Sakkélet, 1991. március - 1992. január (41. évfolyam, 1-12. szám)

1991-06-27 / 5-6. szám

190 * SAKKÉLET 1 FELADVÁNYOK ________________________JL Ver senybírói jelentés a Sakkélet 1989. évi önmatt-szerzőversenyéről I. díj II. díj 5376. Bakcsi György 5357. R. Fiebig­H. Böttger III. díj Michael Herzberg 1. dicséret Harl Antal 2. dicséret Csák János Önmatt 3 lépésben Önmatt 13 lépésben Önmatt 3 lépésben Önmatt 4 lépésben Önmatt 5 lépésben A) ábra B) f5VH nélkül A versenyanyagot 6 ország 21 szerzőjének 24 feladványa alkotta. Négy feladvány bizo­nyult mellékmegfejtésesnek, ezek közül egyet szerzője javí­tott. A pályázatok közül az aláb­bi 11-et helyeztem: I. díj: 5376. sz. Bakcsi György. A sötét király szabad helyeire ugyanaz a befejező kombináció valósul meg a fe­nyegetésben és az előzetes ki­A Magyar Sakkszövetség Sakkszerzemény Bizottsága az alábbi gyorsfejtő versenyek megrendezését tervezi: 1. Országos bajnokság. Két­napos verseny - a világbaj­noksági szabályok szerint - a következő hat osztályban: két- lépéses mattfeladványok, há­romlépéses mattfeladványok, tanulmányok (végjátékok), se­gítőmatt-feladványok, önmatt- feladványok. E versenyeket ál­talában pénteken és szomba­ton tartjuk meg, 9 óra 30 perc­től kb. 14 óráig, mindkét napon 3-3 műfajban. 2. Többműfajú rövidített ver­seny. 12 több műfajú feladvány fejtendő 3 óra alatt, a világbaj­nokságok mellett megrende­Versenykiírás 5. „harmonie" témaverseny három- és többlépéses CIR- CE-mattfeladványokra (tün­dérbábok tilosak). Versenybí­ró: Gerhard E. Schoen. Bekül­dési cím: Torsten Linss, We­berstrasse 9, 0-5500 Nordhau­sen (Németország). Határidő: 1992. január 1. lépést tartalmazó témaváltoza­tokban; a változatokban a be­vezető kombináció világos ve­zéráldozattá finomodik. Kima­gasló alkotás. (1. £>a3! fény. 2. £>b5t <S>c5/e4 3. d4t/Se3f; 1.- ®c5 2. #c4t £txc4 3. d4f; 1.- ®e4 2. 1Étd3t £>xd3 3. Ba3| ®c5 3. d4t; 1. - JLd3 2. ®xd3t 'S’cö 3. #e3t) II. díj: 5357. sz. Reinhardt Fiebig-Horst Böttger. Nagyon Gyorsfejtő versenyek zett nemzetközi nyílt verse­nyek mintájára. E versenyek általában szombat délelőttön­ként kerülnek lebonyolításra. 3. Gyakorló fejtőversenyek. Az országos bajnokság vala­melyik két osztályában, hét­köznap 17 óra 30 perctől kb. 20 óráig. 4. Népszerűsítő fejtőverse­nyek. Általában 5-12 kétlépé- ses matt-, segítőmatt- vagy ön- mattfeladvány, 60-120 perces fejtési idővel. Rendezhető egyetlen műfajban vagy ve­gyesen; lebonyolítása hétköz­nap 17 óra 30 perctől. Az országos bajnokságot mindentől függetlenül, az egyéb gyorsfejtő versenyeket az érdeklődéstől függően, kellő számú jelentkező ese­tén, általában a Magyar Sakkszövetség helyiségeiben (Bp. V. Néphadsereg u. 10.) rendezzük. Miután a hosszú nyomdai át­futási idő miatt a gyorsfejtő versenyek időpontját a Sakk­életben nem tudjuk idejében szép manőverezés. Feloldá­sok, ütegjáték halmozása. (1. Bg2? _fi.xg2 matt, de 1. - JLa7! 1. m67! _fi.a7 2. i“ta8t £b8 3. I.f8 _§.a7 4. _fi.e7f _fi.b8 5. _fi.d8 !.a7 6. j&h4t l.b8 7. Bd5 _fi.g2 8. JLd8f !.h3 9. Bb5 _fia7 10. Ie7f lb8 11. _fi.f8 _fi_a7 12. !.c5 !.b8 13. Hg2 _fi.xg2 matt.) III. díj: 5417. sz. Michael Herzberg. Ügyes fenyegetéssel indokolt kulcslépés indítja be a közölni, ezúton kérjük az ér­deklődőket: írják meg nevüket és lakcímüket, továbbá azt, hogy az itt felsoroltak közül melyik versenyfajtákon kíván­nak részt venni. A jelentkezé­seket a következő címre kér­jük: Ányos László, Budapest, Dayka Gábor u. 30. - 1118. A versenyek időpontjáról min­den jelentkezőt postán értesí­tünk. ¥ A Magyar Sakkszövetség Ányos László vezetésével 1990. október 31-én gyakorló gyorsfejtőversenyt rendezett: 3-3 kétlépéses mattfeladványt, illetve tanulmányt kellett meg­oldani 20+100 perc alatt. A négy résztvevő eredménye: 1. Zoltán László 30 pont, 61 perc, 2. dr. Morvay Miklós 24 pont, 109 perc, 3. dr. Szepesvári István 23 pont, 103 perc, 4. Molnár A. József 10 pont, 120 perc. c8B illetve a g8.fi. vonalának kitisztítását. (í. Jja3! fény. 2. b3f 'S’cS 3. ■&e3t JLxe3 matt. 1. - £>d5 2. £>xc6t ®b5 3. <&d4f !.xd4 matt. 1. - 4öe5 2. 4öxe6f 'í’bö 3. 4öd3t !_xd4 matt). 1. dicséret: 5377. sz. Harl An­tal. A két változatban 3-3 sötét királylépés. A változatokban szinkron és aszinkron motívu­mok érdekesen keverednek. (1. 0a5! fény. 2. i®rd5t exd5 matt. 1. - £}f4 2. _fi.b5t ®c5t 3. !.c6t ®xc6 4. iSfb5t ®xb5 matt. 1. - Sxd6 2. Bxb6f ®c7f 3. Bc6t &xc6 4. ®c7+ ®xc7 matt). 2. dicséret: 5387. sz. Csák Já­nos. Két-két világos vezér- ill. bástyaátalakulás; az ikerállás­ban a felvett tisztek megcseré­lődnek. (A) 1. g8Bt ®f6 2. f8Bt ®e 3. e8m ®d5 4. d8m <&c5 5. ®a5f Ő'xaö matt. B) 1. e8St ®d4 4. d8St ®c3 5. ÖxaSf Sxa3 matt). 3. dicséret: 5406. sz. Labai Zoltán. Szép vonal-ütegjáték, két harmonikus változat. Elismerések (sorrend nél­kül): 5336. sz. A. P. Perepeijuk. 1 lépéses látszólagos játék után a megoldásban egy világos és két sötét báb aktiválódása. 5366. sz. Érsek Tibor. Jó fe­nyegetés és két jó változat. 5386. sz. Tafferner József. Színes kavalkád. 5407. sz. N. Nagnibida. A nagyátlón megvalósuló futó­mattok motívumainak variálása a fenyegetésben és 3 változat­ban. 5447. sz. A. P. Perepei juk. 4 lépés, kényszertípus. Budapest, 1990 október Zoltán László versenybíró

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék