Sakkélet, 1989 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1989-07-25 / 7. szám

SAKKÉLET * 239 i FELADVÁNYOK EREDETI MÜVEK 5381. V. Jevdokimov Tula (SU) 5382. A. és B. Bilevszkij Uljanovszk (SU) 5383. Slawomir Woszczynski Dzierzoniow (PL) 5384. Labai Zoltán 5385. Michael Herzberg Milanovce (CS) Bad Salzdetfurth (D) I 1A íu ... A A A H % ■ ■ jjjf H r A 1 ■ ■ 1 * .4. 'mm Matt 2 lépésben ■.VÁJ. |a E mi fii mm, A A A. A á A & TTL a « • a cl. 4 áíll H Matt 2 lépésben j m s i |||p m±m * mm Ä A # ■ A A ■ a Matt 3 lépésben Matt 4 lépésben 5386. Tafferner József Budapest (H) jl Hl ÉSAÜ A & : í <*' $ E - 1 * :.t I A ■ mmm. ________________ 5 387. Csák János Békéscsaba (H) M A H á iáB A d ül m m • % v A A ■ a a * 5388. V. Barszukob Leningrád (SU) 5389. Harl Antal Debrecen (H) 5390. Kardos Tivadar Budapest (H) Önmatt 2 lépésben Önmatt 5 lépésben A) ábra B) f5 vH nélkül Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) vH f4-ről f6-ra Szabadmatt 3 lépésben A) ábra B) sK c7-ről f6-ra 5316. (Kardos). 1. #xb6t ^>a8 2. #xc6t #b8 3. #xc7t 4. #xa5f 5. #04+ 6. #a3f 7. + xb2t 8. #xg2t 9. #b2t 10. xa2f 11. +yb1t 12. . xnl + 13. #b1t 14. -#a2t ®b8 15. £*xe7 jhxe7 m. Az intenciótól eltérő duálos mellékfolytatás: 13. 4bxe7 ®>a7 14. #a1f ®b8/ ®>b6 15. #a4 _§.xe7 m. (Inten­cióért 15, duál jelzéséért +2 pont). 5317. (Ányos). I. 1. Ü.h4 _§.e3 2. <S>e5 JLd4 m. II. 1. Ib7 %e3 2. ®e7 4őed5 m. (2 + 2 pont) 5318. (Surjakov). Intenció: 1. ®xh6 JLh2 2. <Sg7 10. ®xe4 11. *>xe5 12. ®>xe6 13. ®>d5 14. e5 15. e4 16. e3 fxe3 17. f2 Jtg1 18. f1JL £}f2 19. b4 £>xg4 20. _á.b5 e4f 21. #c4 4be5 m. Többszörösen mellékmegfej- téses. (Az intencióért, ill. 21 lépéses megoldásért 10 pont). 5319. (Kardos). Intenció: 1. JLg1 #xg1 2-8. #xc2 9. ®>xc3 10. #xc4 11. ®xc5 12. ®>d6 13-17. c1£> 18. T)xe2t #h1 19. 4b f 4 _&c4 20. Öh5 gxh5 21. ®d7 h6 22. Í?e8 h7 23. f?f8 h8t®r m. Többszörösen mellék- megfejtéses. (Az intencióért, ill. 23 lépéses megoldásért 10 pont, n-lépésesért 2(28-n) pont). A szerző javítása: a c2 Megoldások 1988. évi 12. szám világos gyalog leveendő; a kö­vetelmény: szabadmatt 21 lé­pésben. 5320. (Pogáts). Intenció: 1. - ®e1 2. #a5 3-12. #e4 13. #d4 14. ®xc4 15. ®>xc5 16. ®xc6 17. #d5 18. c5 22. c1£> 'S’dl 23. £>d3 exd3 24. £>d2f #e2 25. £}f3 d4 26. £>h4 *>d3 27. 4bxg2 ü.xg2 m. Többszörö­sen mellékmegfejtéses. (Az in­tencióért, ill. 27 lépéses meg­oldásért 10 pont). Itt közöljük a szerző javított állását. 5320. dr. Pogáts József (Javítás) Szabadmatt 21 lépésben Megoldásai 5320. (jav.). 1. JLg1 h4 2. _§_f2 h5 3. JLxel «>xel'4-9. ®b6 10. ®>xc6 11. ®>d5 12-16. c1% #d1 17. 4}xe2 ®xe2 18. £>d2 S?xe3 19. £>f3 gxf3 20. ®xe6 f4 21. ®f5 J.h3 m. A sorozat teljes megfejtésé­ért 4+14+32+38 pontot lehe­tettszerezni. A legjobb megol­dások beküldői közül sorsolás­sal Tóth Imre (Martfű) lett a hónap fejtője, jutalma a Sakk­élet 1 éves előfizetése (1989 júliusától). A decemberi számban - he­lyes állásban - közölt 5284. (Grin-Kopajev) feladvány megfejtése: 1. b3! (2. bxa4 3. 4bb3 m.) 1. - a3 2. #xd3; 1. - f2 2. #xf2; 1. - JLf7 2. ®h2. Ezért 3 + 1 + 1 + 1 pontot írtunk a helyes megfejtések beküldői javára. ★ ★ ★ Megfejtések a lap megje­lenését követő hónap végé­ig, közlésre szánt eredeti feladványok folyamatosan küldhetők az alábbi címre: Sakkélet (Feladványrovat) H-1363 Budapest, Pf. 52. A két éven belül közlésre nem került feladványokkal szerzőik szabadon rendel­kezhetnek. „Bata-80” szerzöverseny végeredménye A Magyar Sakkszövetség ál­tal rendezett jubileumi kétlé- péses mattfeladvány-szerző- verseny bírói jelentése a Sakk­élet 1989. évi januári számá­ban jelent meg. (Az ábrán kö­zölt különdíjas Molnár-felad­ványban c1-en sötét huszár áll!). Alexander Pituk ®h7/ #e4 állású elismerést nyert feladványa 1. 4bf4 Jtc5H lé­péssel megfejthetetlennek bi­zonyult, így a versenyből ki­esett; a többi helyezés válto­zatlan és végleges. Sakkszerző minősítések A minősítési szabályzatban foglalt feltételek teljesítésével alábbi sakktársaink szereztek új sakkszerző minősítést: Sza­bó Tibor sakkszerző nagymes­ter, Ányos László sakkszerző mesterjelölt, Csák János sakk­szerző mesterjelölt, Harl Antal I. osztályú sakkszerző. (B. A.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék