Sakkélet, 1993. március - 1994. január (43. évfolyam, 1-12. szám)

1993-03-23 / 1-2. szám

62 * SAKKÉLET Bírói jelentés a Magyar Sakkszövetség Benedek-70 1991. évi kétlépéses segítőmattfeladvány versenyéről I. díj II. díj Ili. díj Különdíj Bakcsi Gy.-Zoltán L. (H) Csák János (H) Vladislav Bunka (CS) T. Linss- R. Wiehagen (D) 1. dicséret J. C. van Gool (NL) W5 WIBl II !?■*■?■? mm mi # wm, ■ ■ i i 'S' ff# ii 1! S Ä I MI Segítömatt 2 lépésben 6 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) a8 = a1 Segítömatt 2 lépésben A) ábra B) f5 vF C) f5 vH D) f5 vB Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) sH b3->b4 C) sB a5-»b4 D) sG b5->b4 Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás 2. dicséret Efren Petite (E) 3. dicséret Wladislaw Rosolak (PL) 4. dicséret Andrej Lobuszov (SU) 5. dicséret Shlomo Seider (IL) Elismerés N. Dolginovics (SU) ,y. í m ■ * * I s * i i m m m m S JL JL Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Elismerés Ányos László (H) Elismerés Michal Dragoun (ŐS) Elismerés Torna Garai (USA) Elismerés Ányos László (H) Elismerés Torna Garai (USA) Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) sB f6-ról g7-re 2-2 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) sG d7-ről e7-re Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Segítőmatt 2 lépésben A) ábra B) e8B nélkül C) g4F nélkül D) d4H nélkül Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Köszönöm a Magyar Sakk- szövetség Sakkszerzemény Bizottságának, hogy szerző­verseny kiírásával emlékezett meg 70. életévemről, és kö­szönöm a sakkszerzőknek, hogy ebből az alkalomból megtiszteltek feladványaikkal. Tafferner József versenyve­zetőtől - akinek lelkiismere­tes, segítőkész munkáját ez­úton köszönöm meg -, 19 or­szág 49 szerzőjének 88 ano­nim feladványát kaptam meg elbírálásra. Számítógépes ko­runkban meglepően nagy volt a hibás művek száma: 24 alko­tás bizonyult mellékmegfejté­sesnek egy pedig megfejthe- tetlennek. (A mellékmegfejté­sekről és egyéb hibákról a ver­senyvezetőt tájékoztattam.) Az első rostán átesett felad­ványok vegyes képet mutattak. Gondosan megtervezett és megszerkesztett, tartalmas és kiérlelt művek mellett egysze­rű mattösszerakások, egyvál- tozatos próbálkozások is adódtak. Nem untatom az olvasót a szokásos „versenybírói ide­ológiával”, csak néhány szem­pontot említek meg. Értékelem a komplikált témákat, az újsze­rű ötleteket, az eredetiséget, a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék