Sárospataki Lapok, 1884 (3. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. AZ IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. Q Q j Cd* HARMADIK ÉVFOLYAM. MITROVICS GYULA, RADACSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. SZERKESZTO-TARS. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINPELD BÉLA, A REP. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1884.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék