Sakkélet, 1998. március-december (48. évfolyam, 1-12. szám)

1998-09-12 / 7-8. szám

SAKKÉLET * 253 A FELADVÁNYOK A. Bc4 m. B) 1. _§.f8 JLe1 2. _§c5 Í.c3 m. C) 1. <g)f5 <£}f4 2. <£}e3 <g}xe6 m. (2+2+2 pont) 6386. (Csepizsnij). 1.- JLd2 m. I. 1. cxt>1£} JsLe3 2. -ad2 J§.f2 m. II. í. bxdjä. ^a3 2. J§d2 <£ixc2 m. III. 1. cxd1£> <§>xh4 2. £>f2 _&d2 m. (2+2+2 pont) 6387. (Kárpáti). A) 1. <§c6 JLxd6 2. Öf3 _S_e4 m. B) 1. <§>e5 Bxd6 2. _g.g4 Öxg6 m. (2+2 pont) 6388. (Jonsson). 1.1.- Bal 2. <S>f3 Bf1t 3. §>e2 <§>c3 m. II. 1. - ®b5f 2. <§>d3 Sa2 3. e4 <§>c5 m. III. 1. - §>b4 2. _ág6 _&e2 3. _áf5 <§>c5 m. IV. 1. - Jlc8 2. JLh5 _&xe6 3. ^.f3 <§>c3 m. (3+3+3+3 pont) 6389. (Kárpáti). 1. h5 exd3 ... 5. hl®- d7 6. ®,h2 d8® 7. #b8 ^ra5 m. (7 pont) 6390. (Pogáts). 1. JLe1 <§>g1 4. <§>xc6 6. <§>xe6 10. <§>xe4 12. <§>xc4 13. §>b4 17. c1<§} <§>g1 18. <£>xe2t J)_xe2 19. ®xa4 ^.fé 20. jLb4 ^.c6 m. (4 pont) 1998. évi 1-2. szám 6391. (Gockel). 1. £>f-? j|.d5! 1. £>e5? Ba3! 1. &d4! (2 pont) 6392. (Papack). 1. <ad6? c3! 1. £id4? _S_d6! 1. &a7! (2 pont) 6393. (Zarur). Hibá­san jelent meg: h6-on sötét gyalog áll, az e4- en álló sötét gyalog e3- ra helyezendő. 1. 4bc4! Fejtőversenyünkből tö­röltük. 6394. (Bruch). 1. <äc-? <Sb5! 1. £}d5? e4! 1. <£}e6? Bh4! 1. 4?)a8! (2 pont) 6395. (Bruch). 1. tä’al? <aef4! 1. ®g7? <£}hf4! 1. d4! lépés- kényszer (2 pont) 6396. (Pániján). 1. e4! <S>xe4/<®>e6 2. <§>f6/jlc5 (3 pont) 6397. (Bakcsi). 1. £)e2t? Sxd3! 1. <axf5t? Ä.xd3! 1. <§}c2+? <g)xd3! 1. )Srg2! fény. 2. 0g8 m. 1. ­Sxg2/JLxg2/£)xg2 2. Öe2t/<axf5t/^c2t; 1.- £>c7/<äb6 2. Qe6f/ ®-g8t (3+1+ 1+1+1 + 1 pont) 6398. (Rácz). 1. Bxc5f! <£ixc5 2. £}d4f <§e5 3. £>f3f <§d6 4. ©■xf6f; 3. - ®-e6/®f5 4. ©,e5f (5 pont) 6399. (Zucker). 1. g4? g5! Világosnak nincs várakozó lépése, ezért: l. g3! g5 2. g4 g6 3. _i_e8 <§>xe6 4. <§04 d3 5. <§>xd3 <§>d5 6. JLd7 e6 7. §>e3 <§>c4 8. Mxe6 m. (8 pont) 6400. (Balasov). 1. j|.d5! a6/a5 2. bxa6 c6/c5 3. Ji.xc6/ii.c4 g2 m. 1. - c6 2. J)xc6 a6 3. bxa6 g2 m. (3 pont) 6401. (Chamberlain). l. c4 <§>e2 2. ®d1t <§12 3. c5 <Slg2 4. ®h1t &2 5. c4 <§>e2 6. Sxb2f Ji_xb2 m. (6 pont) 6402. (Csák). 1.g8®! #xb8 2. ®6e5t §44 3. 0-0t §g3 4. £}f5t §h3 5. ©43f ®g3f 6. lSrg2t iSrxg2 m. 1. - #xb7 2. ®e7t §xd4 3. O-O-Of 0c3 4. ®e5t §b4 5. ®c4+ §a3 6. ®b2t ®xb2 m. (6+1 pont) 6403. (Brüchner). 1. Bd7? Intenció: 1. Be6! §g4 2. Be5f §h5 3. j[b7 §g4 4. ©■d7f §h5 5. B'cil §g4 6. jlc8f §h5 7. Bg1 g2 m. A világos vezér-futó-bástya összjáték másképp is megoldható, pl.: 1. _§.b7! §g4 2. ^d7t §h5 3. ^rb5 §g4 4. _&c8t <S>h5 5. Bd7 §g4 6. fid1f §h5 7. Bg1 g2 m. (Intencióért 7. mellékmegfejtésért 7 pont) 6404. (Grigorjan). A) 1. JLxc6 Sa3 2. _ä_e4 <£b4 m. B) 1. Äa4 Bf7 2. J.XC2 Bxf3 m. (2+2 pont) A szerző eredetileg a Beállásban az e3-gyalo- got f7-re helyezte; „téves olvasat" miatt a közlés­ben a gyalog 13-ra került,- szerencsére a meg­oldás nem változott... 6405. (Backe). I. 1. Bd7 Sxf6 2. <§c5 Sc6 m. II. 1. J§_e7 ^xg7 2. §d5 ,®g2 m. (2+2 pont) 6406. (Érsek). A) 1. £lf5 JLxe6 2. Bc4 J_f7 m. B) 1. &f3 JLd5 2. JLc4 J).xe4 m. (2+2 pont) 6407. (Majoros-Mak- kai). I. 1. Sg3 JLa3 2. Sgg7 ^e8 3. <g}c3 <äd6m. II. 1. fxe4 J_d6 2. Bg7 §jxe4 3. Bc3 <§id2 m. (3+3 pont) 6408. (Bandzuch- Kovalic). A) 1.- fid3 2. ®e4 ÍLC1 3. ®f5 Bd2 4. <§44 Bf2 m. B) 1. - JLf4 2. ®d4 Bh3 3. <§>b4 ^.g3 4. <§>c3 ^.el m. (4+4 pont) 6409. (Tanner). 1. i§ib8 a4 2. _Q_c6 a5 3. ^.b7 a6 4. §idc6 a7 5. ^.d4 axb8Ö 6. ^.a7 ^a6 7. 4bb8 Öc7 m. (7 pont) 6410. (Nagy). 1. - <§>d1 2. _äf2 c4 3. _S.xe1 <§>xe1 4-11. <§c4 12. §>d5 13-16. c1<a <§>d1 17. <axe2 <§>xe2 18. <§>xe6 <§>d3 19. §>f5 <§b4 20. <§>e4 ^.d3 m. (20 pont) A 6391-6410. sz feladványok teljes meg­fejtésével 8+24+30+ 53 pontot lehetett sze­rezni.I A Sakkélet 1996. évi többlépéses mattfeladványversenye I. díj II. díj III. díj 6254. Abdelaziz Onkoud 11 ország 16 szerző­jének 20 művét bíráltam el. Duál ill. mellékfolyta­tás miatt kiesett a 6155. sz. L. Brankovic-1e\ad- vány, míg J. Burda 6265. sz. műve mellékmegfej- tésesnek bizonyult. A verseny színvonalát kö­zepesnek tartom. /. díj: 6254. Abdelaziz Onkoud. Világos 2. és 3. lépéseinek reciprok felcserélődése 2-2 vál­tozatban, azaz megket­tőzve és világos átvál­tozásokkal fűszerezve. Kitűnő szerkezet meg­nyerőén jó kivitelben. A kurta fenyegetést indo­koltnak tartom. (1. - _§_xf5 2. g8® Bxg8 3. ^xf5 m. 1. - Bxf5t 2. Ö'xföt J)xf5 3. m. l. - _&xd6t 2. £>xd6 £}xd6 3. d8£> m. 1. - <£}xd6 2. d8<2it Jlxd8 3. £}xd6 m. 1. <&e4! fény. 2. £ie5 m. 1. - j&xf5t 2. B'xföt Bxf5 3. g8# m. 1. - Bxf5 2. g8®+ _a..xg8 3. <Mjxf5 m. 1. - i.xd6 2. d8<at <gixd8 3. <gixd6 m. 1. ­6255. Nemes Imre £jxd6f 2. <g}xd6f Axd6 3. d8^i m.) II. díj: 6255. Nemes Imre. A főszereplő vilá­gos bástya hadargását látjuk. Kétszer mint nyitó báb játszik, ezt kö­veti a meglepő switch- back, s lesőbábként mattol, (f. Se4! <§b1 2. Sxe3+ <§a1 3. Be4 <§>b1 4. Bf4t <§>a1 5. e4 <§b1 6. e5f ‘S’al 7. Be4 <§>b1 8. Be1f <S>a1 9. <§>xd2 m.) III. díj: 6214. Bakcsi György. Tiszta és logi­kus állás a világos F-G üteg megtévesztő és tényleges játékával. A b3-mezőn álló vS mi­att nem kaphatott ma­gasabb helyezést. (1. f3f? 2xg1! 1. f4f? ^xg1! 1. <£)b4/feny. 2. ^c6 m. 1. - Sa6 2. f4f #xg1/Bxg1/J.e3 3. Öc2/®e5/©’xe3 m. 1. - JLe8 2. f3t Öxg1/ Bxg1/^.e3 3. igre4/ Bxd5/®xe3 m.) 1. dicséret: 6244. Labai Zoltán. Négysze­res kötetlen Fleck-téma 6214. Bakcsi György világos 2. és 3. lépésé­nek ciklikus (körforgá- sos) felcserélődésével. A szimmetria csökkenti értékét. 2. dicséret: 6234. Buglos János. A v^r és a vB szerepcseréje a megtévesztésben és a megoldásban. 3. dicséret: 6195. Baldur Kozdon. Mattol­ni csakis az a4jy_ elte­relése után lehetséges. A szerzőnek az elmúlt évtizedekben publikált tucatnyi hasonló művei láttán szinte képtelen­ség megállapítani az eredetiséget. Elismerések sorrend nélkül: 6164. Benkő Pál, 6184. N. Bantis, 6194. G. Mirri Budapest, 1998. április Molnár Árpád versenybíró (Érdemleges felszó­lalás hiányában a bírói jelentések a megjele­nést követő harmadik hónap végén válnak jogerőssé.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék