Sárospataki Lapok, 1888 (7. évfolyam, 1-53. szám)

SÁROSPATA KI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL-3><o. A SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. 1888. HETEDIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD RÉLA, AZ EV. KEK. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1888.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék