Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-05-15 / 3-4. szám

SAKKÉLET * 105 Szabolcsi Jánosnak az iskolai sakkoktatás érdekében ki­fejtett tevékenységéért, ifjúsági és szakedzői munkájáért, Szécsényi Mihálynak Bács megye és Kiskunhalas sakk­életének fejlesztéséért végzett mun­kájáért, Szemök Istvánnak a kőbányai sakkéletben végzett szervező munkájáért, Szobi Gézának a naszályi gyermekversenyek szer­vezéséért, Szűts Jánosnak a Komárom-Esztergom megyei Sakkszövetségben kifejtett aktív te­vékenységéért, Takács Józsefnek a tömegsakkozás érdekében kifej­tett tevékenységéért, Tichy-Rács Józsefnek sakkszervezői és ifjúsági munkája elismeréséül, A Perényi Béla Alapítvány kuratóriuma a Magyar Sakkszövet­ség Ifjúsági Bizottsága javaslatára a sakksport 1993. év legjobb leány sakkozójának díját legjobb fiú sakkozójának díját Lakos Nikoletta Almási Zoltánkapta. Tóth Józsefnek Nógrád megyében kifejtett ifjúsági munkájáért és sakk-fotósi tevékeny­ségéért, Tusák Józsefnek a Szentendrén kifejtett ifjúsági edzői, nevelői és szervezői munká­jáért, Varga Tibornak a Csuti Sportkörben és Zalaeger­szeg sakksportjáért végzett fáradha­tatlan és kiemelkedő munkájáért, Verőci Bélának több évtizedes ifjúsági szervező, tu­dósítói, magasszintű versenyvezetői és szövetségi munkájáért, Vida Gábornak a hallássérült sakkozók érdekében kifejezett hazai és nemzetközi szer­vező munkájáért, a hallássérült in­tézmények iskolai sakkoktatásának megszervezéséért, Zorics Vincének tatai iskolai gyermek- és ifjúsági sakkozásban kifejtett eredményes szervező munkájáért.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék