3 Fbl Fh8 a2 a3 d3 f2 g3. (3 ikermegoldással). I. 1. fxglB Hxg3 2. Bxg3 Bfl m. II. 1. fxglF Hh2f 2. Fxh2 Bfl m. III. 1. fxglH He3 2. He2 Bfl m. Benedek: Kel Bel Fdl He6 a2 b3 e4 f2 g3 — Kd3 a3 c2 c3 e5 g4. A) az állás B) cl VB nélkül. A) 1. cxdlF f3 2. Ke3 Bxc3 m. B) I. clF b4 2. Kc4 Fe2 m. A Schach-Echo 1982. évi kétlépéses szabadmattverse- nyén Szabó Tibor II. díjat és 1. dicséretet, Benedek At­tila 3. dicséretet nyert. A di­cséretes feladványok: Szabó: Ka6 Fg5 He6 d5 d7 el — Kd6 Vh6 Bb8 Bb7 Hf7 Hg7. A) az állás B) SB b8-ról g8-ra. A) 1. Hxe6 d8B 2. Hc7 e8H m. B) 1. Hxg5 e8F 2. Ke7 d8V m. Bene­dek: Kdl Bb3 Ff3 Fgl He4 d4 — Ke3 Vg4 Bc4 Bd6 Fa4 Fh4 Ha2 c3 f2 f6 g2. (2 ikermegoldással.) I. 1. Kxf3 Hxc3 2. Kg3 He2 m. II. 1. Kxd4 Hxf2 2. Kc5 Hd3 m. Kiss János Sinfonie Scacchistiche 10. témaversenye, 1983 I. díj Hxc6 m. 1. — Hxa5 2. Bb6 m. 1. — He5 2. Vb8 in. Az Echecs Francais 1981 — 82. évi szabadmatt-verse­nyén Bakcsi György I. dí­jat, a kétlépéses mattfelad- vány-osztályban Apró Lász­ló 11T . díjat, a 3 és többlépé­ses mattfeladványok osz­tályában Riczu Lajos 2. el­ismerést kapott. A Revista Romana de Sah 1981. évi kétlépéses matt- feladvány-versenyén Bakcsi György 2. dicséretet nyert. Kg7 Vc5 Bd4 Fg6 Hg4 Hh2 f7 g3 h5 h7 — Kg5 Va8 Bc5 Fb8 Fd5 Hhl a4 f2 f3. 1. Hf6?! Fe6! 1. He3?! Fe4! 1. Hhö! A Scacco! 13. nemzetköz versenyén (1981 —82) a két­lépéses mattfeladvány-osz- tályban Bakcsi György ]. di­cséretet kapott. Kg6 Vhl Be8 Fb6 Hd8 He3 f4 - Kd6 Bd4 Fe6 Ha5 d7. 1. — Ff7t/Ff5f. 1. Vh6! Megoldások 1984. évi 6. szám 4793. (Szebényi): Intenció: 1. Fd3 Hf8 2. Fb5| Hd7 3. Kf3 g4f 4. Ke4 g3 5. Ve5f fxe5 6. f3 f6 7. Fc7 b6 8. g8F Kf8 9. Ff7 Hc5 m. Mmf.: l. g8Vf Hf8 2. Hg3 f5f 3. Kxf5 fé 4. d6 g4 5. Kf4 f5 6. d7f Ke7 7. Fc5 Kf6 8. Ve5f Fxe5 m.(9+8 pont). A szerző javítása: b8-ra SH helyezendő. Kérjük fejtő- inket, hogy ellenőrizzék! 4794. (Hannelius): I. 1. He6 Fel 2. Kd4 Fc3 m. II. 1. Fe7 Vg6 2. Kf4 Fg3 m. Németh Zoltán: „Szép, szimmetrikus mattkép.” Pol­gár Pál rámutat, hogy áthe­lyezéssel (a futó nincs a táb­lán, és a B) állásban a SH Bakcsi György Echecs Francais, 1981 —82 I. díj Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) SG d6-r<51 d5-re A) 1. Ff4 Bel 2. fxelli Hb4 m. B) 1. Bf4 Hel 2. fxelF Be6 m. helyére kerül) még eggyel csökkenthető a bábok száma. (2+2 pont) 4795. (Apró): I. 1. Bc5 Ye2f 2. dxe2 Ba3 m. B) 1. Hd5 Vf3f 2. exf3 Be6 m. Mmf.: 1. Vf3 Vglf 2. Ke2 Hc3 m. A szerző javítása: a VV helyére VF helyezendő. (2+2+2 pont) 4796. (Sanderse): I. 1 Ve3 Fxe3 2. Kxd3 Fc2 m. II. 1. Hde3 Bxe3 2. Kxd4 Bd8 m. Andorkó Sándor: „Elég nagy a körítés!” (2+2 pont) 1984. évi 7. szám 4797. (Csák): 1. Hfö! Fe- renczi Béla: „Szabad helyet ad, ráadásul ellensakkot is enged. Tartalmas, gazdasá­gosan megkomponált mű.” (2 pont) 4798. (Salai): 1. Hxc4! A feladvány megjelent a Hlas Ludu-ban, versenyünk­ből törölve. (2 pont) * * * A hónap legjobb fejtőjé­nek Csoltó Tibor (Csehszlo­vákia) bizonyult, ezért a Magyar Sakkélet 1 évi elő­fizetését tőlünk kapja. Megfejtési versenyünk résztvevőit kérjük, hogy a 4845 — 4852. sz. feladványok megoldását 1985. január 31- ig adják postára a Magyar Sakkélet ( Feladványrovat) 1363 Budapest, Postafiók 52 címre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék