Sárospataki Lapok, 1898 (17. évfolyam, 1-52. szám)

A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRMI „SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR“ KÖZLÖNYE. 1898 TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE m tqdős SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENÓ, AZ EV, REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1S98. Sárospatakilapok.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék