Sakkélet, 1985 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1985-08-20 / 8. szám

272 * SAKKÉLET FELADVÁNYOK EREDETI MŰVEK 4909. Alfreds Dombrovskis Szovjetunió 4910. Fleck Ferenc Budapest 4911. Claude Goumondy Franciaország 4912. Mikitovics János Gyöngyös Matt 2 lépésben Matt 2 lépésben Matt 3 lépésben Matt 3 lépésben 4913. Petko A. Petkov Bulgária 4914. Szabó Tibor Kerepestarcsa 4915. Érsek Tibor Budapest 4916. SzÖghy József Budapest önmatt 5 lépésben önmatt 13 lépésben Szabad matt 2 lépésben A) ábra B) az állás egy sorral lejjebb Szabadmatt 2 lépésben 4 ikermegoldás Megoldások 1985. évi 3. szám KÁPRÁZAT fogja el az eszme bűvöletébe esett szer­zőt, — s ez néha sakkvak­ságra vezet. Ez történt a 4873. sz. mű szerzőjével. A fej tők másképpen köze­lítik meg a műveket és könyörtelenek: a tündöklés mellett az árnyékokat is ész­reveszik. Márciusi rovatunk teljes és pontos elemzése 2 —10 - 58 pontot ért. Ezt a hónap legjobb fejtője: Nagy Zsig­mondi (Bp.) közelítette meg legjobban, 2—10—48 pontos eredményével. J utalma a Sakkélet 1 évi előfizetése, 1986 januárjától. 4869. (Piatesi): 1. $f7! fény. 2. Sxd4 m. (2, pont) 4870. (Du Grés). Ábrahi­bával jelent meg, h2-n vilá­gos futó áll. Intenció: 1. exf6! fény. 2. @xb5 m., de a hibás állásban megfejthe­tetlen. (Ábrahiba miatt a megfejtési versenyből töröl­tük.) 4871. (Mikitovics—Baj - tay): 1. Üf4! fény. 2. Űg6 m. 1. - Sxf4 2. Mc8 £xc8 3. bxe8£l m.; 1. — Sxf4 2. Ifg8 Hxg8 3. fxg8ö m. (3 + 1 + 1 pont) 4872. (Solarczyk — Bur­da): 1. Ixa4! fenj'. 2. Sb5/ Kxd3 (a kettős fenyegetést kevesen vették észre) 1. — Sg5 2. 0d2!; 1. - gd2 2. Üxd2 (3 + 1+1 pont) 4873. (Alaikov). Intenció: 1. e8ö! lépéskényszer. 1. — gxf6 2. 1Te2f Ie3 3. !íf3f 4. 8xf3 Élxföf! Sxf6 5. 8f4f lxf4 m. 1. - gg8 2. Ifc6t gd5 3. Üf2f *e3 4. Üg2f\ ixg2 5. If3f fxf3 m.' A fej tők alapos munkával ki­mutatták, hogy 1. #b3, gb6, Sf3, Sb6, ®g2f, f7, e8g kez­dőlépés is 5-lépéses önmatt­ra vezet; sőt 1. e8fl után is megkerülhető az intenció. (Az intencióért, ill. minden önálló mellékmegfejtésért 5—5 pont) 4874. (Lukjanov): 1. 0-0 *e4 2. &6dl *e3 3. Sfelf &f3 4. *hl *f2 5. gg2 h3 6. Sh2 hxg2 m. Sokan meg­fej thetetlennek jelezték; a sáncolásos kulcslópés nem „ugrott be”. (6 pont) 4875. (Larsen): 1. É)df3 gf5 3. *g3 fc7 m. 1. Üdf5 fc7f 2. *g4 Sg3 m. 1. Se5 Sg3 2. Ödf3 Sg4 m. (2 + 2 + 2 pont) 4876. (Zoltán): A) 1. *d4 *b2 2. Sd3 Ifi 3. Üe3 If4 m. B) 1. s&e4 ífec2 2. Se3 Igl 3. äf3 Sg4 m. (3+3 pont) Megfejtések a lap megjele­nését követő hó végéig, köz­lésre szánt eredeti feladvá­nyok folyamatosan küldhe­tők az alábbi címre: Sakk­élet (Feladványrovat) H-1363 Budapest, Postafiók 52. A közlésre nem került feladvá­nyokkal 2 év után szerzőik szabadon rendelkeznek. * * * Send originals continouos- ly to the above-mentioned adress. After 2 years unpu­blished problems are at the composers disposal. Nyári fejtőverseny Külön fejtőverseny kereté­ben nyolc szabadmatt-felad- ványt ajánlunk nyárvégi fej­tőcsemegének. Ezek a művek részt vesznek éves szerző- versenyünkön, de megfejté­sük nem számít be létraver­senyünkbe. A 4917.-4924. sz. feladványok megfejtését 1985. október 30-ig kérjük beküldeni Sakkélet, Budapest, Postafiók 52. — 1363 cím­re, a borítókon ,,Nyári fejtőverseny" jelzéssel. A legjobb megfejtők között könyvutalványokat sorso­lunk ki; további könyv­utalványsorsoláson vesznek részt azok is, akik legalább egy helyes megfejtést kül­denek be. Örökös bajnokok A Magyar Sakkszövetség elnöksége a magyar sakkszer­ző bajnokságokon több év­tizeden át sorozatosan el­ért első helyezésük elisme­réseképpen Bakcsi György és Korányi Attila sakkszerző nagymestereket a sakkszer­zés örökös magyar bajnoká­nak nyilvánította. Új minősítések Mikitovics János sakk- szerző mesterjelölt, Rózsa Andor I. oszt. sakkszerző, Csák János II. oszt. sakk­szerző minősítést•• szerzett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék