Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-05-15 / 3-4. szám

SAKKÉLET * 103 Az illetékes bizottságok ja­vaslatait figyelembe véve, a sakkélet különböző területein végzett hosszú és áldozato­kat vállaló sportegyesületi és versenyszervezői munkájuk elismeréséért „Magyar Sakkozásért” kitüntető címet adományo­zott: Ábel Lajosnak Kecskeméten és környékén kifejtett ifjúságnevelői és edzői munkájáért, Angyalosi Dánielnek a zalaegerszegi sakkélet fennmara­dásáért kifejtett tevékenységéért, Auffenberg Emilnek a vak és csökkentlátó sakkozók ér­dekében kifejtett munkájáért, Bajusz Györgynek a vidéki sakkozás fellendítéséért vállalt sakkszervezői és versenyve­zetői tevékenységéért, vr Bálint Jánosnak a Somogy megyei felnőtt és ifjúsági sakkélet szervezéséért, Baranyai Szabolcsnak Hajdúszoboszló minőségi sakk­sportjának megteremtéséért, ifjúsá­gi oktató-nevelő és versenyszerve­ző munkájáért, Dr. Bende Edének Győr-Sopron-Moson megyei Sakk- szövetségben kifejtett munkájáért, a megyei sakkélet fellendítéséért, Bense Józsefnek a kecskeméti Széchenyi Sportegye­sület Sakkszakosztálya vezetéséért és a Széchenyi emlékverseny sikere érdekében kifejtett kiemelkedő nem­zetközi sakkszervezői munkájáért, Bodor Lajosnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sakkozásáért végzett kiemelkedő munkájáért, tornaszervező teljesít­ményéért, Borbély Lászlónak a sakkemlékbélyegzések és bélyeg kibocsátások érdekében végzett munkájáért, a Magyar Hírlap Kupa sakk-tömegversenyek szervezésé­ért és lebonyolításáért, Csaba Árpádnak az ajkai felnőtt és ifjúsági sakkélet­ben az edző-szervező munkájáért, Czibulka Zoltánnak Kalocsa város sakkversenyeinek szervezéséért, Czingler Sándornak a Veszprém megyei Szövetségben végzett munkájáért, valamint szám­talan ifjúsági és felnőtt sakkverseny színvonalas játékvezetéséért, Domokos Ferencnek több évtizedes ifjúsági nevelő és nemzetközi kapcsolatteremtő mun­kájáért, Engel Tibornak a Heves megyei sakkéletben nyújtott szervező, versenyvezetői és ifjúsági nevelő munkájáért, Engler Miklósnak a Budapesti Sakkszövetségben és az országos versenybírói karban végzett önzetlen munkájáért Dr. Földi Józsefnek több évtizedes publicisztikai tevé­kenységéért, Herpai Józsefnek kiemelkedő ifjúsági nevelői, edzői, szervezői munkájáért, Hoschek Lászlónak több évtizedes áldozatos és szerte­ágazó sakktevékenységéért,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék