Sárospataki Lapok, 1893 (12. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL „SÁROSPATAKI IRODALMI KOR” KÖZLÖNYE. 1893. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JANOS, FÖMUNKAT ÁRS. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1893.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék