Sárospataki Lapok, 1887 (6. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, A REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1887. SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. HATODIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék