Sakkélet, 1988 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-25 / 1. szám

XXXVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1988. JANUÁR 25. GARRI MEGVÉDTE A TRÓNJÁT A sztorik és a pletykák között lehet válogatni. Szárnyra keltek még olyan nevetséges hí­resztelések is, hogy a két K-K egymás között előre megbeszélte a mérkőzés alakulását... „Végig biztos voltam abban, hogy világbajnok maradok... Amikor nekem győzni kellett, hogy világbajnok legyek, ezt meg is tettem. Túlságosan sok volt Sevillában a sakkon kívü­li tényező, nagy divat Fischer óta az ellenté­tek szítása... Ezt pedig én nem szeretem...” Kaszparov harcos sakkot ígért, olyat, ami elő­reviszi a sakk-kultúra fejlődését. 1 amptonafti »rmmöial ajtirm 1-3. oldal NÉGY NEMZETKÖZI VERSENY A BP. SPARTACUS LOBOGÓJA ALATT A sakkszakosztályt támogató Könnyűipari Kl- SZÖV tetemes áldozatot vállalt... De ha a Noviki Kisüzemi Innovációs Iroda nem támo­gat nagyvonalúan, le kellett volna mondani a versenyt. ...Rosszul adjuk el magukat?... Jó volna pedig, ha reklámhordozónak befogad­nák a sakkversenyeket is... Besegített Forró Egyed és Lehoczky Géza „szparis” verseny­bíró... A díjkiosztáson megjelent Szerényi Sándor, a Magyar Sakkszövetség elnöke... 4-8. oldal POSTÁS VÁLOGATOTTUNK EURÓPA-BAJNOK! ...dr. Lakó László, a Magyar Sakkszövetség főtitkára, beszédében utalt arra, hogy a ma­gyar társadalomban milyen jelentős helyet foglal el a sakkjáték... Hasonló rendezvények népszerűsítik a sakkozást, egyben lendületet 20-21. oldal adnak a tömegsakkozás fejlődésének. Az IBM-Statisztika nemzetközi versenye 9-10 • III. Bauxit Kupa 10 • Női vb zónaközi döntő 11-15 • Aranyérmesekre emlékezünk 16-19 • Palóc Ősz ’87 21 • Húsz éven aluliak országos döntője 22 • Levelezési versenyek 23 • Játszmák az országos csapatbajnokságról 24-25 «100 évvel ezelőtt született a sakkozás harmadik világbaj­noka (I). 26-27 • Sápi László-Schneider Attila: Igazságszolgáltatás Polerio és Muzio uraknak 28-29 • Tanulmányok 30 • Feladványok 31-B/lll • Ez a megoldás! B/IV A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG HAVI FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ Ozsváth András Belső munkatárs: Meleghegyi Csaba olvasószerkesztő Állandó munkatársak: Benedek Atti­la, Bottlik Iván, Korányi Attila SZERKESZTŐSÉG 1055 Budapest V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 312-790 Levélcím: Budapest, Pf. 52. 1363 A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE Flórián Tibor LAPSZÁMUNK MUNKATÁRSAI: Földeák Árpád, Haág Ervin, Jenei Fe­renc, Karzsavin, Káposztás Miklós, dr. Négyesi György, Négyesi György, Polnarjova, Sápi László, Schneider Attila, Szokács László, Ubilava, Var- nusz Egon, Vrona Mihail FELELŐS KIADÓ dr. Király G. István igazgató KIADÓVÁLLALAT Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat 1374 Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660 TERJESZTÉS ÉS ELŐFIZETÉS Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethe­tő bármely hírlapkézbesítő postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelöfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR), Budapest, XIII. Lehel út 10/a. 1900, közvetlenül vagy posta- utalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. ELŐFIZETÉSI DÍJ Egész évre 216,- Ft, fél évre 108,- Ft INDEX: 25 556 ISSN 0237-2525 KÉZIRATOKAT NEM ŐRIÜNK MEG! Lapzárta: 1987. november 28. Szedte a Nyomdaipari Fényszedö Üzem 878441/9 Budapest, Kossuth Nyomda Felelős vezető: Bede István vezérigazgató A címlapon balról jobbra Mádl Ildikóról a fotót Tompa János, a Kaszparov-Karpov kép MTI fotó, Portisch Lajosról a felvételt Tóth József készítette. Az „Utazás Sakkországba ” kiadvány (ára: 64,- Ft) grafikáit Badacsonyi Sándor készítette.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék