Sakkélet, 1988 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-25 / 1. szám

SAKKÉLET * 23 LEVELEZÉSI VERSENYEK i Játszmák és hadállások A levelezési játszmákban hozott újítá­sok gyakran párhuzamosan folyó játsz­mákban kerülnek alkalmazásra: egy­mástól függetlenül többen is megjáts­szék. Kalmár László és Szanakojev ese­tében is így történt az alábbi két partiban. Ráadásul később - de a két levelezési játszmától bizonyára függetlenül - egy tábla melletti versenyen is megjátszotta van der Heijden. CARO-KANN-VÉDELEM B 19 Kalmár L. G. Walker (Magyarország) (Svájc) EU/M csoport, 1986-87. 1. e4 c6 2. d4 d5 3. -2íc3 dxe4 4. £}xe4 _g.f5 5. <äg3 JLg6 6. h4 h6 7. £>f3 Öd7 8. h5 Ah7 9. Id3 J.xd3 10. ®xd3 ®c7 11. Ih4 e6 12. £14 Öa5t 13. £d2 #b6 14. 0-0-0 i.e7 15. Sg4! Rendkívül érdekes újítás. A megnyitási könyvek - ha egyáltalán megemlítik - elintézik a lépést azzal, hogy 15. Ig4? Ibgf6. Helyette a 15. Shh1 £}gf6 16. Mhe1 vagy 16. c4 válto­zatot, illetve a Muhamedzjanov-Vdovin (1979) játszmát adják: 15. Sf4 Ögf6 16. 4í>e5 Md8 17. ®e2 c5 18. dxc5 #xc5 19. <§}xd7 Bxd7 egyenlő esélyekkel. 15. - ígigf6 15. - £f8-ra lásd a követke­ző játszmát; 15. - f5 16. Sxg7 £f6 17. £>xf5 (17. Sxd7 ®xd7 18. <äxf5 exf5 19. ■#xf5t ^d8 20. £)e5 is figyelmet érde­mel.) 17. - exf5 (17. - 0-0-0 18. <Sd6t vagy 17. - £xg7 18. &xg7t) 18. Self <&d8 (18. - jte7 19. #e2 #d8 20. iffife6 nyer, de 18. - £ie7 19. ®e2 #d8 20. Mg6 után is nagyon erős világos nyomása.) 19. !xd7+ &>xd7 20. #xf5+ ®d8 21. £ie5 aligha tartható sötéttel; 15. - ®f8 16. <2)e5 vagy 15. - £f6 16. #e2 (16. 4be4) is világosnak esélyes. 16. gxg7ü? £f8 16. - ®f8 17. Ixf7f! ®xf7 18. #g6t ®f8 19. £>e5 4óxe5 20. dxe5 §1d5 21. £tf5 exf5 22. e6 lh7 23. Ji.xh6t Sxh6 24. #f7t és matt. 17. Sxf7 *>xf7 18. ^e5tl? Szanakojev a következő változatot adja: 18. #g6t ®e7 19. £ie5 £}xe5 (19. - Sh7 20. £>xd7 *xd7 21. *xf6 #d8 22. £>e4) 20. dxe5 £id5 21. £e3, amire 21. - éixe3? 22. «f6t #e8 23. ®xe6+ £e7 24. ®g6+ &>f8 25. e6 nyer, Így a sötét vezérnek el kell lépnie, amire 22. £}e4 számos fenyege­tést teremt. 18. - £>xe5 Világos csak két gyalogot kapott a bástyáért, de sötétnek igen sú­lyos gondjai vannak: 18. - #g8? 19. #g6t £g7 20. £}xd7 4óxd7 21. iürxe6+ 3?h7 22. ■®xd7 +-; 18.-^e8? 19. #g6t &e7 20. lel vagy 18. - ®e7? 19. £>g6t nyer. 19. dxe5 £}d5! Ismét a legjobb. 19. - £>g8 (vagy 19. - £>h7) 20. J.e3 ®b5 21. •#g6t ®e7 22. <£>f5t! exf5 23. e6 gyorsan nyer. 20. @g6+ ®e7 21. 4be4 #d7 A kritikus állás. Erősen számításba jött 21. - Sd8l? 22. £e3 #c7 (22. - 4dxe3 23. '&f6t ®>e8 24. #xe6t i_e7 25. £>d6f lxd6 26. exd6 lh7 27. d7t ®f8 28. fxe3 !f7 29. #e5 vagy 27. #g8t £f8 28. Se1 +-) 23. £d4! (23. £c5 «-xe5! 24. £d4 Öf4! - + van der Heijden-A. Miles, Bussum, 1987.) 23. - b5 (24. c4 ellen) 24. £>c5 #c8 25. Id3! Me8 (Sf3 és la3 fenyegetett) 26. Ia3 #d8 27. Ixa7 £xc5 28. £xc5 Se7 (28. - lhg8 29. £b6+! £ixb6 30. #f6t nyer; 28. - igrb8 29. #f7 nyer) 29. £xe7t 4bxe7 30. «T6 g e8 31. ®xh6 erős fenyegetésekkel. 22. c4 Sitit 23. £xh6 23.£c3 £ hg8 24. Í>f6t £xf6 25. #xf6 #c7 26. cxd5 cxd5 nem tiszta. 23. - #b4! 24. cxd5 cxd5 (#c4tl?) 25. £if6t £xf6 26. exf6 #c5t 27. s$b1 fexf2 28. #f7t ®d6 28. - <Ü?c6? 29. Sdt 29. #e7t ®e5 30. £d2! *f5 30. ­lxh5 31. £c3t és f7. 31. f7! ®xg2 32. Jí_c3 és sötét feladta (1:0). 32. - #e4t 33. >*>a1 e5 34. Ifit ®g4 35. !g1f «>h3 36. ®g5 «f3 37. £xe5 Mxh5 38. !g3+ mattol. Kalmár László jegyzetei alapján ele­mezte: Bottlik Iván és dr. Négyesy György CARO-KANN-VÉDELEM B 19 Szanakojev Krzyszton (Szovjetunió) (Lengyelország) 12. egyéni vb. döntője, 1984-87 Az 1-15. lépés mint a Kalmár-Walker játszmában. 15. - _ä.f8 16. <ae5 H}gf6 17. Ih4 £e7 18. f4 18. Sf4 - két lépéstöblettel - az előző elemzésben említett Muhamedzja­nov-Vdovin játszmához vezetett volna. 18. - gf8 19. f5! Sötét utolsó lépése a hosszúsáncot készítette elő, ami most nem megy: 19. - 0-0-0 20. 4bxf7 Mxf7 21. fxe6 4be5 22. #f5! miatt. 19. - ^xe5 20. dxe5 ig3d7 21. ^.e3 Öc7 21. - £}xe5 22. #c3! #c7 23. Se4 §jd7 24. fxe6 fxe6 25. Sxe6 If7 (25. - 0-0-0 26. Sxe7 lgrxg3 27. ®xg7 nyer; 25. - #xg3? 26. Sxe7f ®xe7 27. _&c5t és 28. #xg3 nyer) 26. <äe4 0-0-0 27. Ixe7! Ixe7 28. éld6t i^b8 29. JLxa7t! ^aS (29. - ^xa7 30. $ib5t) 30. i®fa3 nyer. 22. fxe6 Tixe5 22. - ^,xh4 23. exd7t hatalmas támadással. Most látszólag gondjai vannak világosnak. 23. ®h7! 1 d8 23. - ^.xh4 24. §if5 után 25. e7 J.xe7 26. £>xg7 matt döntően fe­nyeget; 23.-fxe6 24. #xg7 Öf7 25. Mhh1 szintén kilátástalan sötéttel. 24. Üxd8t _ixd8 25. e7! Äxe7 26. 2e4 f5! Még a legjobb. 26. - §ig6 27. <Sif5! ®a5 (27. - Ih8 28. hxg6 !xh7 29. gxh7) 28. ^xg7t 3£d8 29. c3 és sötét állása aligha tartható; 26. - J.f6 27. j|.c5 vagy 26. - f6 27. Öf5 végül 26. - <2ld3t 27. cxd3 #xg3 28. #f5 is mind világosra kedvező. 27. £>xf5 #a5 28. #b1! Fenyegetett 28. - ^el matt is, 28. - Bxf5 29. i&xf5 ^d3t vezérnyerés is. Most 28. - #e1+-ra 29. jid iäfxe4 30. €ixg7t nyerne. 28. - $ic4 29. ®g6+ Támadással fejezi be a játszmát, mivel 29. !xe7t ®d8 után bizonytalanul álltak volna a világos tisz­tek. 29. - <S?d8 29. - Sf7 30. Bxe7f ®d8 31. á.g5 Mxe7 32. JLxe7f ^’d7 33. Ah4 nyer. 30. Id4+ #c7 30. - £id6 31. Sxd6t ®c7 32. i&g3 + -. 31. #g3t #e5 31. - ^d6 32. !xd6 a fenti változathoz vezet, míg 31. - JLd6 32. £>xd6 (32. Bxd6? Sxf5! 33. Id5f ®c8 34. Sxa5 Sf1t 35. J.C1 ^d2t 36. *>a1 Sxdt és matt!) 32. - gf1t 33. á.c1 Tld2t 34. Sxd2 ®-xd2 35. £)e4t nyer. 32. wxe5+ 5>xe5 33. Tlxe7 lf7 34. ^g6 és sötét feladta (1:0). Szanakojevnek a Sahmatiban megje­lent elemzése felhasználásával elemez­te: Bottlik Iván Versenyzőink figyelmébe! Dr. Négyesy György visszavonult a nemzetközi versenyek versenyirodáival való összekötői tisztségéről. Ezért az ICCF-, EU- és a témaversenyek nevezé­sét ezentúl Solt Dezső címére kell bekül­deni: 1072 Budapest, Klauzál tér 5. II. 30. Ezt változatlan formában, piros postai utalványon, annak közlési rovatában fel­tétlen jelezve a kért osztály vagy a téma­verseny számát. Tájékoztatásul megis­mételjük a nevezési díjakat: Az ICCF-versenyek 7 fős csoportjára 85,- Ft, 15-ös csoportokra 125,- Ft és a témaversenyekre 105,- Ft. Az Európa- versenyek 7-es csoportjára 105,- Ft, a 15-ös csoportokra 145,- Ft. Az ICCF eredményközlő lap előfizetési díja 135,- Ft. Megjegyezzük, hogy a III., II., I. osztá­lyú és H-csoportokra szabadon lehet ne­vezni, az M-csoportokra csak azok, akik erre jogot szereztek, illetve mesterek és mesterjelöltek, és akik a magyar bajnok­ságon legalább 30%-os eredményt értek el. Az ICCF-versenyeken a III. osztályban nincs 15 fős csoport. Az EU-versenyeken először csak 7 fős csoportban lehet indul­ni. Levelezési Bizottság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék