Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-12-20 / 11-12. szám

SAKKÉLET * 375 Direkt mattfeladványokban is találkozunk a menet közbeni lépés motívumával. Két ilyen művet mutatunk be: V. állás Sz. Csimedceren Chess in USSR 1990 Matt 2 lépésben Az utolsó sötét lépés e7-e5 volt, tehát a megoldás: 1. fxe6 <£>xf3/®xg5 2. ®e5/®e4 m. A VI. állásban egy viszonylag korai háromlépéses mattfelad­ványt tanulmányozhatunk. VI. állás G. K. Mattison Rigaische Rundschau 1912 Matt 3 lépésben G. K. Mattison feladványá­nak megfejtése: 1. exd6 e. p. fény. 2. <S>c4 3. §>c5 m. A „legfrissebb” - e témát bemutató - kétlépéses mattfe­ladvány (S. Saigarovszki mű­ve) a Sakkélet 1994. évi 7-8., 5981. sz. alatt jelent meg. VII. állás Byron Zappas The Problemist 1987 Segítőmatt 4 lépésben Végezetül a VII. állásban egy olyan segítőmattfelad­ványt mutatunk be, amelyben a menet közbeni ütést mindkét fél igénybe veszi: A Zappas-feladvány megol­dása: 1. Bc4f e4 2. fxe3+ e. p. gxf5 3. 4óf4 _fixf6t 4. e5 fxe6 e. p. m. Benedek Attila A X. Szolidaritási találkozó Hosszú várakozás után vég­re megjelent a X. Szolidaritási találkozó (Szredba na szoli- darnoszta) eredményhirdeté­se. Az 1989-1994. évekkel jel­zett versenyeken az alábbi magyar helyezésekkel talál­koztunk: Kétlépéses mattfeladvá­nyok: 3. elismerés: Bakcsi György. Kétlépéses segítőmattfelad­ványok. II. díj: Csák János; 2. dicséret: Csák János; 4. elis­merés: Kardos Tivadar. XI. Szolidaritási találkozó A Makedoniai Sakkszövet­ség kiírta nemzetközi felad­ványszerző versenyeit „XI. Szredba na szolidarnoszta" megjelöléssel, az alábbi 5 osz­tályban: 1. Kétlépéses mattfeladvá­nyok, bíró C. Sydenham 2. Háromlépése mattfelad­ványok, bíró H. Axt 3. Önmattfeladványok 2-5 lépésben, bíró K. Widlert 4. Segítőmattfeladványok 2 lépésben, bíró G. Büsing 5. Tanulmányok, bíró Z. Mi- hajlovski Pályázatok a következő cím­re küldhetők: Nikola Stolev, ul. Bukovic 3a nas. Lisice, 91000 Skopje, Macedonia. Határidő: 1995. június 30. Külföldi szerzöversenyek Ceriani-emlékverseny (SCHWALBE) Dr. Luigi Ceriani születésé­nek 100. évfordulójára a SCHWALBE emlékversenyt írt ki két osztályban: 1. Retrofeladványok tetsző­leges műfajban (tündérköve­telmények megengedettek, de tündérbábok tilosak!). 2. Ikerfeladványok „matt n lépésben", vagy „melyik fél ad mattot?" követelménnyel; az ikerkövetelmény: „átváltozott bábok az ábraállásban a) meg­engedettek, b) tilosak". (Pél­da: W. Keym, Die Schwalbe 1933; ®e1, 2g6, fi.h3, <Ög4, h2-<£>g1, 2 h1 - Matt 2 lépés­ben, átváltozott bábok a) meg­engedettek, b) tilosak. Mf. a) 1. 2f6! 2xh2 2. 2f1 m. b) 0. - 2xh2! 1. <Öf2f 2g2 2xg2 m.). Versenybíró az 1. osztály­ban Dr. Wolfgang Dittmann, a 2. osztályban Werner Keym. Küldemények tetszőleges számban (csak a papír egyik oldalára írva!) az alábbi címre küldhetők: Günter Lauinger, Gradmannstrasse 35, D-88213 Ravensburg (Ceriani-verseny megjelöléssel!). Határidő: 1995. február 28. A 177. sz. témaverseny (SCHWALBE) A versenyen olyan - tetsző­leges lépésszámú - segítő­mattfeladványokkal lehet pá­lyázni, melyek eleget tesznek az alábbi témakövetelmény­nek: „Az első világos lépéssel közvetlen világos üteg jön lét­re, a második lépésben a vilá­gos lesőbáb (mattadás nélküli) ellépésével az üteg megszű­nik. A sötét király a ki nem használt üteg vonalán kap mattot." Versenybírók: Achim Schöneberg és Hans-Peter Reich. Pályázatok a következő címre küldhetők: Manfred Sei­del, Fenchelstrasse 70. D-47445 Moers. Határidő: 1994. február 28. Tévnyomat A Sakkélet 1994. évi 7-8. számának 253. oldalán a retro- rovatban közölt l/a állás hibás volt. A helyes állás: l/a Molnár Árpád Magyar Sakkélet, 1975 „Peter Gvozdják-30” jubileumi verseny P. Gvozdják szlovák sakk­szerző témaversenyt írt ki olyan tetszőleges műfajú fel­adványokra, melyek a követ­kező témát mutatják be: 1. fázis: fenyeget A, véd a, b, mattok B, C 2. fázis: fenyeget B, véd a, b, mattok C, A Bármilyen követelmény (tündér is!) megengedett, ik­rek és illegális állások is lehet­ségesek. Beküldési cím: Peter Gvozdják, Silvánska 27, SK-841 04 Bratislava, Szlová­kia. Határidő: 1995. november 16. Megoldások 1994. évi 5-6. szám A miniatűr feladványok megfejtése: 5971. (Majoros). A)7. &7! <S>h7 2. 4óg5f <£>08 3. ,fig7 m. B) 1. &7! <£h7 2. JLf8 ®h8 3. JJ,g7t ®h7 4. <£ig5 m. (3 + 4 pont) 5972. (Bilevszkij). A) 1. ,®g2 £>b5 2. <£f1 &c3 3. ®e1 2d1 m. B) 1. ®g2 £>e5 2. ®h1 ®f3 3. f1 2 2h2 m. (3 + 3 pont) 5973. (Kardos). A) 1. d1H f7 2. 2h1 f8£> 3. Bh7 ^g6 m. B) 1. difi. f7 2. Jtc2 f8ö- 3. JLch7 ’Srf6 m. (3 + 3 pont) 5974. (Grigorjan). A követel­ményből kimaradt, hogy az ikerváltoztatások folytatólago­sak! A) 1. JLd5 ®d8 2. <£c6 ®c8 3. 2c5 2a6 m. B) 1. Ha6 2a4 2. <£>c6 <£>e6 3. Bb6 Hc4 m. C) 1. ®c4 <S?d2 2. Bc5 ®c2 3. fi,d5 2a4 m. (3 + 3 + 3 pont) 5975. (Bondarenko-Kolpa- kov). A) 1. ^e3 2f6 2. ®d4 <£g7 3. S>e5 £)f3 m. B) 1. ®d2 2f5 2. £?c3 &d1f 3. ®d4 Bd5 m. C) 1. ®e3 2f6 2. ®d4 c5 3. ®d5 2d6 m. D) 1. ®f2 £>f3 2. <£>g2 2d2f 3. <S>h1 2h2 m. (3 + 3 +3 +3 pont) 5976. (Majoros). A) 1. fi.h7 fi.g6 2. ®c4 fi.f7 3. ÍLd3 ®e5 m. B) 1. fi.d1 fi.e4 2. <£c4 fi,b7 3. fib3 fi.a6 m. (3 + 3 pont) 5977. (Tóth). I. 1. <2>d7 exd7 2. %o6 d8<a 3. ^e5 fih4 m. II. 1. &b7 4óf5 2. <&d6 £>g7 3. <£>e7 fi,h4 m. (3 + 3 pont) 5978. (Balasov). Intenció: 1. fi.c2 h4 2. fi.g6 h5 3. c3 hxg6 4. c1.fi. g7 5. fi.g5 g8lb m. Mellék­megfejtés: 1. fi.c2 ®g8 2. fi.h7f ®f7 3. c2 ®f6/h4 4. c1t/l h4/®f6 5. '©'/_fi.g5 hxg5 m; sötét lépéscserével is. (5 + 5 pont)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék