Sárospataki Lapok, 1882 (1. évfolyam, 1-53. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK 1 u PHOT. EGYHÁZI ES ISKOLAI ELET KOEEBOL. AZ IRODALMI KÖR KÖZLÖN YE. ELSŐ ÉVFOLYAM. MITROVICS GYULA, FELELŐS SZERKESZTŐ. RADÁCSI GYÖRGY, ZSOLDOS BENŐ, SZERKESZTŐ-TÁRSAK. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék