Sakkélet, 1987 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1987-10-25 / 10. szám

344 EREDETI MŰVEK 5161. Fritz Hoffmann NDK * % AH* B ff b ■ ■ ■ a! IH ül m m mm B B III a s !í Matt 2 lépésben 5166. Henryk Kruk Lengyelország Önmatt 2 lépésben 5162. N. Siotis Görögország 5163. C. Groeneveld Hollandia 5164. Sinisa Ljoljic Jugoszlávia 5165. Szergej Pivovar Szovjetunió m A 0* ,,A I i ■ A — i# a Matt 2 lépésben 5167. A. I. Vlagyimirov 5168. Claude Goumondy 5169. Caude Goumondy Szovjetunió Franciaország Franciaország Matt 9 lépésben 5170. B. Lyris-N. Siotis Görögország i Ám m. m tu mm m m m mm i Önmatt 4 lépésben A) ábra B) sB b5-röl a6-ra s? * a ■ ; i áll ■ HA **00 ■ ■ ■ ■ till sí A A mm % »4* ■ HUli ­mm mm hab mm, m WM sn üi m a mí Szabadmatt 2 lépésben 3 ikermegoldás Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Megoldások 1987. évi 5. szám REKORDKÍSÉRLETNEK szánta szerzője az 5105-5106. sz. feladványokat: elsőként kí­vánt bemutatni 2 világos hu­szár-, ill. bástyaátalakulást mi­niatűr önmatt-feladványban. Sajnos, egyelőre nem sike­rült... 5101. (Csobanjan). 1. ^e1! lépéskényszer (2 pont) 5102. (Ahues). 1. *É>e8! (1. Mxh1? #xg3l; 1. Ixd3? g6!). Az e5s5) ötféle feloldása (2 pont) 5103. (Balanovszkij). 1. Se3! fény. 2. -d3+ #e4 3. -5}d6 m. (Az intencióban jelzett 2. Id3t mellett 2. £}xb6/ad6/ -Sd2/4óa3 is fenyeget.) 1. - !xe5 (l,f5) 2. Sd2; 1. - Jtc7 2. &d6; 1.- Ic5 2. Id3f; 1.­1. c5 2. #xf6f (3 +1 + 1 +1 +1 pont) 5104. (Burda). 1. e4! fény. 2. Mxc6f 4öxc6 3. 4öd7 m. 1. - lf7 2. cxd8£j; 1. - lf4 (lf6) 2. cxd8®; 1. - Sxb8 2. cxb84ü (3 +1 +1 + 1 pont) 5105. (Molnár). Intenció: 1. Ba5t *b7 2. #a7t *>c6 3. Bc5t <fed6 4. #c7t #e6 5. d8£>t 6. ®e7 *>g6 7. h8íót Sxh8 m. Eltérések (duá- lok): 5. Ie5t *f6 6. d8#(.&) ®>g6; illetve 4. d8Sf/d8#t ^e6 5. #d7f/'#dd7t stb. (Az intencióért 7, a duálokért egyenként 1-1 pont) 5106. (Molnár). Intenció: 1. c81! *>a4 2. Sc4 *>b3 3. #d4 #a4 4. Mc5 ^b3 5. e8H! #a4 6. !a6t #b3 7. Ic3t bxc3 8. Mai c2 m. A fejtők alaposan szétszedték e müvet; az inten­ció mellett 1. #c5/c8#/c8B kezdőlépéssel, és a lejátszás során sokféle lépéssorrenddel is megoldották a feladványt. (Minden 8 lépéses megoldá­sért 8, az eltérésekért max. + 2 pont.) 5107. (Zoltán). A) 1. #c4 5tb5 2. #xd5 £ia3 m. B) 1. #e4 ­2Öe8 2. <zöe5 <2^6 m. C) 1. *e2 4üe6 2. f2 ^f4 m. (2 + 2 + + 2 pont) 5108. (Bakcsi). A) 1. *äxd7 -äd5f 2. £je5 £>c3 m. B) 1. -Öxf 6 Öe5t 2. 4őd5 £>d3 m. (2 + 2 pont) 5109. (Palevics). I. 1. 4öb3 J_e2 2. d6 ^bd3 m. II. 1. £}d3 *d6 2. ög2 m. (2 + 2 pont) 5110. (Érsek). I. 1. ÍLxc3 #a3 2. JLe5 #f3 m. II. 1. Sxc5 + a7 2. Mf5 Ä'e3 m. Ili. 1. Bxe6 #c8 2. ge5 -#g4 m. IV. 1. iLxg6 #g8 2. ,fi.e4 #g5 m. (2 + 2 + 2 +2 pont) Ezzel a sorozattal 4+13 + 41 pontot lehetett szerezni. A leg­jobb fejtök közül sorsolással Somlai László (Bp.) lett a hó­nap fejtöje. Jutalma a Sakkélet 1 éves előfizetése (1988 janu­árjától). * * * Megfejtések a lap megjele­nését követő hónap végéig, közlésre szánt eredeti feladvá­nyok folyamatosan küldhetők az alábbi címre: Sakkélet (Fel­adványrovat) H-1363 Buda­pest, Pf. 52. A két éven belül közlésre nem került feladvá­nyokkal szerzőik szabadon rendelkezhetnek. * * * Send originals continuously to the above-mentioned add­ress. After 2 years unpublis­hed problems are at the com­posers disposal. Versenykiírások Hermann Lücke-emlékverseny A Niedersächsische Schach­verband sakkszerzö versenyt írt ki 4-n lépéses mattfeladvá­nyokra. Pályázatok 2 példány­ban ábrán, teljes megfejtéssel (az esetleges gépi ellenőrzés feltüntetésével), névvel és cím­mel ellátva a versenyvezető alábbi címére küldhetők: Gode­hard Murkisch, Herbartweg 3, D-3400 Göttingen, NSZK. Ha­táridő: 1987. november 30. „Harmonie” 1. témaversenye Az NDK új sakkfolyóirata kiír­ta 1. témaversenyét bármilyen műfajú kétlépéses feladvá­nyokra (matt, önmatt, reflex­matt, patt 2 lépésben stb.), amelyek az Ukrajna-témát (cik­likus Le Grande-témát) mutat­ják be. (A téma rövid lényege: mattfenyegetések és mattválto­zatok ciklikus cseréje azonos védelmekre). Tündérbábok és -követelmények tetszés szerint alkalmazhatók. Pályázatok a következő címre küldhetők: Eckart Kummer, Am Kirsch­berg 34, 22-14, DDR-8027 Dresden NDK. Határidő: 1988. február 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék