Sakkélet, 1998. március-december (48. évfolyam, 1-12. szám)

1998-05-11 / 3-4. szám

SAKKELET # 125 SAKKOZÓINK KÜLFÖLDÖN JL Versenybírói jelentés a „Molnár-60” jubileumi kétlépéses segítőmatt-versenyről l-ll. díj Unto Heinonen 3 ikermegoldás l-ll. díj J. Lois-J. M. Kapros 3 ikermegoldás III. díj Hannu Harkola B) c3s® c4-re IV. díj Vlaicu Crisan B) í7ví£) g7-re V. díj Csák János B) a6v h6-ra VI. díj Bene Győző 1. dicséret Michel Caillaud B) b3s<S> f6-ra 2. dicséret Csák János 2 ikermegoldás 3. dicséret Mario Parrinello 2 ikermegoldás 4-5. dicséret Fadil Abrurahmanovic B) a5s$> b5-re* 4-5. dicséret Mario Parrinello B) glvjl g7-re • • 6. dicséret Christer Jonsson mm. m m m m. m m Íljj s í * & ' 5 2 ikermegoldás 7. dicséret Viktor Szizonyenko B) g4v<á> c8-ra 8. dicséret Benedek Attila 9. dicséret Lars Larsen O-állás! • • • A kitűzött téma: orto­dox kétlépéses segítő­matt-feladványban az első lépésben sötét 2 világos vonalat nyit meg; mindegyik válto­zatban mindkét világos vonalbáb lép a megnyílt vonalon. Molnár A. József ver­senyvezetőtől anonim ábrákon 15 ország 27 szerzőjének 52 művét kaptam kézhez. A téma megválasztása sikeres­nek bizonyult, mert egész sor más témák­kal és témaelemekkel fűzték össze a szerzők: ciklikus és reciprok vilá­gos lépések, Zilahi-té­ma (áldozatos és kiüté­ses), sziget-téma, út- egyengetéses vonalnyi­tás, sötét előzetes ön­kötés, sötét önkötés, sötét átváltozások, sö­tét önvonalzárások, ket­tős önkötéses matt, le- kötéses mintamatt, sö­tét félkötés és óriási meglepetésemre a 6. WCCT segítőmatt osz­tályának témája. Mellékmegfejtés mi­att kiestek: Lars Larsen (<®d7-<á’c4) B) 1. ®>xb5 ®xf5 2, ®>a6 ®-a5 m; Sehen kérik Csaba (®c2-®’h5) B) 1. Sh3 JLe6t 2. ®>d8 fib8 m. Nem feleltek meg a témának: C. Vaughan (<S>g2-®e5), V. Csepizsnij (<g>a8-®d3) és (‘S’gl-'á’fS), E. Petite (<S>c8-<i’d5), (<S>h8-®h1) és (<S>c1->®d5). l-ll. díj: Unto Heinonen Jorge J. Lois és Jorge M. Kapros A témát háromszoro san ábrázolják 3 világos vonalbábbal. A felesle­ges világos vonalbábot mindhárom változatban a sötét vezér megsem­misíti (háromszoros Zi­lahi-téma). A vonalnyi­tások tisztán érvénye­sülnek. Maradandó mű­vek. (Heinonen: I. 1. ®xh7 gxf4 2. Ü.Í2 Exb5 m. II. 1. ®xf8 Exb5f 2. ®>a4 _g_xc2 m. III. 1. •grxh5 J§.xc2f 2. ®c4 Íjxf4 m. Lois- Kapros: I. 1. ■®,xf4 j|xc6 2. ®c8 Bxe8 m. II. 1. ©xf3 Bxe8f 2. <Í?b7 Bxb4 m. III. 1. ■0xe2 Hxb4f 2. St?a8 Ü..XC6 m.) III. díj: Hannu Harkola A feladványok több­ségében - talán szerzői kényelemből - reciprok világos lépésekkel ope­ráltak. E műben nincs világos lépéscsere. Rendkívül látványosak a sötét vezér útegyen­gető lépései. Meglepe- * • • C) a3vJt g1-re • • C) a3v ji c7-re • • • A) c4s<2) a4-re B) d1v2 b1-re

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék