Sakkélet, 1986 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1986-10-20 / 9-10. szám

318 # SAKKÉLET FELADVÁNYOK m Versenybírói jelentés a Vízügyi SC 1986. évi országos szabadmatt-témaversenyéről I. díj 11 ii rí Antal Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Vf8 — Hg8 2. dicséret Benedek Attila Szabadmatt 2 lépésben V) ábra B) Gd5 ~ Hf5 A versenyre olyan kétlópé- ses szabadmatt-feladványo- kat kellett készíteni, ame­lyek ikerállásában az alap­állásban félkötésben levő sö­tét bábok helyet cserélnek. Nyolc szerző pályázott 17 feladvánnyal, közülük öt hi­básnak bizonyult. A verseny színvonala az ép pályaművek kis száma ellenére jónak mondható. Döntésem — amely érdemleges felszólam­lás hiányában a közléstől számított két hónap eltel­tével válik jogerőssé — a következő: I. díj: Hart Antal. Szép feladványmozzanatok (ön­feloldás, világos tisztáldo­zatok, önkötés), a két meg­oldásban a félkötésben levő sötét tisztek, valamint az alg és hl SS tökéletes szerep­cseréjével. A verseny leg­szebb darabja. II. díj: Bakcsi György. Két, önmagában sem könnyű feladványeszme (a sötét fél­kötés és a Zilahi-téma) har­monikus egyesítése. III. díj: Ányos László. Ki gondolná, hogy a sötét ki­rály éppen a kétszer fogott és amúgyis elzárt e5-mezőn kap mattot ?! Igazi rébusz. 1. dicséret: Csák János. Vi­li. díj Bakcsi György Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Vb7 — Hd5 3. dicséret Benedek Attila Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Vc4 — Hd4 3. elismerés Majoros Béla Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Hb5 — Vc5 lágos gyalogátalakulás két sötét félkötéssel. Az esztéti­kai hatás az árulkodó b7 gya­log és a mintamattok hiánya miatt a díjasokénál kisebb. 2. dicséret: Benedek Attila. Sötét félkötés és Grimshaw összekapcsolása finom kidol­gozásban. 3. dicséret: Benedek Attila. A téma összefűzóse szétvá­lasztó játékkal. A B-állás- ban azonban az 1. 3d5 lé­pést mezőnyitás is indokolja. 1. elismerés: Csák János. Sötét tisztáldozatok után az e7 gyalog két ízben vezér­ré változik. Szellemes, hogy Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) He5 — Bf5 1. elismerés Csák János Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Hf7 — Bg6 4. elismerés Ányos László Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Hf6 - Bg7 a B-állásban a matt előtt sötétnek nincs tempólépése. 2. elismerés: Bakcsi György. Két szép minorát- alakulás, de sötét játéka nem egységes. 3. elismerés: Majoros Béla. Színváltó mattok, a B-ál- lásban a lépéssorrend finom indokolásával. 4. elismerés: Ányos László. A e5 bástya kétszeri felol­dása gyalogmentes állásban. Megfejtések: Harl A) 1. ’égi áf4 2. exf4 !Sxh4 m. B) 1. ühl üg'i 2. hxg3 fxe5 m. Bakcsi A) 1. \^b5 g3 2. ^xd3 Kxf4 m. B) 1. Űd6 e6 2. üxfö 1. dicséret Csák János Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Hc7 ~ Bd6 2. elismerés Bakcsi György Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Fe4 — Hf4 £lcö m. Ányos A) 1. flxcö Sxd6f 2. äeö gf4 m. B) 1. Sxe6 álb4f 2. &e5 gb2 m. Csák A) 1. üaS bxa8^ 2. gd3 #dö m. B) 1. Se8 bxc8^ 2. Ög4 xf5 m. Benedek A) 1. fc6 ge5 2. d4 gdfi m. B) 1. $c6 Ud6 Üb6 Űe4 m. Benedek A) 1. gd5! (Sld5 ?) ge2 2. Üf3 gxd3 m. B) 1. ädö! (gdö?) c3 2. &e3 Üd6 m. Csák A) 1. Üd8 exd8^ 2. Sa5 l^xaö m. B) 1. Hf8 exfS’éj 2. Sc5 fyxcö m. Bakcsi A) 1. äe2 d8ö 2. Üc3 Űc6 m. B) 1. ge5 d8g 2. gxf6 gxf'6 m. Majoros A) 1. Se6 fe4 2. £ld6 gb2 m. B) 1. *d5 gb2 2. &c6 fa2 m. Ányos. A) 1. Üb6 ge6 2. äe4 &hö m. B) 1. Üb8 gf5 2. Sb6 Sc8 m. Mellékmegfej tések: *h2/&d6: A) 1. dög lép ^xd3f 2. &e7 ^d8 m. Äe7/Äd4: A) 1. ge3 Ad8 2. dö Üe6 m. *el/*d3: B) 1. &o4 eö 2. &bö gd3 m. *h4/*e3: B) 1. s»f4 Öd5 2. *fö Sf6 m. Af8/*c6: A) 1. Űxe4 Űg4 2. Űc5 Űe5 m. Budapest, 1986 június Érsek Tibor versenybíró

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék