Sakkélet, 1990 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1990-03-10 / 1-2. szám

XL. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1990. MÁRCIUS 10. CSAPATUNK NEGYEDIK A VILÁGBAJNOKSÁGON! Nekik (mármint a szponzoroknak) éppen az a fontos, hogy a tribünön zsúfoltság legyen. A világbajnokságot több mint száz cég(!) szponzorálja, s ha nem látnak tolongást, még azt hinnék, kár volt pénzt adniuk... 2-15. oldal ÍGY VIZSGÁZTUNK BRNÓBAN A házigazdák igyekeztek megfelelő körülmé­nyeket biztosítani, de pl. a versenyterem le­vegőtlen és zajos volt, no és az ellátás... Összeségében az elért eredményt jónak tar­tom... 20-25. oldal Világbajnokjelöltek párosmérközései 16-19 • Ural ’89 26-28 • Berlin ’89 28-29 • Magyar nemzetközi nyílt baj­nokság 30-33 • Szovjet trojka a III. „Palóc Ősz” élén 34-36 • Open után körversenyek 37 • Szovjetunióban ismét megrendezték az ifjúsági csapatbajnokságot 38-39 • Espoo ’89 • Bepillantás az össakkba 40 • Nagymesterek elemzése - Adorján András: Egy rókának két bőre... 41 • Ami a múlt évi számainkból kimaradt - Anglia, Csehsz­lovákia, Franciaország, Hollandia, Jugoszlávia, Kuba, Lengyelország, NDK, NSZK és Szovjetunió 42-47 • Kor- csoportos világbajnokság Puerto Ricóban 48-49 • Vá­lasztások illúziókkal és illúziók nélkül 50-51 • Versenyek - hírek - események 52-53 • Képességmérés 54 • Mi a megoldás? 55 • Benkö Pál: Sakkreform (II.) 56-58 • Né­meth Zoltán: A Caro-Kann-védelem g6-os kezelése 59 • Levelezési versenyek 60 • Tanulmányok 61 • Verseny- naptár 62 • Fide-értékszámok 1990 első félévében 63 • Feladványok 64—B/lll AZ ORSZÁGOS SPORTHIVATAL HAVI FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ Ozsváth András Belső munkatárs: Meleghegyi Csaba olvasószerkesztő Állandó munkatársak: Benedek Atti­la, Bottlik Iván, Korányi Attila SZERKESZTŐSÉG 1055 Budapest V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 312-790 Levélcím: Budapest, Pf. 52. 1363 SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE |Flóriánjnborj LAPSZÁMUNK MUNKATÁRSAI: Adorján András, Benkö Pál, Fehér Gyula, dr. Földi József, Haág Ervin, Halász Tamás, Horváth Csaba, Hor­váth József, Jakobetz László, Ká­posztás Miklós, dr. Lindner László, Lukács Péter, dr. Négyesy György, Mádl Ildikó, Németh Zoltán, Szabó László, Szíva Erika, Tolnai Tibor FELELŐS KIADÓ dr. Király G. István igazgató KIADÓVÁLLALAT Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat 1374 Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660 TERJESZTÉS ÉS ELŐFIZETÉS Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethe­tő bármely hírlapkézbesitő postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iro­dánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel út 10/a. 1900, közvetlenül vagy posta- utalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelző­számra. ELŐFIZETÉSI DÍJ Egész évre 216,- Ft, fél évre 108,- Ft INDEX: 25 556 ISSN 0237-2525 KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG! Lapzárta: 1990.január 5. Szedte a Fényszedő Központ Kft. 898654/20 ARTPLUS DESIGN Felelős vezető: Bogdán Gáborné Címlapunkon Mádl Ildikóról az arcké­pet Tóth József készitette

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék