Sárospataki Lapok, 1892 (11. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI É8 ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. SÁROSPATAKI IRODALMI KÓR KÍÉLÖNYE. TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JÁNOS, FŐMUNKATÁRS. SÁROSPATAK, Nyomtatta SteinlclJ Béla, az ev. ref. löiskola betűivel 1892. A

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék