Sakkélet, 1994. március-december (44. évfolyam, 1-12. szám)

1994-12-20 / 11-12. szám

378 * SAKKÉLET A __________________________FELADVÁNYOK__________________________A B írói jelentés a Sakkélet 1993. évi önmatt-versenyéről I. díj 5905. Bakcsi György Önmatt 3 lépésben A versenyen 18 szerző 24 feladványa vett részt, közülük kettő (5897. és 5917. sz.) mel­lékmegfejtés miatt kiesett; utóbbinál egyébként az inten­ció sem megy 72. Jjb7! miatt. A hat vezérátalakulást bemu­tató 5907. sz. feladványt azért nem helyeztem, mert megjele­nésének időpontjában már nem volt rekord; Szabó Tibor­nak a Sakkélet 1985. évi verse­nyén I. díjat kapott, majd hi­básnak bizonyult feladványa sikeres javítás után 8 vezérát­alakulást mutat be. (Tisza Al­bum 1993. 79. sz. Világos: ®h2, B h4, £>b3, a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7, h7 - Sötét: ®b6, Bc1, Hd4, &e1, £>c6, £}g3, a6, c4, d6, e6, f6 - Ön matt 13 lépésben.) Döntésem a következő: I. díj: 5905. Bakcsi György. Fenyegetéses szerkezetben négy különböző vezérmattot mutat be. A mű fő erénye az esztétikus kidolgozás, vala­mint az, hogy a mattoló sötét vezér az alapállásban még kö-. tésben áll. A minorátalakulá- sos kulcslépés indokolása is szellemes. (1. b8&? jLb2! 7. b8£! fény. 2. iSreöt iSrd5 3. Igrd4t ^xd4 m. 1. - ®xc7 2. <2}b7t iSrxb7 3. <§}e4f iire4 m. l. - _4b2 2. ^b6f ®xb6 3. iLb4f ®xb4 m. 1. - &f3 2. «■d6f iSrxd6 3. £sxd3t 0x03 m. ) II. díj: 5916. Waldemar Túra. Világos 2. és 3. lépésének cik­likus körforgása. Nem túl sze­rencsés, hogy a megoldás egyik változatának harmadik világos lépése a fenyegetés­ben is előfordul; ezzel együtt igen értékes feladvány. (1. ®h8? 'grxg6! 1. Bh7! fény. 2. #g7t ®xf5 3. Bxe5 £ixe5 m. 1. - ®xg6 2. iSrd8t ®xf5 3. II. díj 5916. Waldemar Túra Önmatt 3 lépésben Bxe5 £>xe5 m. 1. - ®>xf5 2. Bxe5f ®f6 3. JLe7t 4í>xe7 m. 1. - ■®'f5 2. JLe7+ ®xe7 3. igrd8t 4öxd8 m.) III. díj: 5846. Csák János. A sötét vezér és a b2 futó ráte- relése a mattadáshoz szüksé­ges mezőkre, kurta fenyege­téssel. A játék folyamán a vilá­gos vezér két ízben is alapál­lásbeli mezejére tér vissza. Az 1. - Sxb4-gyel kezdődő kísérő játék azonban ismétlésként hat. (7. B12! fény. 2. &.c5f ■©■XC5 m. 1. - #xb4 2. ^re5f ®d3 3. £>f4t ®xf4 4. Öe2f ®d4 5. Bd6t Öxd6 m. 1. - c2 2. #d2f <S>e4 3. 4í>f6f JLxf6 4. #e2f ®d4 5. dSiSrt JLxd8 m. 1. - Bxb4 2. ®e5t ®d3 3. ^f4t £ixf4 4. #e2f ®d4 5. Bd6t #xd6 m.) Különdij: SÉ 8-9. Kerekes Ottó. Az anyag egyetlen soklé- péses önmattja, előjáték után tempónyerő manőverrel és minorátalakulással. (1. Bh4f! <S>g8 2. Bh8f ®xh8 3. Ö-h4t ®>g8 4. iSrxel ®h8 5. JLb7 ®g8 6. JLc8 ®h8 7. ÍLÓ7 ®g8 8. ,&e8 ®h8 9. JLf7 a5 10. JLe8 ®g8 1Í. ,&d7 12. J.c8 13. _S.a6 14. &b7 15. Ü.c8 16. _S_d7 17. _&e& ®h8 18. _if7 a4 ... 27. _ä.f7 a3 ... 36. ÍLf7 a2 ... 45. _ä.f7 a1<ai ... 54. _&.f7 a5 ... 63. ^.f7 a4 ... 72. A\7 a3 ... 81. Jtf7 a2 ... 90. Af7 £>b3 m.) 7. dicséret: 5866. Hart Antal. Világos ütegképzés után - lé­péskényszeres szerkezetben - sB, ill. sH mattadásra kénysze­rítése. A hasonló feladványok közül a vK két különböző matt­fészekbe való vándorlása emeli ki. 2. dicséret: 5886. Rózsa An­dor. A g4 mattmezőn három jól meghatározott különböző vilá­gos tisztáldozat a fenyegetés­ben, illetve a két változatban. III. díj 5846. Csák János :.k. i i A83-an i 1 ss m in ■ üi mj. a ■ ■ ■ ÉP Önmatt 5 lépésben 3. dicséret: 5827. Manfred Zucker. Finom tempójáték, melyben a vH-nak és a g3 vF- nak éppen idejében kell g5-re, illetve g3-ra (vissza)érkeznie. 4. dicséret: 5847. Hart Antal. Kötések és önkötések halmo­zása. Külön dicséret: 5867. Kar­dos Tivadar. Hat világos bás­tyaátalakulás; megjelenése­kor rekordnak számított - az­óta Szabó Tibor feladványa (The Problemist, 1994) e rekor­dot hét bástyaátváltozással megdöntötte. 7. elismerés: 5876. V. Kopa- jev-J. Bereznoj. Fleck-téma kétlépéses önmattban, három fenyegetéssel. A szerzők által Különdij Kerekes Ottó (SÉ 8-9.) Önmatt 90 lépésben jelzett megtévesztéseket ez a körülmény elnyomja. 2. elismerés: 5826. J. Brju- hanov. A sK finom eszközökkel f6-ra kényszerítése után végül a g1 sB mattol. A fejtőverse­nyen a megoldást senki sem találta meg! 3. elismerés: 5857. A. Cuppi- ni. Először az a4 vF-t kell a játékból kivonni, majd jöhet az alapsoron a sB leszorítása. 4. elismerés: 5816. Walde­mar Túra. Kétlépéses önmatt­ban a megtévesztések elhárí­tása egy-egy sötét önvonalnyi- tással. Budapest, 1994. augusztus Érsek Tibor versenybíró VÁSÁROLJON Tankönyveket - demonstrációs sakktáblákat - sakk-könyveket A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉGBEN (1052 Budapest, Fáik Miksa u. 10.) Benedek Attila Karácsonyi-újévi lap 1994-1995 Segitömatt 2 lépésben A) ábra B) a4s.fi. b1-re Minden kedves olvasónknak, sakkszerzö és fejtő munkatár­sainknak eredményekben gaz­dag boldog új évet kívánok! Megoldás: A) £jdc7£ig6 2. Sd5^e4 m. B) 1.£je7£>d32..&d6£jb5m. Benedek Attila feladványvezetö

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék