Sakkélet, 1991. március - 1992. január (41. évfolyam, 1-12. szám)

1991-12-10 / 11. szám

350 * SAKKÉLET FELADVÁNYOK EREDETI MÜVEK 5681. Jean-Yves Spiess Tours (F) Matt 2 lépésben 5682. Simadibrata Yanuarta Dzsakarta (Ind) Matt 2 lépésben 5683. W. Berg- U. Degener Rampe-Potsdam (O-D) Matt 2 lépésben 5684. Pituk Sándor B. Stiavniva (CSFR) 5685. A. Surjakov- V. Szizonyenko Krivoj Rog (SU) m m i L m 5 A m Matt 3 lépésben Matt 23 lépésben 5686. V. Kopajev Moszkva (SU) Önmatt 2 lépésben 5687. Nemes Imre Kötegyán (H) Önmatt 5 lépésben 5688. Marcos Roland Brazília Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás 5689. Lindner László Budapest (H) Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) vBg7 nélkül 5690. Apró László Miskolc (H) Segítőmatt 5 lépésben XV. magyar sakkszerző bajnokság (1986-1988) Segitőmatt-feladványosz­1991. évi 5-6. szám SZÓRAKOZTATÓ, viszony­lag könnyebb megfejtési] fel­adványokból állítottuk össze kettős számunk anyagát-, ám a segítőmattok egyike-másika több mesterfejtőnknek is meg­oldhatatlan problémát oko­zott. .. 5627. (Czene). 1. &c6! fény. 2. öa4 m. Kezdő szerző ígére­tes jelentkezése. (2 pont) 5622. (Csák). 1. £xe5! fény. 2. £)f4 m. Ifjú mesterünk bővíti repertoárját. (2 pont) 5623. (Buglos). 1. I,xc6? Bd8! 1. #h1? Sd5! 1. £>ac5? ö(A)xb7! 1. <£'c2! fény. 2. Bd4 m. A szerző megjegyzé­se: „A gondolat - legalább 4 vonalzárás egy vonalbáb ugyanazon oldalán - Kiss Já­nos biztatására öltött testet." (2 pont) 5624. (Paslack). 1. £>b3? exf6! 1. £]f5gxf6! 1. g>£>5/feny. 2. Be5f ®xd4 3. e3 m. 1.-exf6 2. £>f5; 1. - gxf6 2. £]b3 (3 + 1 + 1 pont) 5625. (Johandl). 1. £c2! fény. 2. i).d3 m. 1. - e4 2. Ü.d1 g1£] 3. JLa4 £>c7 4. j).b5t Öxb5 5. •SixeS <g}b - 6. £]c7 m. (6 pont) 5626. (Simonét). A) Látsz, j.: 1. - -&b5/£>c4 2. JLxb5/jlxc4; kulcs: 1. Jlc8! lépéskényszer. 1. - •Sib5/‘2ic4 2. .&xb5/£]c4 B) Látsz, j.: 1. -£]b5/£]c4 2. •2ixb5/‘2ixc4; kulcs: 1. Jla6! lépéskényszer. 1. - £}b5/40c4 2. JLxb5/JLc4. Perpetuum mo­bile. (2 + 2 pont) 5627. (Bakcsi). Látsz, j.: 1. - £]-/£] e3/£if4/e3 2. JLxe4t/ H xe3/JLxf4/ B xe3 1. Bxe4! 2. Bx£>f _&.d5 m. (2 pont) 5628. (Feather). I. 1. ©,xc4 Öxg4f 2. <S>d5 igrxc4 m. II. 1. 'Ö'xfS >ärxc6t 2. ®f4 ®xf3 m. (2 + 2 pont) 5629. (Garai). I. 1. £>c4 ®T5t 2. ®xf5 JLd3 m. II. 1. _&f6 _g.d3t 2. <£>xd3 ÖT5 m. (2 + 2 pont) 5630. (Bakcsi-Zoltán). 1. ®h2 ®a5 2. g1 B ®b4 3. J.g2 ®c3 4. _&h1 ®d2 5. Bg2f ®e1 6. ®g1 4üf3 m. (6 pont) A sorozat teljes megfejtésé­vel 6 + 11+6 + 14 pontot lehe­tett szerezni. A legjobb fejtők közül sorsolással Keinráth Já­nos (Zomba) lett a hónap fejtő­je; jutalma a Sakkélet féléves előfizetése (1992 januárjától). lAlilUt A XV. országos magyar sakkszerző bajnokságon a ma­gyar szerzők az 1986-1988 években publikált válogatott feladványaikkal pályázhattak (a tündérsakk-osztályban az 1983-1988 évek termésével le­hetett pályázni). Eredmények: Kétlépéses mattfeladvány- osztály 1. Bakcsi György 292 pont 2. Fleck Ferenc 242 p. 3. Benedek Attila 219 p. 4. Apró László 209 p. 5. Szöghy József 206 p. 6. Érsek Tibor 183,5 p. 7. Géczi Dénes 146 p. Három- és többlépéses mattfeladvány-osztály 1. Bakcsi György 246 pont 2. Szabó Tibor 209 p. 3. Géczi Dénes 106 p. Űnmatt-feladványosztály 1. Bakcsi György 238 pont 2. Csák János 219 p. 3. Rózsa Andor 206 p. 4. Harl Antal 202 p. 5. Majoros Béla 67 p. lály 1. Csák János 237 pont 2. Bakcsi György 230 p. 3. Bendek Attila 224 p. 4. Ányos László 214 p. 5. Szabó Tibor 203 p. 6-7. Apró László 185 p. 6-7. Érsek Tibor 185 p. 8. Harl Antal 168 p. 9. Majoros Béla 100 p. Tündérsakk-feladványosz­tály 1. Szabó Tibor 253 pont 2. Bakcsi György 181 p. 3. Kardos Tivadar 172 p. Osztályonként az első 3-3 helyezett éremjutalmat, vala­mennyi bajnoksági helyezett oklevelet és pénzjutalmat ka­pott. Magyar versenysikerek Sinfonie Scacchistiche 1986/ 87 - m3 - Díj: Bakcsi Gy. Schach 1987 - m3 - 5. elis­merés: Bakcsi Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék