Sárospataki Lapok, 1895 (14. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖKKltfL A ío / J? V „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR” KWLöNYE. 1895. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. BAJttÁCSI GYÖRGY, BÜSÄ JÁSOS, felelős szerkesztő. társszerkesztő. Dk. EÁC2 LAJ©S, főmunkatárs. SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1895.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék