Sárospataki Lapok, 1899 (18. évfolyam, 1-52. szám)

A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. „SÁROSPATAKI IRODALMI KORMCOZLONYE. 1899. TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE Dl TÖDŐS SSTDŐU SÁROSPATAK. NYOMTATTA STEINFELD JENŐ, AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1899. Saeospataiíi Lapok. A

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék