Sárospataki Lapok, 1890 (9. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ES ISKOLAI ELET KÓRÉBÓL. SÁROSPATAKI IRODALMI KOR KÖZLÖNYE. 1890. <3-SC, KILENCEDIK ÉVFOLYAM. RADACSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JANOS. FŐMUNKATÁRS. a) 9 ö) SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD MÉLA, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1890.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék