Sakkélet, 1999. március-április (49. évfolyam, 1-4. szám)

1999-04-28 / 3-4. szám

SAKKELET * 123 FELADVÁNYOK Csák János sakkszerző nagymester I. Problem-Echo 16. TT. 1997-98 - I. díj Segítőmatt 2 lépésben B) a2s ä b2-re Csák János 1949. március 14-én született Békéscsabán. 32 éves korában jelentkezett el­ső feladványaival, 10 évvel később közzétett gyűjteményében 115 válogatott feladványá­val mutatkozott be (melynek előszavában Bakcsi György méltatta a szerző üstökösszerű pályáját). Ötvenedik születés­napját pedig örvende­tes esemény koronázta meg: megérdemelten megkapta a magyar sakkszerző nagymester címet! 18 éves felad­ványszerzői működésé­ről az alábbiakban szá­mol be:- A sakkfeladványok mindig érdekeltek, mégis viszonylag ké­sőn: 1981-ben jelent meg első feladványom. II. SCACCO 1995 I. díj Segítőmatt 2 lépésben 2 ikermegoldás Autodidaktaként kezd­tem, s bejártam a sakk­szerzés szamárlétráját. Első botladozásaimban Benedek Attila, dr. Né­meth Gyula és Istóko- vics Ferenc segített az alapismereteket elsajá­títani. A későbbiekben Szabó Tibor és különö­sen Bakcsi György se­gítette szakmai énemet a helyes útra. Köszö­nöm valamennyiük se­gítségét! Háromszor nyertem magyar baj­nokságot és háromszor lettem második. 1989- ben magyar, 1997-ben FIDE-mesteri címeket kaptam. A Békés megyei Hír­lap havonta megjelenő feladványrovatát 1988 óta szerkesztem, a sakk­szerzeményeket nép­szerűsítve és szolgálva III. PHENIX 1994 I. díj Segítőmatt 3 lépésben B) d3s£ c3-ra egy kicsit a feladvány­ügyet. Szeretettel köszönt­jük Csák Jánost 50. születésnapján, és szív­ből gratulálunk meg­szerzett címéhez. To­vábbi sikeres pályafu­A nagymesterünk munkásságából ízelítőt nyújtó 3 feladványt ma­ga a szerző válogatta ki és ajánlja olvasóink fi­gyelmébe. I. A) 1. £>d8 lxd5+ 2. JLc4 2xb6 m. B) 1. JLd8 Exb5| 2. Üb4 J|xf7 m. II. 1. ©g4 £b5t 2. ®d4 <2>f5 m. 1. _ä.c4 Sxh5 2. ®f4 £}e6 m. III. A) 1. Exd7 exd7 2. d1£> d8A 3. 4S}c3 JLxb6 m. B) 1. <£>xf7 exf7 2. d1S f8© 3. Bdd3 ©f4 m. Megoldások 1998. évi 9-10. szám 6471. (Salai). 1.Aa2! (2 pont) 6472. (Szarkics). 1. <S>b3? _&d6! 1. <S?b4? g6! 1. ©g81 (2 pont) 6473. (Onkoud). 1. Be6! (2 pont) 6474. (Kopajev) 1. i&xeöl (2 pont) 6475. (Burda). 1. ©xf3? exf3! 1. ©xe4/ (2 pont) 6476. (Ahues). 1. ­$>xf4/jä.g4 2. £}d6 / 4í>g7 m. 1. f7/©e2/©f2 2. §)d6/^ig7 m. (2 pont) 6477. (Borodatov). 1. d3! (2. ©f6 m.) 1. ­<3?d6f 2. Axd5; 1. ­<S>d4t 2. £}xd5+: 1. ­Exd3 2. ©’főt; 1. ­®e6t 2. cxd5; 1. ­£d6 2. ©e7t/©h8 duál (3+1 +1 +1 +1 +1 pont) 6478. (Burda). 1. ttb3! (2. £}d2+ <S>f5 3. Hxg5 m.) 1. - igyf7/ J.e7/<S>f5/®f3/®d5/ JLd5 2. Öd2t/ ©c2t/ 5}cxd6t/©c2/£ücxd6t /©c2t (3 + 1+1+1+1 + 1+1 pont) 6479. (Rácz). 1. c5! bxc5 2. &U5 c4 3. £)xg3 cxd3 4. £je2t ®>c4 5. j|xd3 m. (5 pont) 6480. (Schönberger). Hibásan jelent meg: g6-on sötét bástya áll! 1. J(a6 Sg7 2. ©c4 Sxb7 3. _&xb7 ®xb7/ a5/a6 4. 2b3f/©a6/ ©xa6 (©c7t duál). Fejtőversenyünkből tö­röltük. 6481. (Rózsa). 1. B e2! (2 pont) 6482. (Iwanow). 1. &e7! (2. S.f3t Ja.xf3+ 3. ©g4t _äg4 m.) 1. - i^e4 2. ©xe4| JLxe4 3. <g}g6t j|xg6 m. 1. - £}d5 2. £)xd5t l,xd5 3. ©f7f JLxf7 m. (3+1+1 pont) 6483. (Tribovski). 1. J§.e2/_äd3/.&.c4? c2/c2/b5! 1. Ab5! (2. ©e5 c6 3. ©g5) 1. - c2 2. ©d2 A- 3. ©d6; 1. - exf6 2. ©d6 c6 3. ©d2 (4+1+1 pont) 6484. (Auhagen- Zucker). 1. Bd4! a5 2. gd1 a6 3. ©d5 ^c2 4. <£ie5 ®c3 5. £b1 <S>c2 6. ©a2f ®c3 7. £b4 axb4 m. (7 pont) 6485. (Fasher). Az ikerváltoztatások folyta­tólagosak! A) 1. ©g5 Öf2t 2. ^04 gxh3 m. B) 1. £}g3 lxh3 2. <S?xh3 *g}f2 m. C) 1. £if4 £)f2+ 2. ®g3 £e3 m. (2+2+2 pont) 6486. (Mázul). A) 1. C1JL Sd3 2. ^.f4t <2}e1 m. B) 1. c14b Sxd5 2. £>b3t Sd1 m. C) 1. Hf4 ^e1f 2. <g>e3 £d3 m. (2+2+2 pont) 6487. (Bakcsi). A) 1. £}xf3 £xg6 2. íg}xe5 JLxe5 m. B) 1. gxg5 Üxa5 2. £xe5 <^xe5 m. C) 1. JLxc7 <§}xe1 2. Jtxe5 Bxe5 m. (2+ 2+2 pont) 6488. (Böttger). A közlésből lemaradt a „2 ikermegoldás” követel­ménye! I. 1. ©d4 _äe6 2. c6 J(d5t 3. cxd5 $)d6 m. II. 1. ©d5 $)d4 2. c5 J.b5 3. cxd4 ü.d3 m. (3+3 pont) 6489. (Vinagre). 1.1. b5 £>df2 2. <S>e5 £jf6 3. Öf5 2g4 m. II. 1. ®xe4 exd4 2. <$>xd5 c4| 3. 'Spcö 4üe5 rri. (3+3 pont) 6490. (Salai). Hibá­san jelent meg: h1-re világos futó pótlandó! 1- g1JL Ä.c6 2. g2 ^.xb5 3. ®h1 _áxf1 4. _§.h2 j|.a6 5. g1jl j|,xb7 m. Fejtőverse­nyünkből töröltük. A 6471-6490. sz. fel­adványok teljes megfej­tésével 12+22+20+30 pontot lehetett szerez­VERZIÓK I. Suriskov-Szizonyenko Sakkélet 8/1989. Földeák 70 jub. v. Díj - VERZIÓ ­M26 3+5 II. Benedek Attila Sakkélet 11-12/1994. Karácsonyi-újévi lap - VERZIÓ ­III. Buglos János Sakkélet 6/1995 1. dicséret - VERZIÓ ­IV. Ladislav Salai Sakkélet 11-12/1996. 2. dicséret - VERZIÓ ­M2 14+8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék