Sakkélet, 1993. március - 1994. január (43. évfolyam, 1-12. szám)

1993-08-30 / 6-7. szám

SAKKÉLET * 221 i FELADVÁNYOK A EREDETI MÜVEK 5861. Efren Petite Oviedo (E) 5862. Érsek Tibor Budapest (H) 5863. V. Timonin Micsurinszk (ROSS) 5864. V. Timonin Micsurinszk (ROSS) 5865. Michael Herzberg Bad Salzdetfurth (D) Matt 2 lépésben Matt 2 lépésben A) ábra B) g3B nélkül Matt 2 lépésben m*m U sBál m mm Matt 3 lépésben Matt 6 lépésben 5866. Harl Antal Debrecen (H) 5867. Kardos Tivadar Budapest (H) 5868. Claude Goumondy Paris. (F) 5869. Vladislav Bunka Kutná Hóra (ÖS) 5870. Kerekes Ottó Budapest (H) Önmatt 6 lépésben Önmatt 6 lépésben Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Segítőmatt 3 lépésben A) ábra B) sB f3-ról g4-re Segítőmatt 3 lépésben 2 ikermegoldás Megoldások 1993. évi 1-2. szám 5811. (Kisis). 1. £>ce3? e4! 1. <&b2? &f4! 1. Sb4! (2 pont) 5812. (Bilevszkij). 1. ®e3? ®>d5! 1. )»b2! (2 pont) 5813. (Vodopija). 1. Bc6! (2 pont) 5814. (Brüchner). 1. ®d8f? &xd8! 1. Sb3? JLg5! 1. fib1? gxf2! 1. -Őreit? _S.e5 2. ®h1 0-0-0! 1. ®a4 Bc8! 1. ®-c7? Äe7! 1. Bb2! fény. 2. ^xf6t; 1. - S. a-e 2. iSrd8t/2e2f; 1.- &. d-h 2. Be2f/^d8t (3+1 + 1 pont). A szerző ver­zióként az a6vG nélkül kívánja művét szerepeltetni, így még egy megtévesztést - 1. igrxa7?- mutat be. 5815. (Marnovskis). 1. Bh6! Bc6 2. _&.b3t ®xe4 3. Se6 Bxe6 4. c6 Sxc6 5. _ác4 B ­6. £>f6 (Öc5) m. (6 pont) 5816. (Túra). 1. #f5? &xd4! 1. ®d7? exd4! 1. Wrg7! (fény. 2. Bxc4f j|.xc4 m.). 1. - £>xd4 2. igreTt; 1. exd4 2. Őrf8t (2 pont) 5817. (Pitkánen). 1. c8^.! gxf6 2. Bf1 f5 3. <&cd3 c1®t 4. £ixc1 £}c2 m. 1. - gxh6 2. S5h3f gxh3 3. 0-0 h5 4. ^.xhö h2 m. (4+1 pont) 5818. (Olausson). I. 1. Bc4 d8m 2. -®d6t #xd6 m. II. 1. tStc8 dxc8® 2. Bd5 ®c3 m. III. l. Bd5 d8<a 2. ®c4 £>e6 m. (2 + 2 + 2 pont) 5819. (Feather). A) 1. <Sxb4t JLd5f 2. <&xd5 _§.e5 3. ®c4 <äb6 m. B) 1. -ae7| &e5 2. ®>xe5 Ü.d5 3. <J>f6 4äd7 m. (3 + 3 pont) 5820. (Molnár). Hibásan je­lent meg: a6-on sötét futó áll! A) 1. Bxh2 Bc4f 2. ®xe5 Be4 m. B) 1. j).xb7 Bc4f 2. ®xd5 ^c7 m. C) 1. £>xc8 ^.f4 2. ®>xc5 j).e3 m. Az ötödik soron álló világos huszár egyetlen feladata a három megfejtés szétválasztása - majd áldoza­tul esik. (Fejtőversenyünkből törültük.) Az 5811-5819. sz. feladvá­nyok helyes megfejtésével 6+11+7+12 pontot lehetett szerezni. Megfejtések a lap kézhezvé­telét követő hónap végéig, közlésre szánt eredeti feladvá­nyok folyamatosan küldhetők a következő címre: Sakkélet (Feladványrovat) H-1363 Bu­dapest, Pl. 52. A két éven belül közlésre nem került felad­ványokkal szerzőik szabadon rendelkezhetnek. Külföldön lapunk előfizethe­tő dollárban a KULTÚRA Kül­kereskedelmi Vállalatnál a H-1389 Budapest P.O.B. 149, vagy a Magyar Hitel­banknál (H-1133 Budapest) 202-10995 számú számlá­ján, vagy külföldi partnerei­nél.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék