Sárospataki Lapok, 1891 (10. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LÁPOK. A ERŐT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI A >$Vt SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖZLÖNYE. 1891. TIZEDIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JANOS, FŐMUNKATÁRS. SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Béla, az ev. reí. főiskola betűivel. 1891.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék