Sakkélet, 1989 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1989-11-25 / 11. szám

SAKKÉLET * 367 —i FELADVÁNYOK EREDETI MÜVEK 5431. Majoros Béla Bakonyoszlop (H) Matt 2 lépésben 5432. Buglos János Budapest (H) ■ i tfí A wm k&: SÍ * * 1 5 §f§§ 111 u 4 Matt 2 lépésben 5433. Edvard Etmisev Leningrád (SU) 5434. Buglos János Budapest (H) 5435. Fr. Kubát Stribro (CS) Matt 3 lépésben A) ábra B) v® b7-ről f4-re C) vi d2-ről b5-re D) v1® f4-ről c6-ra (folyt.) 5436. Rózsa Andor Budapest (H) ' id A A WMAAc W; m ■ a m a * a Él m Önmatt 2 lépésben 5437. Michael Herzberg Bad Salzdetfurth (D) wrwí muu mm mm ■ i mm i j§p m A m m ab k ■ su A -#! wB * l.AE Önmatt 7 lépésben 5438. Zivko Janevski 5439. Kari Valtonen Gevgelija (YU) Tampere (SF) Segítömatt 2 lépésben A) ábra B) v# f4-ről c5-re 5440. S. Mladenovic Novi Beograd (YU) Segítőmatt 5 lépésben Szolidaritás versenyek A Macedóniai Sakkfelad­vány Bizottság „Szolidaritási találkozó” címen évek óta rendszeresen szervez nem­zetközi sakkszerző versenye­ket. Most érkezett meg az 1986. évi IX. verseny bírói je­lentése, melyben az alábbi magyar helyezések találhatók: Önmatt-osztály Elismerés: Rózsa Andor Kétlépéses segítőmatt­osztály I. díj: Csák János; 5. elisme­rés: Ányos László A Macedóniai Sakkfelad­vány Bizottság kiírta a „X. Szo­lidaritási találkozó" nevű ver­senyeit az alábbi osztályok­ban : 1. Kétlépéses mattfeladvá­nyok (bíró C. Godschmeding) 2. Háromlépéses mattfelad­ványok (bíró G. Schiller) 3. Két- és háromlépéses ön- mattfeladványok (bíró U. Av- ner) 4. Kétlépéses segítőmatt­feladványok (bíró Benedek A.) 5. Végjáték-tanulmányok (bíró J. Rusinek) Pályázatok a következő cím­re küldhetők: Nikola Stolev, ul. „Bukovic” 3a n. Lisice, 91000 Skopje, Jugoszlávia. Határidő: 1990. június 1. Megoldások 1989. évi 4. szám HABENT SUA FATA... - a feladványoknak is megvan a maguk sorsa. Az 5360. sz. - helytelenül 5359. sz. alatt kö­zölt - Beóes/'-Pogáfs-felad- vány A-állását (22 lépéses for­mában) dr. Bebesi Gyula 1950- ben publikálta a Schwalbe c. lapban; ez a mű később az I. magyar sakkszerző bajnoksá­gon magas pontszámot kapott. A most közölt 24 lépéses iker­feladványnak az adott létjogo­sultságot, hogy a két állás mindössze az ingázó világos futó kiinduló mezejében tér el, ugyanakkor a két intencionált megoldás lényegesen külön­bözik egymástól. A fejtők gondos elemzése nyomán nemcsak az derült ki, hogy az A-állásban a lépés­szám-növelés mellékfolytatást okozott, hanem az is, hogy az eredeti, 1950-ben közölt 22 lé­péses feladvány is hibás volt, több mellékfolytatást és duált tartalmazott. Ezek természete­sen a 24 lépéses alakban is megjelentek. A B-állásban ugyancsak több mellékmegfej­tés (mellékfolytatás) mutatha­tó ki. Dr. Pogáts József - miután arra a megállapításra jutott, hogy az A-állás javíthatatlan - az alább közölt javított állást készítette el; ez a 22 lépéses alak csak a B-állás motívumát mutatja be. Az ikerállás elha­gyása természetesen módosít­ja a mű értékét. 5351. (Petite). 1. Mf4? Sxa6! 1. Í.f4? _í.xa6! 1. #f4/ (2. JLc4 m.) 1. - Sxa6/_§.xa6 2. £>e7/#f5 m. (2 pont) 5352. (Ruhlisz). 1. £>f3? #07! 1. J_f2? *d7! 1. If2? ®e7! 1. £>f2? dxe3! 1. £f4! A feladvány hibásan jelent meg: a1-ről lemaradt egy sötét futó, emiatt 1. Qf2 mellékmeg­fejtés is megy. (2 + 2 pont) 5353. (Arefjev). 1. Me6! fény. 2. JLb5 m. (2 pont) 5354. (Salai). 1. &b1! lépés- kényszer. (3 pont) 5355. (Bakcsi) 1. &h4! (2. Mg5t e5 3. #xe5 m.) 1. - Sxf4f 2. Bg4t; 1. - JLxf2t 2. Sg3f; 1. - e5 2. gxe4t; 1. - £>xb4 2. B g3t; (3 + 1 +1 +1 +1 pont) 5356. (Kardos). 1. jLg7t Sf6 2. a6 #c3 3. a7 4. a8_g_ 5. Ji.e4 6. Äg6 7. ®>h6 8. #g5 9. _if5 10. #f4 11. -S-e3 12. Ji.e4 ^c3 13. #d4t cxd4 m. (13 pont) 5357. (Fiebig-Böttger). 1. #b7 JLa7 2. #a8f Jlb8 3. J[f8 . ■ Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) minden 4b helyett jk. C) minden 4b helyett S

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék