Sakkélet, 1986 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1986-03-20 / 3. szám

92 * SAKKÉLET FEHÉREN - FEKETÉN ■ Az olvasó hozzászól Az SÉ 1985/10. számának 316. ol­dalán közölt Quinteros —Seirawan játszmában a következők történtek: 1. d4 £Sf6 2. c4 e6 3. Űf3 fb4f 4. td2 c5 5. £xb4 cxb4 6. £>bd2 0-0 7. e4 d6 8. £d3 éc7 9. 0-0 Óbd7 után világos 10. c5!-tel bevezetett, majd dxc5 11. e5 Üd5 12. fxh7t'. ismerős áldozattal folytatott támadása 12. - *xh7 13. Qg5t *g6! 14. égé f5 15. ég3 f4 16. &h3? £7f6! stb. esélyes ellenjátékba ütközött. Világos lép Az egyszerű és logikus 16. 'égé­re viszont Ű7f6 17. exf6 Űxf6 18. á)xe6| Üxg4 19. álxc7 Eb8 20. dxc5 után világos fölényes végjátókához ve­zet. Pl. 20. — Öe5 21. a3! bxa3 22. Exa3 a6 24. Sei stb. Maradna 16. — éc(>, de erre a d2Ű beavatkozása dönt. Sötétnek a nyolcadik, vagy a kilence­dik lépésnél kellene javítást találnia. Sziva Erika Az év sportolói A Magyar Sakkszövetség javaslata alapján 1985-ben a férfiak közül Por- tisch Lajos tizenkilencedik alkalom­mal (ezzel nagymesterünk abszolút csúcstartó!), Petronicsné Verőd Zsu­zsa pedig tizedik alkalommal lett az év sportolója. Könyvet keres-kínál Gulyás Ferenc (4900 Fehérgyarmat, Szolnoki út 39.) keresi az 1970 előtt kiadott magyar nyelvű sakk-köny­veket, valamint a Magyar Sakkvilág évfolyamait. Felkínálja a következő könyveket: Informátor 1 — 38. kötet, Enciklopé­diák első kiadásai, valamint a C és B második, bővített kiadása, Végjáték Enciklopédia I. kötet, NDK és szovjet kiadású sakk-könyvek. Bulletinokból a Sahmatnij Bjulletyeny 1960 — 1985 (1978-ig bekötve) évfolyamai, és a Sah­matnij v SzSzSzR 1958 —1970 közötti évfolyamai. Katona János (9671 Sitke, Kossuth L. u. 88.) felszámolja sakk-könyvtárát. Különböző magyar és külföldi köny­veket és folyóiratokat ad el. Elméleti sarok Nagy feltűnést, majd élénk érdeklő­dést váltott ki szerte a világon Kasz- parov „új lépése” 8. — d5, amelyet a világbajnoki párosmérkőzés 12. játsz­májában alkalmazott. Hasonló gyalog­áldozatot kedvenc Lasker-változatom­ban magam is többször játszottam: 1. e4 c5 2. äf3 Űc6 3. d4 cxd4 4. Űxd4 Űf6 5. Üc3 e5 6. Sdb5 d6 7. fg5 a6 8. Üa3 d5?! Sax Gyula (Balatonszéplak, 1967) 9. £xf6 gxf6 10. exd5?-tel fogadta el a gyalogáldozatot. (Világosnak ’é'xdó-öt, illetve Äxd5-öt kell játszania, ami után az állás kb. egyenlő.) Követke­zett: 10. — £xa3 11. bxa3 ^a5 12. éd2 üdé 13. fd3 £h3! 14. &fl (Az egyetlen, azonnal veszítene. 14. 0—0? flxf3f 15. gxf3 Sg8f miatt. Sötétre előnyös 14. £e4 f5 15. gxh3 fxe4 is.) 14. — Sc8! 15. £le4 ^xd2 16. Óxd2 fixe2 és sötét jobban állt, bár a játszma a 29. lépésben döntetle­nül ért véget. Ugyanezen a versenyen Jocha (Adorján) András 9. Űxd5-tel folytatta. Itt következett: 9. — £xa3 10. bxa3 éa5f 11. fd2 éd8 12. äxf6t &xf6 13. fd3 0-0 14. 0-0 éd6 15. &h5 fe6 16. f4? £c4 17. ée2 £xd3 18. éxd3 &xd3? (Efd8!) 19. cxd3 Sfd8 kis előnnyel, majd a játszma a 33. lépésben döntetlen. A román Ginda (Rimaszombat, 1975.) jobb tervet vá­lasztott: 9. Űxd5 £xa3 10. bxa3 ^aöf 11. éd2! éxd2f 12. fxd2 Űxd5 13. exd5 üdé 14. 0-0-0! ff5 15. c3 Öb5 (15. - Sc8 16. *b2 Sb5 17. lel! + , Sax-Velimirovics, Rio de Janeiro, 1979.) 16. Sei f6 17. g4 fxg4 18. Igl h5 19. h3 ff3 20. c4 Üd4 21. fc3? (21. Exg7 +) 21. - Üf5 22. gxe5 Äf7 23. £c7? Sxd5! és sötét nyert a 41. lépésben. Horváth Tamás Budapesti hírek A SAJTÓ SK a Magyar Újságírók Országos Szövetsége fennállásának 40. évfordulója alkalmából villámversenyt rendezett. A tizenhat résztvevő közül Szokács László (OVH Sajtóiroda) győzött 13,5 ponttal, 2. Erdős Péter (Sajtó) 12, 3. Váradi Ottó (Sajtó) 11,5 ponttal. . . A VÍZÜGYI dolgozók I. országos Ez a megoldás! Februári számunk B/IV. oldalán kö­zölt hadállások megoldásai a követ- k©zők * 17. 1. ÉhS! fh6 2. %g7f! £xg7 3. Híxg7f &f8 4. ég4 és sötét feladta (1:0). 18. 1. Se6/ &xe6 (1. — Öxh5-re 2. f6; 1. — Ef8-ra 2. Sxd6) 2. fxe6 és sötét feladta (1:0). 19. 1. éb8! ée7 2. e5! &dö 3. £xd5 exdö 4. Űd6 és sötét feladta (1:0), 4. — $xd6 5. exd6 ^d7 6. Üe5 -i—. 20. 1. Űxf6f és sötét feladta (1:0), mert 1. — lxf6-ra 2. 5g7f lenyeri a vezért. 21. 1. éf6 %a8 2. f3! éhő 3. gé éhé 4. Rxfő és sötét feladta (1:0). 22. 1. - égő! 2. m3 tkxg3f! és világos feladta (0:1), 3. hxg3 #xg3 után a matt nem védhető. 23. 1. &xf7! &xf7 (Jobb 1. - 0-0 2. fxe6 óxeo) 2. Éxdé! cxdé 3. fxe6f ieS (3. — ixe6 4. £d5f! *xe5 5. ég2 -I----) 4. exd7f és világos később n yert (1:0). 24. — 1. fxgé! és világos feladta (0:1), mert a matt csak bástyavesz- téssel hárítható. 25. 1. T$,xJ7H és sötét feladta (1:0), 1. — *xf7-re 2. éxhlf után a matt nem védhető. 26. 1. Űe6! txb2f (1. - &f6 2. c3 £b6 3. £g5 éh8 4. d7 + -) 2. éxb2! és sötét feladta (1:0), 27. 1. - ée2! 2. eé (2. 35f2 Edlf 3. &g2 üel) 2. — w.dl! és világos fel­adta (0:1). 28. 1. éxb6! Sxc2 2. éb8! és sötét feladta (1:0), mert 2. — éel után Üe3 — Öd5 ellen nincs orvosság. 29. 1. — Ée2! és világos feladta (0:1), 2. Hel-re ugyanis 2. — Sdl tisztet nyer. 30. 1. Ée6f! és sötét feladta (1:0), mert vezért veszít. (1. — &h7-re 2. éföf jön.) 31. 1. a3! Üa2 2. Sál és világos nyert (1:0). 32. 1. &g3H (1. &e5 Sh l 2. Sc2f úibé 3. Eb2f *c5 =) 1. -. Sa3f 2. &g2! Saé 3. &g3? Sa3f és döntetlen ({:-j). Viszont nyert volna 3. f7! If4 4" Sf2 Ixf7 5. Íxíl a4 (5. - *c4 6. s£f2 *d3 7. ffeel! ffec2 8. Sc7f *b2 9. sfed2 a4 10. Ib7 a3 11. Ixb6f Aal 12. ^c3 -I----) 6. *f2 a3 7. *e2 *c4 8. * d2 a2 9. Ea7 *b3 10. *cl b5 11. Ea8 b4 12. Sa7 stb. bajnokságán 21 csapat 84 versenyzője 9 fordulós svájci rendszerben mérte össze erejét. Egyéniben 1. M. Kovács Gábor (Baja) 8, 2. Merena (Szol­nok) 7,5, 3—5. Varga (Gyula), Szé- csényi (Kiskunhalas) és Mile (Szol­nok) 7, 6. Horváth (Kazincbarcika) 6,5 pont. . . Csapatban a Kiskunhalasi Vízmű (Hollósi, Ditelján, Tóth, Szé- csényi) végzett az élen 24,5 ponttal, 2-3. ÉRVV Szolnok és ERVV Ka­zincbarcika 23,5 ponttal . . .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék