Sakkélet, 1986 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1986-03-20 / 3. szám

96 * SAKKÉLET FELADVÁNYOK 4 A Budapesti Sakkszövetség 1985. évi kétlépéses szabadmatt-témaversenye Ányos László I. díj Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) VH b3-ről c5-re A) 1. Bdl Ve4t 2. Vd3 Hd4 m. B) 1. Fel Vg2f 2. Vd2 He3 m. A verseny témája a követ­kező volt: egy sötét vonal­báb áthalad egy olyan saját bábjával alkotott metsző­ponton, amely a második lé­pésben a metszőponton önvo­nalat zár. A beérkezett 35 pályázatot Korponai József versenybíró bírálta el és az alábbiak szerint döntött: Díjak: 1. Ányos László (&a8 — &c2) 2. Bakcsi György (Aal — *e4) 3. Csák János (&f7 — &e5) Dicséretek: 1. Érsek Tibor (Aa4 — *e5) 2. Andics Benő (&c3 — &c5) 3. Érsek Tibor (ia6 — *e5) Elismerések (sorrend nél­kül): Ányos László (sbgl— ßaf4), Érsek Tibor (áe8 — Ah5, Af5 — Ad5, *fl — ic5), Laborczi Zoltán (Ag2 — Aal) A részletes versenybírói jelentés a Sakkszerzemény Bizottság Tájékoztatójának 1985. évi augusztusi (4.) számában jelent meg és — minthogy a 2 hónapos fel- szólamlási határidőn belül senki sem észrevételezte — 1985. október végén jogerős­sé vált. 1986 januárjában jutott el hozzánk V. Kozsakinnak — 1983-ban a Magadanszkij Komszomolecban publikált — fent bemutatott műve, amely a II. díjas Bakcsi- feladvány teljes elődje. Ezzel kapcsolatban idéz­zük a Sakkszerzemény ver­senyszabályzat idevágó III. A) 24. pontját: „Ha egy kitüntetett pályamű hibája a jogerős bírói döntést követően derül ki, a mű elveszti he­lyezését és létjogosultságát; a bírói döntés azonban utólag nem változtatható meg és a kiadott díjak sem követelhetők vissza.” Bakcsi György n. díj Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) SG e2-ről d3-ra A) 1. Ffl döf 2. Kd3 Vb5 m. B) 1. Fgl Hd6t 2. Kd4 Vb6 m. Javítások Udo Degener a Sakkélet 1985. évi 9. számában 4929. sz. alatt közölt és hibásnak bizonyult feladványát az alábbiak szerint javította: Ah2, ^f6, $b3, Hol, fe4, fgl, äa3, ag5, c5, h3 (10) — Ád4, Sa5, fh6, áe3, Üe5, f7, g2 (7) — Önmatt 3 lépés­ben — Megoldás: 1. — ib7! 2. Üe6f fxe6 3. éf4f fxf4 m.; 1. - fg7 2. Sdlf &xc5 3. #xe5f fxe5 m.; 1. - ff8 2. éd6f fxd6 3. äf3f Üxf3 m. Labai Zoltán a Sakkélet 1985. évi 9. számában 4931. sz. alatt közölt és hibásnak bizonyult feladványát c6-ra állított világos gyaloggal javította. Bajtay József 4939. sz. alatt közölt feladványa a Sakkélet 1985. évi 10. szá­mában hibás ikresítéssel je­lent meg. A helyes szöveg: C) VG f4-ről b2-re. Herbert Ahues a Sakkélet 1985. évi 11. számában 4941. sz. alatt közölt és hi­básnak bizonyult feladvá­nyát az alábbiak szerint ja­vította: sbg4, 'élfő, Sc8, Sd7, fa2, Faö, Öa4, £f6, b2, f2, f4 (11) - *d4, ^b8, fb4, fc6, d3, d5, d6, g5, h2 (9) — Matt 2 lépésben - 1. fc4? fxd7!; 1. fxd5? hl^!; 1. Üe5! (2. Üe6 m.). Szabó Tibor a Sakkélet 1985. évi 12. számában 4952. sz. alatt közölt nógy- lépéses mattfeladványát — a többszörös fenyegetés ki­küszöbölésével — az alábbi verzió szerint kívánja a ver­senyen szerepeltetni: &h5, ^a5, Síe3, J5g6, #b8, fhl, Csók János III. díj Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) f2-re VF A) 1. Fxf5 Hb5 2. Be4 Hd3 m. B) 1. Bxd4 Fg4 2. Fe4 Fg3 m. äb4, Üh8, c3, g3, g7, h4 (12) — Af5, ^eö, Sd2, Se2, fa8, üdl, Üg8, e4, e6, f6, Nemzetközi minősítésű sakkszerzők Bakcsi György nk. nagy­mester, magyar nagymester, Korponai József nk. mester, magyar mester, dr. Lindner László nk. mester, magyar mester, Schneider Vilmos nk. mester, magyar mester. Magyar minősítésű sakkszerzők Apró László mester, Á- nyos László II. oszt. sakk­szervező, Bajtay József mes­terjelölt, Barna László mes­terjelölt, dr. Bebesi Gyula mester, Benedek Attila mes­ter, Csák János II. oszt. sakkszerző, Czakó László I. oszt. sakkszerző, Érsek Tibor mester, Fleck Ferenc nagy­mester, Istokovics Ferenc mester, Kardos Tivadar mes­ter, Kele János mester, Kiss János mester, Koder Gábor mesterjelölt, Korányi Attila nagymester, Laborczi Zoltán mester, Mikitovics J ános mesterjelölt, Molnár Árpád mester, dr. Németh Gyula I. oszt. sakkszerző, dr. Papp Gusztáv II. oszt. sakkszerző, Pethes Zoltán II. oszt. sakk­szerző, Riczu Lajos I. oszt. sakkszerző, Rózsa Andor I. oszt. sakkszerző, Szabó Ti­bor mester, dr. Szentai End­V. Kozsakin Magadanszkij Komsz., 1983 Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás 1. Ffl dxeöf 2. Kd3 Vb5 m. 1. Fgl Hxd6t 2. Kd4 Vb6 m. h6 (11) — Matt 4 lépésben — 1. éa5! (2. äh6f fxh6 3. Sxe5f fxe5 4. ^xe5 m.). re mesterjelölt, Szöghy Jó­zsef mester, dr. Talabér László mester, Tóth Imre mesterjelölt, Zoltán László mester. Nemzetközi minősítésű versenybírók Bakcsi György, Benedek Attila, Fleck Ferenc, Földe­ák Árpád, Kardos Tivadar, Korányi Attila, dr. Lindner László, Szöghy József. Magyar minősítésű gyorsfejtők Nagy Zsigmond gyorsfejtő nagymester, dr. Morvay Miklós gyorsfejtő mester, Pásztor József gyorsfejtő mester. Országos gyorsfejtő bajnokság Az idei bajnokságot 1986, június 6 —7-én rendezzük meg. A részvételi szándékot előzetes jelentkezés formájá­ban legkésőbb április 30-ig kérjük jelezni a következő címen: Magyar Sakkszövet­ség SSZB, Budapest, Nép­hadsereg u. 10 1055. Akinek munkahelyi kikórőre van szüksége, egyidejűleg közölje ez irányú kérését, a szüksé­ges adatokkal. Minősített magyar sakkszerzők, versenybírók, fejtők

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék