Sakkélet, 1999. március-április (49. évfolyam, 1-4. szám)

1999-04-28 / 3-4. szám

126 * SAKKÉLET == FELADVÁNYOK A XVII. sakkszerzó bajnokság A XVII. bajnokságon az 1992-1994. években megjelent feladványok­kal lehetett pályázni öt felad vány osztály ban. Egyes bírákkal kapcso­latos problémák miatt a végső eredmény kiala­kítása hosszasan elhú­zódott; most végre itt a végeredmény. (Bajnok­sági helyezéshez leg­alább 60 pont elérése szükséges.) Kétlépéses mattfeladványok Bajnok: MOLNÁR ÁRPÁD (211,5 pont) 2. h: Bakcsi György (184,5 pont) 3. h: Buglos János (166,5 pont) 4. Érsek Tibor (117) 5. Majoros Béla (75) (Versenybírók: John Rice, Cseh Gábor) Három- és többlépéses mattfeladványok Bajnok: BAKCSI GYÖRGY (235 pont) 2. h: Korányi Attila (174 pont) 3. h: Majoros Béla (104 pont) (Versenybírók: H. Axt, M. Manolescu, T. Maeder) Önmattfeladványok Bajnok: CSÁK JÁ­NOS (253 pont) 2. h: Bakcsi György (216 pont) 3. h: Durham Dávid (203 pont) Földeák-félgyors­verseny A Magyar Sakkszö­vetség Sakkszerze­mény Bizottsága orszá­gos félgyors szerzőver­senyt ír ki kétlépéses szabadmatt (segítő­matt) feladványok ké­szítésére. Téma: a fel­advány ikerállása úgy áll elő, hogy egy világos báb helyére egy sötét 4. Rózsa Andor (176) 5. Nemes Imre (145) 6. Kerekes Ottó (66) (Versenybírók: K. Wenda, H. Zajic, Szabó T.) Segítő matt­feladványok Bajnok: CSEH GÁ­BOR (280 pont) 2. h: Csák János (269 pont) 3. h: Molnár Árpád (264 pont) 4. Bakcsi György (245) 5. Pogáts József (241 pont) 6. Zoltán László (232) 7. Bene­dek Attila (227) 8. Durham Dávid (215) 9. Érsek Tibor (185,5) 10. Majoros Béla (174,5) 11. Apró László (171) 12. Nemes Imre (155) 13. Kardos Tivadar (138) 14. Kerekes Ottó (112) (Versenybírók: F. Ab- durahmanovic, T. Ga- rai, G. Büsing) Tündérsakk­feladványok Bajnok: MOLNÁR ÁRPÁD (216 pont) 2. h: Cseh Gábor (201 pont) 3-4. h: Bakcsi György (200,5 pont) Zoltán László (200,5 pont) 5. Pogáts József (159) 6. Majoros Béla (63) (Versenybírók: H. Gruber, K. Widlert, J. Rotenberg) bátot állítunk. Az alapál­lásban mindkét báb kö­tésben legyen. A témát Földeák Árpád tűzte ki, aki egyben a verseny vezetője és bírája. Pályaművek - nor­mál boríték nagyságú, álló helyzetű ábrán, névvel, címmel és teljes megfejtéssel ellátva - legkésőbb 1999. július 37-ig küldhetők be a versenyvezető címére (1103 Budapest, Petrő­czy u. 55.). Díjalap: 3000 Ft. Tehetségkutató verseny A Magyar Sakkszö­vetség Sakkszerze­mény Bizottsága két osztályban (kétlépéses mattfeladványokra, il­letve kétlépéses sza­bad matt-feladványok­ra) tehetségkutató ver­senyt ír ki sakkszerze­mények készítésére. A versenyen azok pályáz­hatnak, akik az adott osztályban minőségi szerzőversenyen díjat még nem nyertek. Ver­senyvezető és bíró mindkét osztályban Ér­sek Tibor. A pályázatok folyamatosan, de leg­később 1999. decem­ber 37-ig ábrán, teljes megfejtéssel küldhetők a versenybíró címére: 1107 Budapest, Bihari út 3/c. A bíró segít, ta­nácsot ad a végső állás elkészítéséhez. Díjalap osztályonként 2000 Ft. Megoldások 1998. évi 7-8. szám (Folytatás) 6461. (Rózsa). 1. Sh5! lépéskényszer; 1. - exd3 2. JLg3f §e4 3. £jf2f; 1. - cxd3 2. j|,g7-f <§c4 3. 4£ie3t; 1 ■ - gxh7 2. Jlg7+ Sxh5 3. £}e3t; 1. - e3 2, JLg6 - 3. <g}(x)e3f; (3+1 +1 +1 +1 pont) 6462. (Schönberger). 1. '$,c4f! §e5 2. ©d5t §f6 3. ©-e6f §g7 4. ^xh6t §xh6 m. (4 pont) 6463. (Bakcsi). 1. &d5f fény. 2. ®xd2t JLxd2 3. 4E}e3t Jlxe3 4. J)_b3t axb3 m. 1. - JLf2 2. <&e3+ JLxe3 3. "grxd2-f JLxd2 4. JLb3t; 1. - fids 2. ■&d3t Sxd3 3. Ibe3t gxe3 4. JLb3f; 1. - e6 2. ©T5t exf5 3. ^e3f gxe3 4. jLb3f; 1. - e5 2. ^e4t §xc3 3. 0e3f §c2 4. ®b3f; (4+1 +1 +1 pont) 6464. (Nagnibida). Szerzői intenció: 1. b5! §f2 2. bf5f §e1 3. JLf4 <S?f2 4. JLb8t §e1 5. ge5 6.JLa7t 7. b6 8. b7+ 9. j§_b8 10. gföt 11. JLf4 §f2 12. I,xg3 §>xg3 13. b8®f §h3 14. ®b3f Ag3 15. iS’xgSf §xg3 m. Fejtőink rájöttek, hogy a feladvány kisebb lé­pésszámmal - és lé­péscserével - is megoldható; pl. egy 6- lépéses mellékmeg­oldás: 1. ge8 §f2 2. gf8t §e1 3. §h4 h5 4. gf7 h6 5. gh7 §f2 6. jlxg3 §_xg3 m. (6- lépéses megoldásért 6 pont) 6465. (Nagnibida) I. 1. gf7 _äb3 2. Í.f5 J_d5 m., II. 1. Ad2 4bd3 2. 4i}e3 Öf2 m. (2+2 pont). A felad­vány nem eredeti: első közlése a Sakkélet 2-3/1996 számában. Szerzőversenyünkből töröltük. 6466. (Majoros). A) 1. §>ce6 4í>d6+ 2. §d3 <g)e1 m. B) 1. §f5 Ög5 2. <£>d3 4h4 m. (2+2 pont) 6467. (Csák). A) 1. <g)xd7 b8í£} 2. /£)c5 4E)bc6 m. B) 1. j|,xe7 d8 2. JLc5 JLf6 m. C) 1. #xe7 f8^ 2. ®-e4 lgrc5 m. D) 1. gg8 h8g 2. gc3 gh4 m. (2+2+ 2+2 pont) 6468. (Bakcsi-Zol- tán). A) 1. e5 §f6 2. e4 §e5 3. <§c1 §xd4 4. #d1f <§c3 5. ®e1f gxe1 m. B) 1. f5 §g6 2. f4 §>f5 3. §e2 <§64 4. §d1t §d3 5. §c1 gxe1 m. (5+5 pont) 6469. (Arefjev). A kö­zölt mű többszörösen problematikus. Az első hiba: a közlésből lema­radt a 2 ikermegoldás követelménye. A szer­zői intenció: 1.1. gd3f §xd3 2. ®e3f §xe3 3. gf4 (gg6 duál!) §xf4 4. §g8 §f5 5. §h8 <§(x)g6 6. Ög8 j|xg7 m. II. 1. gc4f §xc4 2. ’grc5t ®xc5 3. gd6 §xd6 4. §g8 §e6 5. §h8 §f7 6. £>h7 JLxg7 m. A máso­dik hiba: a feladvány mellékmegfejtéses. Egy - lépéscserés - példa: 1. §g6 JLd6 2. gg5 §xd2 3. £jg4 §e2 4. §h5 §f3 5. §h4 §g2 6. h5 JLg3 m. (Minden önálló 6-lépéses meg­oldásért 6 pont). 6470. (Nagy). 1. <§xa7 §d1 2. <§b8 §e1 7. §c5 8. §xb5 9. §xc6 §xc6 10. §d5 11. c5 14. c2f 15. c1<Ü 16. <£yxe2 17. £>d4 §d1 18. ^f5 gxf5 19. §e4 f6 20. §>f3 f7 21. §f2 f8®- m. (10 pont) A 6451-6470. sz. fel- adváyok teljes megfej­tésével 12+21+25+24 pontot lehetett sze­rezni. Helyesbítések Ezzel a címmel akár állandó rovatot is nyit­hatnánk... A Sakkélet 1-2/1999. számában 6514. sz. alatt megjelent Kozsa- /c/'n-feladvány követel­ménye helyesen: M3! Az 1997. évi önmatt- szerzőverseny bírói je­lentésében (sakkélet 1-2/1999. sz.) a követ­kezők javítandók:- Az I. díjas Csák-fel­adványban e8-on sötét bástya áll.- A II. díjas Túra- feladvány követelmé­nye helyesen: Önmatt8 lépésben.- A III. díjas Bakcsi- feladvány fenyegetésé­ben 3. JLxe4t JLxe4 m. (Mint látjuk: a prin­ter's devil a nagymeste­reket sem kíméli.) A Kéthuszáros fejtő­verseny megfejtőinek teljes névsorát nem az 1-2/1999., hanem a 9-10/1998. számban, Kéthuszáros fejtőver­seny könyvdíjasai cím alatt olvashatjuk. Másodszor érdemel­ték ki a Kiváló fejtő cí­met 1996 végén Zse­bük Ottó, 1997. I. félév­ében Virányi János. (Nevük adminisztrációs hiba miatt maradt ki a közlésekből.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék