Sakkélet, 1995 (45. évfolyam, 1-12. szám)

1995-10-30 / 10. szám

318 * SAKKÉLET JL FELADVÁNYOK ____ A ERE DETI MÜVEK 6121. Emil Pániján Karlovac (HRV) Matt 2 lépésben 6126. I. Brjuhanov Csapiinka (UKR) Önmatt 6 lépésben 6122. Bakcsi György Budapest (H) Matt 2 lépésben 6127. Reino Heiskanen Tervalampi (FIN) Önmatt 20 lépésben 6123. L. Bouchez-A. Primault Desvres-Theoule (F) B. Tellier-nek ajánlva H A m i j. IÜP iüP WMy/ 1 Üjif á M<g? i i - A-k áü *==' Matt 2 lépésben 6128. Miroslav Henrych Slany (CZ) Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás 6124. Emil Pániján Karlovac (HRV) Matt 3 lépésben 6129. Elren Petite Oviedo (E) Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás 6125. Korányi Attila Budapest (H) Matt 8 lépésben 6130. V. Szizonyenko Krivoj Rog (UKR) Segítőmatt 3 lépésben 3 ikermegoldás Megoldások 1995. évi 6. szám ÖNKRITIKUS szerzők az ap­ró szeplőket is nehezen viselik el. Ilyen szeplő zavarta a Sakk­élet 1993. évi 12. számában 5912. sz. alatt megjelent Shire- feladvány összképét: az egyik megtévesztésben duálos vál­tozat akadt. A szerző kozmeti­kai műtétet végzett, ennek eredményeként a 6082. sz. alatt megjelent verzió már szeplőtlen. 6081. (Petite). Látsz, j: 1. ­<ab-/£xd4/Hxc4 (<&xc4 2. Bc5/e4/Bd8/ic6 m. 1. £c5! fény. 2. £)b6 m. 1. - ■Kib-/ <£}xc5/2xc4/‘£}xc4 2. Hd4/ JLc6/2f5/e4 m. (2 pont) 6082. (Shire). 1. 'BteZ? ®h4! 1. iLBa5? £sf3! 1. &a5! (2 pont) 6083. (Buglos). 1. c7? <öc6! 1. Bxd6! (2 pont) 6084. (Didenko). 1. &g11 fény. 2. Ög4f g>e3 3. iÉrg5/ JLc1 m. 1. - j|.f5 2. ®xg5t; 1. - <&d4 2. #e3t; 1. - <Öe5 2. iSrg3t (3+1 + 1+ 1 pont) 6085. (Kozdon). Hibásan je­lent meg: h6-on sötét gyalog áll. 1. Bal! £a4 2. &g8t ®h8 3. _g.c4f ®h7 4. ^.xd3f £)fxd3 5. Bh1 6. 2xh6f *3?xh6 7. Sh8m. Fejtőversenyünkből töröltük. 6086. (Bakcsi). 1. Be8l fény. 2. <Üxe4t Ü.xb5 3. 4öe5t JLxe2 4. 4üd3t Üxd3 m. 1. - e3 2. ^xe6t JLxb5 3. 4üef4t JLxe8 4. 4ög6f JLxg6 m. 1. - 4úb6/ £}c7 2. _&d6t ®xd6 3. i&(x)b6f S>e5 4. <gjd3t JLxd3 m. (4+1 + 1 pont) 6087. (Csák). 1. Mf5! exf5 2. Ü.g4t fxg4 3. 2f8 e6 4. jLe1 g3 5. a82 g2 6. 2f5 exf5 7. ©•g4t fxg4 8. 2f8 g3 9. j).f2 gxf2 m. (9 pont) 6088. (Kerekes). A) 1. ^xd5 Bg5f 2. ®f4 2f5 m. B) 1. £>xd3 Äc7f 2. ®f5 <Se7 m. C) 1. 4í)xg6 JLc7f 2. ®e6 Jtf5 m. (2 + 2 + 2 pont) 6089. (Grubert-Müller). A) 1. JLg4 Üc6 2. 4öa4 Äf8 3. ~&e5 JLh6 m. B) 1. 4öe4 JLc5 2. <£>a3 l.e8 3. ■©■g2 Ah5 m. (3 + 3 pont) 6090. (Miklós). A) 1. $_e5 £)f3 2. ®c2 ®xc4 3. <S>b1f ®>b3 4. _§.a1 £>d2 m. B) 1. -©h7 <S>xc5 2. ®d2 ®xb4 3. ®c1 ■ScS 4. #b1 £>e2 m. (C) 1. tgrg7 &b3 2. <S>e2 ®e4 3. ®f1f <S>f3 4. iSrgl <g}d2 m. (4+4 + 4 pont) A 6081-6090. sz. feladvá­nyok helyes megfejtésével 6 + 6+15 + 24 pontot szerez­hettek fejtőink. A megfejtések a lap kézhez­vételét követő hónap végéig, a közlésre szánt feladványok fo­lyamatosan a következő címre küldhetők: Sakkélet (Felad­ványrovat), H-1363 Budapest, Pf. 52. A két éven belül nem közölt feladványokkal szerzőik szabadon rendelkezhetnek. Send originals continuously to the above-mentioned add­ress. After 2 years unpubli­shed problems are at the com­posers disposal. Új FIDE-album pontok Az 1986-88. évi FIDE-album- ban az alábbi magyar szerzők szereztek újabb pontokat: Szerzők és a beváloga­tott müvek száma Új pont­szám Ányos László 1 5 Bakcsi György 3 104,17 Benedek Attila 2 18,50 Benkő Pál 3 23,67 Csák János 9 10 Érsek Tibor 0,5 5,50 Herpai Ferenc 0,5 2,50 Korányi Attila 2 41,83 Szabó Tibor 0,5 15 Szöghy József 0,5 22,83 Az 1995-ben megjelent leg­újabb FIDE-album - az eddigi­ektől eltérően - nem a volt Ju­goszlávia sakkszerzöinek munkája, hanem két megszál­lott problemista: Denis Blon­de! (F) és Bernd Ellinghoven (D) közös erőfeszítésének gyü­mölcse. A kötet a hároméves időszakokat tartalmazó köny­vek között számszerűen a leg­bővebb: 1114 művet mutat be; a közölt sakkszerzemények minősége szerzőiken kívül a válogató bírók munkáját minő­síti. (Mint ismeretes: minden osztályban 3-3 válogató bíró pontozta a beküldött műveket, s a FIDE Állandó Sakkszerze­mény Bizottsága által megha­tározott összpontszám elérése volt a beválogatás feltétele). A FIDE-albumok fontos célja - amellett, hogy a nemzetközi minősítések alapjául szolgál -, annak bemutatása, hogy egy- egy időszakban hogyan alakul az egyes sakkszerzemény- műfajok kedveltsége. Ugyan­csak köztudott, hogy a FIDE- bizottság - szovjet nyomásra - 1979-ig numerus clausust al­kalmazott; előre meghatáro­zott (alacsony) százalékszám­ban engedélyezte a tündérmű­fajoknak tekintett osztályok (köztük az önmattok és a segí­tőmattok) szerzeményeinek beválogatását. így a feladvá­nyok „népszerűségi indexe” csak 1980-tól mutat megközelí­tően valós képet. Az 1986-1988. évi FIDE- album abban is különbözik a megelőző kötetektől, hogy ti-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék