Sakkélet, 1985 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-20 / 1. szám

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG HAVI FOLYÓIRATA XXXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM (1984. DECEMBERIG) „MAGYAR SAKKÉLET" 1985. JANUÁR 20. KÖZHANGULAT „Tessék már nekem megmondani, mi­ért olyan rossz eredmény az, hogy 88 ország sakkozói közül negyedikek let­tek a magyarok?" ... olvassa csak el, mennyire elmaradtunk a kis Anglia meg a kis Amerika mögött... „Na — mondta a házmester — és ha bronzot hoznak haza Portischék, akkor..." 2. oldal A POLGÁR-ÜGY „...ahhoz is hozzájárult — bár ezzel nem sok szakember értett egyet —, hogy Polgár Zsuzsa kizárólag férfi sakkozók között folytassa sakkpálya­futását." Bobby Fischer mondta egy alkalommal: „Sokat tettem Ameriká­ért." Polgár Zsuzsa most sokat tehetett volna Magyarországért. 2. és 44. oldal BÚCSÚ SZALONIKITÖL „...az érem helyett üröm önvizsgá­latra ösztönzött vezetőt, kapitányt és versenyzőt egyaránt." ...Bekapcsol­tuk az öveket, eltűnt a kék ég, felhők gomolyogtak körülöttünk nagy szür­keségben ... Léptünk előre Szaloniki- ben? Egyet vagy csak felet? „... egyes versenyzők az egyéni érde­keket fontosabbnak tartják, mint az E B-t és az olimpiai csapatversenyeket." 39., 40. és 44. oldal TANULMÁNYOK - FELADVÁNYOK 47., 48. és B/lll oldal VERSENYNAPTÁR '85 46. oldal KIADÓ VÁLLALAT Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat 1374 Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660 FELELŐS KIADÓ dr. Petrus György igazgató SZERKESZTŐSÉG 1052 Budapest V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 312-790 Levélcím: Budapest, Pf. 52. 1363 FELELŐS SZERKESZTŐ Ozsváth András SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG Elnök: dr. Lakó László, az MSSZ főtitkára Belső munkatársak: Meleghegyi Csaba olvasószerkesztő, Szentgyörgyi József munkatárs Állandó külső munkatársak: Bakcsi György, Barcza Gedeon, Bott- lik Iván, Csőm István, dr. Eperjesi László, Flórián Tibor, Földeák Árpád, Gábor Zoltán, Fiaág Ervin, Lilienthal Andor, Makai Zsuzsa, Szilágyi Péter és Verőci Zsuzsa TERJESZTÉS ÉS ELŐFIZETÉS Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bu­dapest V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850) közvetlenül vagy posta- utalványon, valamint átutalással a KHI 215-961 62 pénzforgalmi jelző­számlára. A Posta Központi Hírlap Iroda levélcíme: Budapest, 1900 ELŐFIZETÉSI DfJ Egész évre 21 6,— Ft, fél évre 1 08,- Ft INDEX: 25 556 ISSN 0464-4689 KÉZIRATOKAT NEM ŐRIÜNK MEG! 84.2786 Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék