Sakkélet, 1992. március - 1993. február (42. évfolyam, 1-12. szám)

1993-02-15 / 10-12. szám

SAKKÉLET * 377 Versenybírói jelentés a Sakkélet 1990. évi önmattszerzó'-versenyéről I. díj 5547. W. Túra II. díj 5477. Csák János III. díj 5556. Sven Trommler Különdíj 5546. Harl Antal 1. dicséret 5571. Harl Antal Önmatt 4 lépésben Önmatt 5 lépésben A) ábra B) c5-re sF Önmatt 4 lépésben Önmatt 4 lépésben Önmatt 4 lépésben A versenyen 7 ország 18 szerzője 23 művel pályázott. Mellékmegoldás miatt 3 mű esett ki (5527, 5537, 5572). I. díj: 5547. W. Túra Az 1. - ©xd5 és 1. - ©xc4 védőlépéseket követő folytatá­sokat hatásos indoklással vá­lasztja szét a szerző. A felad­vány értékét növeli az 1. 2e3? megtévesztés, ill. a látszóla­gos játék 1. - ©xd5 utáni más­mattja. (1. Be8! ©xd5 2. ©e4t ©xe4 3. 4bh3t; 1- - ©xc4 2. Be4t ©xe4 3. g3t) II. díj: 5477. Csák János A négy világos gyalog átvál­tozásának szerepcseréje £)4ö©©, majd ©"Őréiül sor­rendben. E feladvány is érté­kes tagja a szerző által kulti- vált témakörnek. Meggyőző­désem, hogy sakkos kulcs nél­kül is kidolgozható. (A) 1. g7<ät ®xe6 2. f8<&t ®d6 3. d8©t ®c6 4. c8©t €>05 5. ©b3f 4üxb3 m. B) 1. f8©t ®xe6 2. e8©t Ae7 3. d8^t <®d6 4. c8<2)t ®c5 6. ©xc3t ©xc3 m.) III. díj: 5556. Sven Trommler A fenyegetés indiai témája, majd a 2 témaváltozat világos önvonalzárását követő sakk- hadargásai a változatok egy­séges harmóniáját adják a sj§. három különböző mattadó lé­pésével. (1. Jtg8! fény. 2. Be6+ ‘S’dö 3. Bxb6t ®e5 4. Bb5; 1. - b4 2. £>f7t <S>d5 3. <£id6t ®e5 4. 4bc4t; 1. - <2ixg5 2. £ig6f <£46 3. £>xf4f <S>e5 4. £d3t) Különdíj: 5546. Harl Antal A sötét gyalog négy átválto­zását tetszetős változatok kö­vetik. A világos kényszerítő sakkos lépések kiválasztása a szerző fantáziáját és szerkesz­tői tehetségét bizonyítja. A fel­advány egységét megbontja, hogy elmarad a sS mattadá­sa. (7. 4ba5! e1© 2. Hhe2f ©xe2 3. ©f3t ©xf3 4. jLxf4f ©xf4 m. 1. - e1B 2. Sae2t Bxe2 3. ©c1f Bd2 4. d6 cxd6 m. 1. - e1jl 2. ©g1f A.f2 3. ©g3t Jlxg3 4. JLxf4 jlxf4 m. 1. e1£> 2. £>c2f £ixc2 3. Sa3+ <2ixa3 4. 4őc4f £sxc4 m.) 1. dicséret: 5571. Harl Antal Az alapállásban 2 szabad­hely. A két változatban látvá­nyos tiszt- és vezéráldozattal tereli világos a feloldott két sö­tét könnyűtisztet. Ezek szerep­cseréje egységes mintamatok- kal végződik. (7. Bíg8! ®f5 2. ©x8t 4öxc8 3. JLg4t £>xe4 4. £>c3t ji.xc3 m. 1. - ®f7 2. £>g5f _txg5 3. ©c7t Ae7 4. ©c4f 4öxc4 m.) 2. dicséret: 5557. P. A. Petkov Nehéz megfejtésű darab a hatlépéses feladványtól logi­kusan elvárható hatlépéses fe­nyegetéssel. Ám itt hiába ke­ressük a változatok harmoni­kus összecsengését, vagy bár­miféle témaelem ismétlődé­sét. íme, a kiváló alkotómű­vész ragyogó technikával megkomponált rutinmunkája. 3. dicséret: 5526. L. Swedowski A megtévesztés és a megol­dás kulcslépése, ill. fenyegeté­se felcserélődik. 1. - jLg1-re másmatt. 4. dicséret: 5496. Csák János A szerző útmutatása révén jövünk rá, hogy a világos lépé­sek sorrendjének (GHFBVK) a sötét fordítottját látjuk. Bravú­ros szerkesztésű formalista mű. 5. dicséret: 5570. Harl Antal Mozgalmas változatok a vK aktív közreműködésével. A kulcslépésben meglepő ve­zéráldozat. 6. dicséret: 5456: J. Arefjev Helyet adó jó kulcs után öt­szörös fenyegetés, ami a szer­kezetből adódik. A szerző té­ves koncepció alapján nevezi Fleck-formának, hiszen valójá­ban egyetlen fenyegetés sem tér vissza. A változatok során 5 determinált gyalogátalaku­lást láthatunk. Elismerések (sorrend nélkül): 5467. S. Trommler. Mattösz- szerakás egylépéses látszóla­gos játékkal. 5476. Bakcsi György. A kulcslépő vH megtévesztő lépéseit kell elkerülni. Bántó, hogy a kulcsbáb feleslegessé válik. 5486. M. Herzberg. Római terelés megtévesztéses játék­kal. 5487. M. Zucker. Két külön­böző világos vonalbáb hely­cseréje. 5497. Majoros Béla. A sK te­relése közben két rafinált hely­zárás. 5506. M. Herzberg. A logikai iskola darabja. A próbajáték Loyd-Turton témája helyett a Turton vezet célhoz. A vázlat­szerű kidolgozás bizonyítja, hogy a német iskola önmatt­ban nem érvényesül igazán. 5507. I. Dulbergs. Sötét ket­tős sakkal válaszol a váratlan, hosszú sánccal kombinált sak­kadásra. Ennyi. Budapest, 1992. október Molnár Árpád versenybíró

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék