Sakkélet, 1985 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1985-05-20 / 5. szám

170 # SAKKÉLET FEHÉREN - FEKETÉN | Kitüntetések A Budapest Kongresszusi Köz­pont Bartók-termében, a hazánk fel- szabadulásának 40. évfordulója al­kalmából rendezett ünnepség kere­tében, Buda István államtitkár, az OTSH elnöke kitüntetéseket adott át a testnevelési és sportmozgalomban hosszú évtizedeken keresztül kiemel­kedő munkát végző sportvezetőknek, társadalmi aktíváknak. Öröm szá­munkra, hogy Halász Jánosné, a Magyar Sakkszövetség ügyvitelveze­tője, nyugállományba vonulása előtt a Magyar Népköztársaság Sport­érdemérem arany fokozata kitünte­tésben részesült. A mi kedves Erzsikénknek sakk­társadalmunk, az Elnökség és szer­kesztőségünk nevében gratulálunk, s kívánjuk, hogy továbbra is jó erő­ben és egészségben segítse szövetsé­günk munkáját. * * * Évtizedes hagyomány, hogy a KISZ Központi Bizottsága ,,Győzelemért” emlékplakettel jutalmazza azokat a sportolókat, akik olimpián, Univer­siaden, felnőtt, junior és ifjúsági Eu­rópa bajnokságon először értek el el­ső helyet. A kitüntetettek között volt Módi Ildikó ifjúsági Európa-bajno- kunk. Ezenkívül 1984. évi eredményes szerepléséért Mádl Ildikó megkapta a ,,Kiváló ifjúsági sportoló”, míg Karéj József a ,,Kiváló edzői munkáért” ki­tüntetést. Sakktársadalmunk nevében gratu­lálunk . Az áprilisi számunk B/IV oldalán közölt ábrák megoldásai a következők: 49. 1. - Öe2f! 2. Bxe2 Bflf 3. &xfl ffhlf és világos feladta, mert 4. Äf2-re Űg4f és matt következne. 50. 1. Üg6f! é?e8 (1. - fxg6 2. ffxeöj- és Se7f és matt.) 2. Kxeüf! és sötét feladta (1:0), 2. — fxe6-ra 3. Sxe6f ffxeü 4. Se7f és matt. 51. 1. Kxe4! ®xe4 2. Sg3f &h8 3. Öxf'7f és sötét feladta (1:0). 52. 1. Sg4fü f?xg4 2. Bxhöjd gxh6 3. §f7f és matt. 53. Ncgy vezér a táblán! Az anyagi hátrányban lévő világos szép ment­séget talált. 1. ffg8f! &xg8 2. üe8t sfeh7 3. Sg8f sfehö 4. Ih7f *g5 5. 1Ih6f *xh6 patt. 54. 1. — f6f 2. ifeg4 (2. sBxfö sfg3f és matt) 2. — Ug2t 3. ®g3 f5f 4. Sbf4 e5+! 5. dxeö f?d2f és matt. 55. 1. - 5hlfH 2. sfexhl lh7f 3. égi Üh2f! 4. éxh2 Öf3ft 5. sfehl (éh3) ShBf és matt. 56. 1. ffixí’5! exfo 2. Uxhüf!! éxh6 (2. - gxh6 3. Üf6f) 3. Bhlf *g6 4. sfef4! Ile6 5. Bh8! és sötét feladta Bűvöletek Post német mester a Sehachwart 1933. évi évfolyamában közölte a kö­vetkező tanulságos eszmefuttatást. Az első főtornámon, ha jól emlék­szem, Coburgban, 1904-ben — írta — történt meg velem a következő érde­kes eset. A következő állásban — ellen­felem nevére már nem emlékszem — „halhatatlan” kombinációt fedeztem fel. Már ránézésre is nyilvánvaló, hogy a döntésnek a h-vonalon kell bekövet­keznie. Működött a fantáziám, és nagyon magával ragadott a komponá­lás hangulatvilága. A dolog tulajdon­képpen egyszerűnek látszott. Áldozok h7-en, majd Uhlf-kal folytatom és a h6-on, és utána a h5-ön vonalat záró futókat kiütöm, beadom a sakkot bástyával hl-en, amire a sötét király g6-ra lép, és már meg is húzhatom a szemet-lelket gyönyörködtető Qe7f és mattot. Lelkesen hozzákezdtem! 1. ffixli71- *xli7 2. Uhlf Sh6 3. Fixlißf *xh6 4. Shl-j- $h5 5. Hxliöf És egy kicsit elgyönyörködtem saját (1:0), mert a Sh5 matt nem védhető. 57. 1. Sxb7 Sxb7 2. Hfd5! és sötét feladta (1:0), mert a tisztvesztés elke­rülhetetlen. 58. 1. Ka8f (1. äxf7-re sötét örö­kös sakkot ad.) 1. — &g7 2. fxeöfés sötét feladta (1:0), 2. — ffxe5 3. ®h8f! 4. Üxf7, majd áxeö. 59. 1. h6f &h8 2. Ée6\\ és sötét fel­adta (1:0), mert a futó ütésére há­romban mattot kap, különben pedig tisztet veszít. 60. 1. Üe7f! ffxe7 2. Ixh7f *xh7 3. Sh5f &g8 4. Sh8f és matt. 61. 1. - Ixf3! 2. fxf'3 lxf3f! 3. söxf3 Üd4ft 4. *g4 fe8f 5. sfeh4 äf3f és matt. 62. 1. g4f fxg4 2. hxg4f *h4 3. UxhßjM Hf\ 1 il) 4. a!íh2! és a mattra nincs ellenszer. 63. 1. Sh8f! djxh8 2. g7f *g8 3. fh7f 4xh7 4. g8S| és matt. 64.1. fxd5 cxd5 2. Üf6f *h8 3. Íg6!! Uc2 4. Sh3! és a matt védhetetlen. Példáinkat J. I.Nejstadt: Sahmatnij praktikum című könyvéből kölcsö­nöztük. kombinációs művészetemben. Néze­gettem ellenfelemet, kimondhatatlan örömmel szemlélve tehetetlenségét. Néztem, amint némi fejcsóválás után elfogadta az áldozataimat, és büszkén kihúztam magam. Nem is értettem, hogy miért nem adja föl! Következett: 5. — &xhö A győzteshez méltó egykedvűség­gel magabiztosan nyúltam — élvezve a pillanat nagyságát — a halálthozó al bástya felé. Ahogy meg akarom fogni, kezem a semmibe nyúlt! Hideg borzongás futott át rajtam, a bástya egyszerűen eltűnt al-ről! Nem értet­tem. Lenéztem az asztal alá, biztos leesett, de ott sem volt semmi nyoma. Akkor végül az ellenfelemre néztem. Kicsit értetlenül, de nem a feladás előtt állók lemondó tekintetével vizs- gálgatott. Kezdett melegem lenni, mert derengett valami. Ijesztő volt a felismerés. Utolsó bástyámat áldoztam fel h5-ön! Most döbbentem rá, hogy kombinációm sikeréhez három világos bástyára lett volna szükségem. Szo­morúan szemléltem egykor büszke seregem maradványát, de még nem gondoltam a játszma rögtöni feladásá­ra. Ha elkeseredve is, de még egy ki­csit bosszantani akartam elégedetten mosolygó ellenfelemet, és 6. Se7-tel megtámadtam a vezérét: bekövetke­zett a csoda! Ellenfelem simán győz­hetett volna, ha bőséges anyagi több­letének egy részét (akár többféle módon is) visszaadja, de erre nem volt hajlandó. Fösvényen 6. — 31)7 ?-et lépte. Közben a kudarc okozta nagy szomorúságom is oszladozott. Meg­nyugodva nézegettem az állást és.. . nini. . ., egyszerűen nem akartam hinni a szememnek. Kárpótolni akart Caissa istennő az átélt rémületért ? 7. ®g7ü Matt fenyeget ?dl-gyel, amit tartósan sem vezéráldozattal g2-n, sem Sxf4-gyel nem lehet hárítani. Megelégedéssel nyugtáztam magam­ban: úgy látszik mégiscsak van igaz­ság a sakkban! Ellenfelem azonban még nem adta fel, a talált valamit. Következett 7. — Űe5 8. ?41f Űf3 Jobb volt 3f3f! 9. §xf8 Bxf8 10. fdíf BxíHf és a játszma hosszú küz­delem után döntetlen lett, amivel végül is mindkét fél elégedett lehe­Fordította: Földeák Árpád (A szerk. megjegyzése: 1. Űe7 Hc(b)7 2. ?xg7f (fexg7 3. ®g4f Ah8 (3. — Sg6 4. Bxh7f!) 4. Bxh7f egysze­rűen nyert volna.) Ez a megoldás!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék