Sakkélet, 1988 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1988-09-25 / 9. szám

FELADVÁNYOK A A Bíró jelentés a Sakkélet 1987. évi szabadmatt-szerzőversenyéről I díj Molnár Árpád Budapest Szabadmatt 2 lépésben 3 ikermegoldás II. díj Andrej Lobuszov Szovjetunió Szabadmatt 4 lépésben 2 ikermegoldás III. díj Bakcsi György Budapest Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) vG c5-ről e4-re IV. díj Gino Mentasti Olaszország Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) vG b3-ról g3-ra A magas színvonalú verse­nyen 11 ország szerzői 41 fel­advánnyal vettek részt. Ezek közül 8-10 nagyon gyengécske volt; a többieknél megpróbál­tam a legigazságosabban a sorrendet megállapítani - re­mélem, hogy a szerzők megér­téssel elfogadják. I. díj: 5190. Molnár Árpád. 2x3 helyzárás 1-1 ponton, az e6 mezőn háromszoros felol­dás ikerfolytatás-szétválasz- tásokkal. Szép tiszta alkotás. (I. 1. e6 <2>e3 2. £}f5 £>c4 m. II. 1. Se6 <&f6 2. Äf5 <Öd7 m. III. 1. £>e6 £)b4 2. S1f5 £>d3 m.) II. díj: 5120. Andrej Lobu­szov. Eredeti témájú nagyon jól megszerkesztett feladvány. Látványos a két-két világos ki­rálylépés. (I. 1. #02 #h2 2. #d3 _g.e3 3. Sgl #xg1 4. e4 <glxf4 m. II. 1. #f5 <#g1 2. e4 <axf4 3. Sh2 #xh2 4. #e5 _S.e3 m.) III. díj: 5108. Bakcsi György. Megismételhetetlen ötletes séma. Az egész egy golyós­csapágyon mozgó lóverseny. (A) 1. £>xd7 Öd5t 2. <£e5 £>c3 m. B) 1. £>xf6 £>e5t 2. £>d5 <2)d3 m.) IV. díj: 5148. Gino Mentasti. A verseny egyik legeredetibb feladványa, két jó változatban. (A) 1. #c6 #d5 2. #xd5 4öc3 m. B) 1. #f3 S e4 2. #xe4 £>f4 m.) 1. dicséret: 5169. C. Gou- mondy. 3x2 világos tiszt kiü­tése nagy teljesítmény, de nem elég harmonikus, nem elég egységes. 2. dicséret: 5124. Szöghy Jó­zsef. A d6 bástya ötszöri kiüté­se helyzárással és a világos vezér aktív játékával nagy tel­jesítmény. (Ha egyik H helyett B üt, úgy díjas.) 3. dicséret: 5119. A. Geis- ter-D. Papack. Látványos a vi­lágos vezér és bástya 3-3 apró lépése egymás után. Ezt követi a világos vezért feloldó sötét bástya. Tetszett. 4. dicséret: 5099. Csák Já­nos. Kölcsönös feloldás, ön- köntés; mindez harmonikusan megszerkesztve. Nem teljesen eredeti. 5. dicséret: 5149. Szabó Ti­bor. A sötét vezér háromszor zárja a világos vezér vonalát előzetes kötésbe lépve. Kár, hogy a világos futó csak két­szer mattol. 6. dicséret: 5110. Érsek Ti­bor. Négy sötét vonalbáb utat nyit a mattadó vezérnek, majd helyet zár. Kicsit mechanikus. 1. elismerés: 5083. G. Men­tasti. Sötét kétszer üti a világos vezért önvonalnyitással kom­binálva. 2. elismerés: 5177. Ányos László Három tisztütés látvá­nyos, de ismert, a 3 kötés nem erény. 3. elismerés: 5138. A. Pituk. Jól megokolt két világos bás­tyaütés. 4. elismerés: 5107. Zoltán László. A feladvány jó, de ér­zésem szerint hiányzik a d- változat (#c2 és _fi.d1 m.). 5. elismerés: 5170. B. Lyris-N. Siotis. Ismert felol- dás-önfeloldás motívumok. 6. elismerés: 5188. Bajtay József. Jól megokolt bástyalé­pések önkötéssel. Elismerések (sorrend nél­kül): 5084. T. Garai, 5126. E. Walzinsch, 5139. D. Müller, 5140. V. Burka, 5150. A. Boit- manis, 5180. M. Persson. Budapest, 1988 május Apró László versenybíró Helyesbítések Az 1988. évi 5. számunk fel­adványrovata szokatlanul sok hibát tartalmazott. Itt adjuk a helyesbítéseket. Az 5234. sz. Solarczyk-te\ad- ványban b7-en sötét huszár áll. A XIV. magyar sakkszerző bajnokság szabadmatt-osztá- lyában bemutatott 53 pontos Bakcs/'-feladvány részben hi­bás követelménnyel, ill. meg­fejtéssel jelent meg; az 50 pontos Bakcsi-mü helyén pe­dig idegen ábrát közöltünk. Ezért itt adjuk e két feladvány helyes ábráját és megfejtését: Bakcsi György (53 p.) M. Sakkszöv. v., 1985 1. díj Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) vH nélkül C) vH és vB nélkül D) vH, vB és vF nélkül A) 1. ®>g4 Sg7t2. #h3£>f4m. B) 1. #g6 id8 2. #>h7 JLf5 m. C) 1. ®e4 c3 2. ®d3 JJ5 m. D) 1. #e6 c7 2. #d7 c8# m. Bakcsi György (50 p.) Schw. Schachz., 1983 1. díj Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás I. 1. j).xe3t &d4t 2. exd4 #h5 m. II. 1. #xe3f #d4 2. exd4 Ög1 m. Az 52 pontos #h4/#c1 állá­sú öa/rcs/'-feladvány megoldá­sában: B) I. 1. 4öxf1 #xf2 2. #xd1 #xf1 m. A bajnokság kétlépéses mattfeladványosztályában be­mutatott Lindner-feladvány el­állásának megoldása: 1. g>f3! A hibákért az érdekelt szer­zők és a rovat olvasóinak elné­zését kérjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék