Sárospataki Lapok, 1894 (13. évfolyam, 1-53. szám)

SÁROSPATAK. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel. 1894. SÁROSPATAKI LAPOK. ! ' A ERŐT. EGYHÁZI ÉS. ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL A „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KÖZLÖNYE. 1894. TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. j^ADÁCSI pYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. j3uZA jJánOS., fömunkatArs.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék