Sárospataki Lapok, 1889 (8. évfolyam, 1-52. szám)

------------------------------------------- - . SÁ ROSPATAKI lapok. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JÁNOS, FŐMUNKATÁRS. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD BÉLA, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1889. SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. NYOLCADIK ÉVFOLYAM.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék