Sakkélet, 1993. március - 1994. január (43. évfolyam, 1-12. szám)

1993-04-27 / 3. szám

94 * SAKKÉLET FELADVÁNYOK Bírói jelentés a Sakkélet 1988. évi segítőmatt-feladvány versenyéről I. díj 5199. Csák János Békéscsaba (H) Segítőmatt 3 lépésben A) ábra B) sK c7-re Különdíj 5310. Zivko Janevski Gevgelija (JU) Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Örömmel vállalta el Bajtay József a Sakkélet 1988. évi se­gítőmattversenyének elbírálá­sát. Örömmel, mert szívügye volt a feladványokkal való fog­lalatosság, és szorongással, mert nem volt biztos benne: megéri-e ? Sajnos, előérzete nem csalta meg, 1988. április 26-án, 86 éves korában ittha­gyott bennünket. Az élet nem áll meg, a rovat­vezető kötelességszerűen új versenybírót keresett. A ver­seny elbírálását egy másik magyar szerző vállalta, de több felhívás és ígéret ellené­re 4 év alatt nem lehetett rábír­ni arra, hogy vállalt kötelezett­ségét teljesítse. így a rovatve­zető arra kényszerült, hogy maga vegye kézbe a bírásko­dást. II. díj 5209. Molnár Árpád Budapest (H) Segítőmatt 2 lépésben 4 ikermegoldás Külön dicséret 5255. Miroslav Bily Nyrsko (ŐS) Segítőmatt 4 lépésben A) ábra B) vF h3-ról h4-re Világos indul! A verseny keretében 45 se­gítőmattfeladvány jelent meg, közülük 2 javíthatatlanul hi­básnak bizonyult. Az anyag minősége nem haladta meg a szokásos lapfeladvány-átla- got, így meglehetősen nehéz volt a kitüntetésre érdemesí­tett művek kiválasztása, de hát az ember csak abból választ­hat, ami az étlapon találha­tó. .. (A késedelemből előny is származott: a versenybírónak lehetősége volt több felad­ványnál álláspontját szembe­síteni az 1986-88. évi FIDE- album válogató bíróinak véle­ményével.) A díjas feladványok önként adódtak; a többi kitüntetés szokás szerint a versenybíró szubjektivitását tükrözi. Vi­lll-IV. díj (ex aequo) 5239. Bakcsi György Budapest (H) Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) sH b7-ről d7-re lll-IV. díj (ex aequo) 5240. Laborczi Zoltán Budapest (H) Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) sG g4-röl h4-re Dr. Páros György Die Schwalbe, 1948 Szöghy József SSZB Tájékoztató, 5. tv. 1984 Segítőmatt 2 lépésben 3 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás szonylag sok magyar mű sze­repel a kitüntetettek listáján; ez nem valami nacionalista túlkapásból, hanem objektív okokból következik. A Sakkélet az egyetlen - feladványrovatot is tartalmazó - magyar sakk­lap; természetes-és örvende­tes hogy viszonylag sok ma­gyar szerző jelenteti meg itt műveit. Másrészt azt is tudo­másul kell vennünk, hogy a külföldi szerzők számos publi­kációs lehetőség között válo­gathatnak, így szuperproduk­cióikkal nem feltétlenül a ma­gyar lapot keresik meg. Bírói döntésem a következő: I. díj: 5199. Csák János. A szerző mindössze 12 bábbal csodát művel a sakktáblán. Gondosan kiértékelt, tökélete­sen megszerkesztett feladvá­nyában imponáló a teljes har­mónia, a geometriailag is ösz- szecsengő lépéssorozatok, a segítőmatt-feladványok szoká­sos motívumainak összekap­csolása, a mintaszerű gazda­ságosság. Vitathatatlanul a versenyanyag legjobb darab­ja; bármilyen más versenyen is díjvárományos lett volna. II. díj: 5209. Molnár Árpád. A szerző a mattfeladványokból ismert kötött Fleck-típusú szer­kezetet ültette át a segítőmatt­műfajba. Először Páros György nyúlt ehhez a témához, aki 1984-ben megjelent (ide mellékelt) munkájában három változatot mutatott be. Molnár Á. feladványa ezt négy válto­zatra bővítette. (A „segítő Fleck”-típus lényege: világos indulás esetén több egyenér-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék